неделя, май 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЗърнопроизводство

Хибриди за рекорди!

Новата технология Артезиан вече и на Българския пазар!

Тази година добивите от царевица в цялата страна бяха високи, благодарение на по-честите и повсеместни превалявания през юни и юли, които предоставиха необходимата влага на царевицата за формиране на висок добив.

През 2018 бяха отчетени с 30% по-високи добиви от царевица в сравнение с 2017 година. Подборът на подходящи хибриди е излючително важен за посигуряване на стабилен добив не само в добри години като тази, но и в не дотам добри, каквато беше 2017 година.

Синджента е компания, която се фокусира върху генериране на постоянен поток от иновации и  разработванена елитна генетика хибриди царевица. За първа година на Българския пазар Синджента представя най-новата елитна генетика от технология Артезиан.

Какво всъщност представлява технология Артезиан и как работи?

Какво всъщност представлява технология Артезиан и как работи

Технология Артезиан ни дава възможността да максимизираме добива от царевица при всякакви условия. Всички хибриди от технология Артезиан имат предимства, които спомагат да бъдат по-пластични и устойчиви на все по-често променящите се условия на околната среда. Сдруги думи: предимствата на хибридите от технология Артезиан се изразяват в подобряване на качествата на хибридите с цел по-устойчиво бъдещо развитие в отговор на променящите се условия.

Предимства на хибридите Артезиан осигуряват ново ниво на защита от суша през целия сезон:

  • По–дълбока коренова система, което обуславя по-доброто усвояване на вода и хранителни вещества от почвата. Това от своя страна води до оптимизиран и равномерен растеж на растенията през цялата вегетация.

Хибриди ЦАРЕВИЦА за рекорди! Артезиан от Синджента

  • Подобрено придвижване на водата и хранителните вещества по проводящата система на растенията, което осигурява оптимизиран и равномерен растеж през цялата вегетация.
  • Периодът на опрашване при тези хибриди е изнесен една идея по-рано, преди големите горещини през лятото, което води до по-добро и качествено опрашване. Поленът е изключително чувствителен към екстремно високи температури и може да загуби жизненост дори за няколко часа при наличието на такива.

Всички тези предимства водят до формирането на по-голямо количество зърно, а оттам и по- висок добив.

Какво ни осигурява технологията Артезиан?

  • По-голяма устойчивост на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени типове ипроменлив капацитет за задържане на водата.
  • Преобразуване на по-висок процент налична влага в зърно.
  • Максимализиране добива при идеални условия.
  • По-висок добив при стрес от засушаване.

Всички тези предимства са резултат от прецизния процес на селекция и подбор на хибриди, които са част от технология Артезиан. Потенциалните хибриди се тестват и изпитват по няколко основни критерия: добивен потенциал, добив под стрес от суша (способност за преодоляване на стреса), устойчивост на полягане, отдаване на влагата, фитосанитарно състояние на кочана. В случай, че конкретен хибрид не покаже необходимия потенциал по дори и един от тези пет показателя, той автоматично отпада от процеса на подбор. Всички хибриди, включени в технология Атезиан, отговарят на предварително поставените критерии и именно това осигурява тяхното предимство пред останалите хибриди при успешното и устойчиво формиране на добив дори при променливи климатични условия.

Тази година Синджента ще предложи на Българския пазар два нови хибрида от технология Артезиан, а именно Коринтос ФАО 310 и ОрфеусФАО 360. Двата хибрида показват отлични резултати, както в Севрена, така и в Южна България. СИ Коринтос е в средноранна група по ранозрелост, подходящ за по-ранна сеитба – при температура на почвата от 7 градуса, можем да пристъпим към сеитба. Образува мощни растения с големи кочани, които са озърнени до върха и са 16-18 редови. Наред с това има силно изразен „Stay green“ефект, което позволява на растенията да остават зелени почти до края на вегетацията, осигурявайки максимално изхранване на зърното.

СИ Орфеус с ФАО 360 има много висок добивен потенциал. Хибридът има бърз и равен старт при поникване. Този хибрид се отличава на фона на всички останали със специфичната архитектура на растенията. Листата са изправени, прибрани към стъблото, което придава един изключително компактен вид на растенията. Това от своя страна води до по-добра осветеност на растенията и намалена транспирация от листната повърхност. Тези предимства спомагат за запазване на добива при стресови условия на външната среда.

И двата хибрида имат изключително високо ниво на фитосанитарни качества на кочана и растенията. Без рискове от полягане през цялата вегетация.  С отличнитерезултати от над 1200 кг/дка двата хибрида предизвикаха изключително голям интерс сред земеделци от цялата страна.

Резултатите от СИ Коринтос тази година бяха повече от впечатляващи със среден добив в Северна Централна и Западна България от 1063 кг/дка. Един от най-високите добиви от масов посев беше отчетен в гр. Вълчедръм, обл. Монтана – 1200 кг/дкаи в с. Дропла, обл. Добрич с добив от 1146 кг/дка. Хибридът показа изключително добър потенциал и в условията на Южна България – с един от най-високите отчетени добиви от 878 кг/дка.

Вълчедръм 1200 кг/дка
Вълчедръм 1200 кг/дка

СИ Орфеус направи впечатление с изключително стабилните добиви в цялата страна. При него също се наблюдават отлични резултати: с един от най-високите добиви от 1245 кг/дка в с. Дропла, обл. Добрич. Със средните добиви за Северозападна и Централна Северна България от 1062 кг/дка, за Североизточна България от1082 кг/дка и за Южна България от 872 кг/дка, Орфеус се нарежда сред фаворитите на пазара.

с.Червен, обл. Русе

 

За да подсигурите стабилни добиви, можете да се доверите на новата елитна генетика хибриди царевица от Синджента. Когато вали, получавате максимален добив. Когато е сухо, получавате по-голям процент от наличната вода, превърната в зърно!

NivaBG.com