понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Изнасяме 50 тона млечни продукти

Наши стоки се търгуват все по-добре в ЕС, САЩ, Австралия и Близкия изток

България е увеличила износа на млечни продукти за последните три години. Сирената са водещи, като през първите седем месеца на 2019 г. са изнесени 4002 тона бяло саламурено сирене от краве мляко, 3323 тона саламурено сирене от овче или биволско мляко, 1774 тона кашкавал и 2516 тона пресни сирена и извара. По данни на НСИ общият износ на мляко и млечни продукти през 2018 г. нараства с 9,3% на годишна база, достигайки 49 612 тона.

За страните от ЕС експортът формира около 85% от общия износ, отбелязвайки 10% нарастване спрямо предходната година. Най-големи пазарни ниши имаме в Гърция, Румъния, Германия, Испания, Обединеното кралство и др. Експортът за трети страни също отчита ръст – около 6%. Основни дестинации са САЩ, Ливан и Австралия, за които се изнасят предимно бяло саламурено сирене от овче и краве мляко и кашкавал. Отскоро имаме присъствие и на китайския пазар. Тази година 14 български предприятия, три от които от Пловдивска област, бяха одобрени да изнасят свои продукти за Поднебесната империя.

От Министерство на земеделието отчитат, че през последните няколко години се наблюдава постепенно нарастване на броя на предприятията в млекопреработвателната промишленост в страната, както и на заетите лица в тях. По данни на Агростатистиката през 2018 г. в страната оперират 237 млекопреработвателни предприятия – със 17 повече спрямо предходната година, които осигуряват заетост на над 7,4 хиляди лица. Общата стойност на реализираната продукция от тях през 2018 г. нараства с 3,6% на годишна база и възлиза на 837 млн. лева (без ДДС).

По предварителни данни от месечните наблюдения на отдел „Агростатистика“ на МЗХГ през периода януари-август 2019 г. общо преработеното българско мляко в млекопреработвателните предприятия възлиза на 474 741 хил. литра, което представлява запазване около нивото на съответния период на 2018 г. (-0,3%). Количеството преработено краве мляко е 441 854 хил. литра – с 0,4% по-малко на годишна база, докато преработката на другите видове млека (овче, козе и биволско) се увеличава с 1,2%, до 32 887 хил. литра.

През първите осем месеца на 2019 г. производството на сметана нараства с 11,3% на годишна база, а това на заквасени млека – с 6,7%. Макар и по-слабо, увеличение се наблюдава и при пресните пакетирани млека – с 1,3%. Същевременно произведените сирена от краве мляко (вкл. кашкавал и пресни сирена) и масло са съответно с 3,3% и 3,5% по-малко. Производството на имитиращи продукти е с 5,5% над нивото от аналогичния период на 2018 г. Общо преработеното количество мляко за цялата 2019 г. се очаква да остане близко до отчетеното за 2018 г.

По данни на НСИ през 2018 г. у нас са внесени 145 032 тона мляко и млечни продукти почти изцяло от ЕС. Доставките от Съюза са в размер на 144 815 тона (-0,2% на годишна база), по-значителните от които са от Полша, Германия, Румъния и Гърция. Вносът на млечни продукти от трети страни бележи спад от 41% спрямо 2017 г. до 217 тона (предимно сирена и кисело мляко), доставени главно от Сърбия и Ливан. През 2018 г. се наблюдава чувствително намаление на вноса на концентрирано мляко и сметана на годишна база – с 10,3%.

През периода януари-юли 2019 г. вносът на мляко и млечни продукти спада с 14,2% спрямо същия период на предходната година. Близо 99,8% от общото количество мляко и млечни продукти, доставени от чужбина за седемте месеца на 2019 г., са от ЕС, най-вече от Полша (17,5 хил. тона), Германия (15,2 хил. тона), Гърция (9,9 хил. тона), Румъния (8,2 хил. тона), Нидерландия (5,7 хил. тона) и Чехия (3,7 хил. тона). Вносът от трети страни е в размер на 131 тона, от които 116 тона от Сърбия – предимно бяло саламурено сирене. Отчитайки темпа на внос до средата на 2019 г., очаква се общият внос на мляко и млечни продукти за цялата 2019 г. да бъде малко под нивото от предходната година.

Виктор Павлов