понеделник, ноември 28, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕФСА с нови препоръки за подобряване на хуманното отношение към животните

На Комитета по обща организация на пазара на земеделски продукти в Брюксел бе взето решение да се подпомогне свиневъдствотоНа Комитета по обща организация на пазара на земеделски продукти в Брюксел бе взето решение да се подпомогне свиневъдството

Експерти от Европейската агенция по безопасност на храните (ЕФСА) излязоха с препоръки за подобряване на хуманното отношение към животните. Според тях осигуряването на по-голямо пространство, намаляването на температурите и свеждането на времето за транспорт на животните до минимум биха могли да подобрят хуманното отношение към животните при тяхното транспортиране. Тези препоръки са подкрепени от пет научни становища, предназначени да подкрепят текущия преглед на законодателството.

Научните становища обхващат дребни преживни животни (овце и кози), еднокопитни (коне и магарета), говеда , свине и животни, транспортирани в контейнери, включително домашни птици (пилета, кокошки носачки, пуйки и зайци. Те идентифицират различните последици за хуманното отношение към животните, които те могат да изпитат по време на различните етапи на транспортиране, опасностите, които потенциално ги причиняват, и основаните на животните мерки , чрез които те могат да бъдат оценени.

„Добрите практики за хуманно отношение към животните не само намаляват ненужното страдание, но и помагат животните да бъдат по-здрави. Това е ключов елемент за безопасността на хранителната верига, като се имат предвид тесните връзки между хуманното отношение към животните, здравето на животните и болестите, пренасяни от храни, в съответствие с принципа „Общо здраве“, към който EFSA се ангажира“, каза Гилхем де Сезе, ръководител на Отдел за производство на оценка на риска.

Експертите са разработили количествени прагове за температурите, които трябва да се поддържат в превозното средство, както и минимално допустимо пространство за животните. Те също така описват развитието или прогресирането на различни други последици за благосъстоянието с течение на времето по време на транспортиране, като глад, жажда и умора.

Например за животни, транспортирани в контейнери (птици и зайци), EFSA препоръчва продължителността на пътуването да се счита за цялото време, през което животните са държани в контейнерите. Единственият начин да се избегнат последици за благосъстоянието на еднодневните пилета е да се транспортират оплодени яйца и да се излюпят във фермата на местоназначение. Очаква се ЕК да направи конкретни предложения за промени в законодателството касаещо хуманното отношение към животните през втората половина на следващата година.