неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ИЖН „Костинброд“ със семинар за пролетното подхранване на пчелите

Месец след отварянето на приема по „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г.” ДФ „Земеделие” обработи по-голямата част от заявките и бяха подписани 758 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.Месец след отварянето на приема по „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г.” ДФ „Земеделие” обработи по-голямата част от заявките и бяха подписани 758 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ИЖН „Костинброд“ и НССЗ ще организират съвместен семинар на 8 април посветен н пролетното подхранване на пчелите, съобщават от Селскостопанска академия.
По време на семинара участниците ще се запознаят със спецификата на пролетното подхранване при пчелните семейства и с подготовката им за главната паша, съобразено с района за пчеларстване.

В рамките на събитието ще бъде обърнато внимание и на възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Сред основните теми в дневния ред на информационния семинар ще бъдат:

* Специфика на пролетното подхранване на пчелните семейства;

* Подготовка на пчелните семейства за първата главна паша, съобразно района на пчеларстване;

Още информация за семинари за фермери, организирани от НССЗ в уебсайта на Sinor.bg