четвъртък, декември 5, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

До дни тръгва електронният регистър за биопроизводители

Фермерите трябва да получат на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код

Семинар за биохраните в рамките на изложението Интерфууд енд Дринк” организира БАБСеминар за биохраните в рамките на изложението Интерфууд енд Дринк” организира БАБ
635Четения
NivaBG.com

Министерството на земеделието, храните и горите публикува информация на сайта си, че на 19 август ще заработи електронният регистър за биопроизводители. Регистърът вече е създаден и тестван, а контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информацията, която е предвидена от закона. Това налага незабавно да се предприемат необходимите мерки и действия за получаване на квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК). ПИК може да се издаде във всеки офис на НАП.

Всеки оператор и/или подизпълнител, който произвежда, преработва, търгува, съхранява или внася биологични продукти следва да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра на лицата, които извършват биодейност.

Потвърждаването следва да бъде извършено в срок до 10 календарни дни от създаването на профила или от промяна на вписаните обстоятелства в него. Ако това не се случи в срок следва да се налага глоба или имуществена санкция.

NivaBG.com
Виктор Павлов