неделя, декември 16, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоМЗХСъбитияСъбития

Едно впечатляващо поле преминало през трудности „от киша в суша“!

БАСФ ДОБИВ ПЛЮС ЕКСПО в гр. Завет за втора поредна година

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

197Четения
NivaBG.com

Едно впечатляващо поле  преминало през трудности „от киша в суша“!

На 11.06. 2015 г. в гр. Завет БАСФ демонстрира ефикасност на нови продукти за растителна защита и вече наложени цялостни технологии  за отглеждане в 7 различни  култури -пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, рапица, грах и соя.

Над 300 посетители използваха възможността да се информират и  да открият своите решения за устойчиво, успешно земеделие.

Поетапно групи от фермери преминаха през компактно подредените култури на полето, водени от своя БАСФ- гид. Така посетителите са запознаха с различните варианти на третирания  в отделните култури. Стартовата култура беше пшеница. При нея най-голям интерес предизвика новият хербицид на фирмата Биатлон 4D. С Биатлон 4D БАСФ внедрява на пазара хербицид от ново измерение за борба с широколистните плевели в есенно житните култури. Препаратът показа  на полето в Завет отличен  контрол върху плевелите, смачквайки изобилието на дори прерастнали  паламида, лайка, подрумче, мак и овчарска торбичка, които вземаха превес над пшеницата в нетерираната контрола. Хербицидът е гъвкав за приложение от 3-ти до флагов лист и независим от климатичните условия. При фунгицидите в житни се разграничиха различни нива на интензивност. От богатото портфолио, приложено на полето -Дует Ултра, Танго Супер, Капало, Диамант Макс и Озирис, акцентът беше поставен върху парцела, третиран с Капало и Диамант Макс за опазване на пшеницата от корена до класа. Капало е еталон в Германия поради 3-те активни вещества от различни химически групи и уникалната Stick& Stay формулация. Диамант Макс носи всички предимства на иновативната концепция AgCelence, осигурявайки пълна защита от болести във всички житни култури и достигане на максималния добивен потенциал. Фунгицидът предлага изключително добър контрол на широко разпространените мрежести петна в ечемик, както и физиологичен ефект върху растенията, който води до по-високи добиви.Озирис бе демонстриран в житните култури с отличен контрол и на фузариум. Любителите на ечемик и пшеница отдавна търсеха надежден партньор срещу полягането при интензивно отглеждане. Новият растежен регулатор Медакс Топ надеждно регулира  височината, стимулира кореновата система и стабилизира посевите. Тук фермерите нагледно видяха силно скъсяване на стъблото между флаговия лист и класа при ечемика.

В слънчогледа групите преминаха през  варианти на Клиърфийлд и  Клиърфийлд Плюс хибриди. Клиърфийлд Плюс технологията (пакетът Пулсар плюс Деш) е надграждане на Клиърфийлд технологията с подобрен ген при слънчогледа, с повишена хербицидната устойчивост за по-високи добиви. Клиърфийлд Плюс контролира плевелите с восъчен налеп (паламида и лобода), а аджувантът Деш спомага за разграждането на налепа.Част от парцелите на демонстрационното поле са третирани с почвен хебицид Стомп Аква в доза 350 мл след сеитба, а друга част само вегетационно  с Пулсар плюс Деш. И в двата парцела ясно личеше разликата с нетретираната контрола, където имаше изключително висока плътност на просо и кощрява от житните плевели и на лобода и бутрак от широколистните. Особеностите на Клиърфийлд Плюс  хибридите представиха накратко колегите от семенарските комапании. В слънчоглед предстои третиране с Пиктор за по- здрави растения, по- висок добив и повече масленост.

В царевицата почвеният  хербицид беше Спектрум, а вегетационно е приложен популярният пакет Рекорд- 3-та поредна година най-много площи третирани  във вегетация. Беше представена и технологията Дуо Систем с хибриди, устойчиви на циклоксидим, с хербицидите Стратос Ултра срещу житните плевели и Арат срещу широколистните. Различните комбинации от препарати бяха оставили след себе си изпепелен  килима от кощряви, лобода, щир и пипериче. В царевицата на изметляване предстои третиране с Ретенго, вече с регистрация и в слънчоглед за борба с болестите и за предпазване от стрес.

В  културата грах от бобовите макар пострадала най- много от сушата и грaдушката седмица  преди открития ден добре онагледи ефекта от Стомп почвено и Базагран като вегетационно третиране.

Соята бе късно засята и пострада силно от сушата след сеитба, това доведе до неравномерно гарниране, въпреки това тя се радва на голям интерес от производителите поради факта, че фермерите нямат опит с нея и сега я преоткриват. Корум новото хербицидно решение отключи много въпроси. Корум е широкоспектърен хербицид  в бобови култури със системно и контактно действие, който се справя с плевели като куче грозде, лобода, паламида, бутрак, кощрява, самосевки от слънчоглед и др. с едно единствено третиране. На опита бе ясно видна неговата ефикасност срещу горе посочените плевели , а също и отличната успеваемост на Стомп срещу лобода в бобови.

Рапицата бе финалната култура. В нея се представиха варианти както с конвенционална рапица с Бутизан след сеитба и Стратос Ултра за самосевките от житни култури  вегетационно.  Видимо беше, че двата продукта са се справили много добре с плевелите. Във втория вариант имаше Клиърфийлд рапица с два различни хибрида, където е направено вегетационно пръскане с Клеранда в 3-4 същински лист на рапицата срещу  множеството от подрумче, лайка, синап и самосевка от пшеница. Клеранда още веднъж доказа ефикасността си само в едно третиране с отличен контрол на житни,  широколистни, както и кръстоцветни плевели. Фунгицидът Карикс , който е неизменна част от технологията в рапица е приложен наесен за по- дълбок корен, подобрено хранене и напролет за повече разклонения и шушулки и  по- лесна жътва. Пиктор в начало на цъфтеж за справяне със склеротиния и алтернария и за по-висок добив и масленост. На демо полето е видимо доброто състояние на рапицата, от която се очакват и високи добиви.

Уморени от жегата, в палатката гостите бяха потопени в приятната атмосфера, създадена от  детската формация, танцовия ансамбъл, хор и филхармония на град Завет.

Домакините  от „ССОЗ –Клас“ ООД гр. Завет са положили много труд, старание и желание в съместната работа с БАСФ и това личеше по време на цялото събитие.

Вашият коментар