вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Как да намалим торовите норми без това да влияе на добива

Как да намалим торовите норми без това да влияе на добива

АЗОТНА ФИКСАЦИЯ ОТ ВЪЗДУХА с УТРИША™ N

 

Изминалата 2023г. беше съпроводена от безпрецедентни трудности за всички фермери в България, като се започне от засушаването,  ниските добиви,  ниските изкупни цени и непродадената продукция, което се отрази неблагоприятно за общата икономическа ситуация в сектора. Допълнително приетите изисквания по ОСП  от европейските държави  за намаляване на негативния отпечатък върху екологията доведоха до момента, в който всеки фермер ще се опита да съкрати част от разходите си за 2024г.

Дори след падането на цените на торовете, това остава едно от най-големите разходи за фермера. А има ли начин да съкратим тези разходи частично и в същото време да очакваме същите добиви?

След проведени опити в много европейски страни включително и България, може да твърдим, че такова решение има и то се нарича УТРИША™ N. Това е новият начин да осигурите азот в нужните моменти на културата.

УТРИША™ N съдържа първата си по рода бактерия Methylobacterium, която колонизира културата във вегетативните й части и предоставя на културата по време на вегетацията  азот в усвоима форма  уловен от въздуха.

Утриша® N навлиза в растението през устицата на листата, прониквайки във вътрешността на фото синтетичните клетки и се установява в  цитоплазмата, която е най-близо до хлоропласта, където има по-големи количества желязо и молибден. Утриша® N метаболизира уловения азот от въздуха чрез процеса наречен нитрогенеза  и го превръща в усвоим за културата азот в амониева NH4 форма.

Утриша® N е с 100% биологичен произход и присъства в списъка на БАБХ за подобрители на почвата и намаление на торовите норми като част от екосхемите по новата СП.

Регистрацията на Утриша® N е при всички полски култури, зеленчуци, овощни и лозя в доза 33.3 г/дка.

В интензивни култури на отглеждане като царевица и слънчоглед Утриша® N създава допълнителен източник на азот по време на жизнения цикъл на растението, като доставя еквивалентни до 7 кг азот а.в./ дка.

Опитите в Европа и България показват, че дори и при намаляване на стандартните торови норми с до 30% добивния потенциал остава същия при приложение на Утриша N :

 

 

Утриша азотен фиксатор

Какви са практическите предимства:

→ Увеличава потенциала за добив вследствие ускорената фотосинтеза и подобреното хранене

Утриша® N фиксира азота от въздуха и го предоставя в усвоима форма за културата

Утриша® N стимулира физиологичните процеси и намалява зависимостта от азотно

почвено торене

Утриша® N допълва почвеното торене като компенсира загубите на азот от отмиване

и денитрификация

→ Подходящ за всички типове земеделие без никакви ограничения

→ Не се отмива час след третиране

→ Благодарение на усвоения азот от атмосферата процесът на фотосинтеза се ускорява, подобрява храненето на растенията и така повишава добивния потенциал

Утриша® N спомага  за нормалния метаболизъм на културата  дори и при стресови биотични и абиотични условия

Утриша® N отговаря на изискванията по решение 1165/2021г за продукти одобрени за

органично земеделие

→ Включен в списъка на БАБХ за подобрители на почвата и намаление на торовите норми

като част от екосхемите по новата СП