понеделник, декември 10, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
ГоведаДокументиЖИВОТНОВЪДСТВОЗайциЛозарствоОвощарствоОвцеПтициРАСТЕНИЕВЪДСТВОСвине

Новата кампания за ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗП за стопанската 2014-2015 г. стартира на 01 октомври 2014г.

Новата кампания за ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗП за стопанската 2014-2015 г. стартира на 01 октомври 2014г.

197Четения
NivaBG.com

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №3/29.01.1999 год. /изм. и доп., ДВ., бр.89 от 11.11.2011 г., доп.,ДВ., бр.23 от 20 март 2012г.; доп.,ДВ., бр.110 от 2013г. в сила от 21.12.2013г./ за създаване и поддържане на Регистър на земеделските производители, всеки регистриран земеделски производител или упълномощено от него лице подава информация за дейността си  в съответната Общинска служба по земеделие според местонахождението на имота.

Въз основа на предоставената информация и след заверка от ОСЗ, областна дирекция “Земеделие” заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.

ФАЙЛЪТ СЕ ОТВАРЯ С MICROSOFT ACCESS

Вашият коментар