вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро експертите съветват

Успешно земеделие с CORTEVA AGRISCIENCE™ ! – Хербициди в царевица

 

Скъпи приятели,

 

Всички ние  имаме общо бъдеще и то е многообещаващо! 2024-ва ще ви  направи още  по-уверени в  своите сили и по-близо до високите цели, които си поставяте! Защото вие сте номер едно, вие сте  професионалистите и вашият избор е мъдър, защото идва от практиката! Затова с радост  Ви  представяме нашето портфолио  в царевица  – знаем,  че ще оцените по достойнство  силните ни страни.

А сега позволете ни да Ви представим  нашите ефективни и рентабилни решения  за чисти царевични посеви:

Принципал® Голд “Косачката“ вече по-усъвършенстван и с вграден антидот и с възможност за приложение до 9 лист на културата при 100% селективност за културата!

Този хербицид се отличава с много предимства: широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културното растение, пълно системно действие, бърз инициален ефект и без ограничения за последващи култури. Благодарение на добавения антидот     във формулацията Принципал® Голд вече може да се прилага до 9 лист на културата. Принципал® Голд е комплексно предложение в технологията само за вегетационна борба с плевелите при царевица, без използване на почвен хербицид. Практически без пропуски срещу  всички широколистни и житни плевели и то на перфектна цена !

 

Ариго® ВГ е вече доказал и показал безотказното си действие срещу плевелите при царевица. Ариго® ВГ е хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Едно третиране е достатъчно за контрол на плевелите. Едновременно контролира поникналите към момента на пръскането плевелни растения, но и вторично поникващите широколистни видове чрез почвеното действие в рамките на до 3 седмици. Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие.

Притежава отлична селективност към културата и няма ограничение за последващи култури.

Приложението на Ариго е изключително гъвкаво от 2-ри до 8-ми лист на културата.

 

Виктус® ОД  е системен, вегетационен, хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица. Прилага се вегетационно от 1-ви до 8-ми лист в доза 125 мл/дка, в най-иновативната формулация за контрол на плевелите – маслена дисперсия ОД. Формулацията позволява много бързо и пълно проникване на хербицида в плевелите и висока ефикасност спрямо тях, в сравнение с аналогични хербициди на база никосулфурон.

 

Мустанг® – селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в царевица за зърно и силаж, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди.

Приложението му е вегетационно от 3-ти до 5-ти лист на културата в доза 40-60 мл/дка в зависимост от фазата и плътността на плевелите.

Без проблеми за следващата култура  в сеитбооборота, както и напълно селективен към културата.

Мустанг® може да се смесва с противожитни хербициди/Виктус, листни торове и инсектициди.

 

Старане® Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при царевица. Еталон срещу   Поветица и Фасулче, които са изключително упорити за справяне с хербициди плевели при царевицата.  Той е комбинация от активните вещества флуроксипир и флорасулам, които са с различен механизъм на действие и така осигурява отличен контрол срещу плевелите.

Прилага се от 1-ви до 6-ти лист на царевицата в доза 120 мл/дка.

 

Дерби® Супер Едно /Ланселот® –  вече е официално регистриран при царевица за зърно и силаж!!!

С отличния си ефект срещу широколистни плевели и изключително конкурентната си цена Дерби®/Ланселот® вече може да се прилага вегетационно от 2-ри до 6-ти лист на културата, в доза е 3,3 г/дка, като се препоръчва в комбинация с прилепител Виволт™ 90 – 0,1%.

Дерби®/Ланселот® работи перфектно при оптимална влажност на почвата, при която плевелите се развиват нормално. 

Ниските температури до 5C° и температурни амплитуди не влият на действието му.

Действа предимно като вегетационен  хербицид, но притежава и  почвено действие до 2-3 седмици срещу вторично поникващи плевели.

 

 

Поради силното търсене от Вас фермерите и през 2024 г. очаквайте по-добрата цена с пакетното  ни предложение:

 Виктус® ОД + Мустанг®

Този пакет ще осигури безупречно справяне с плевелите при царевица с възможност за гъвкаво приложение, съобразно преобладаващото поникване на плевели – житни или широколистни.

Скъпи приятели, желаем Ви успешна земеделска кампания! Ние ще бъдем винаги до Вас, когато ни потърсите за  съвет или  помощ! Земеделието е нашата  обща мисия  да я изпълним!

Още
Унивок Фунгицид
Агро експертите съветватНОВИНИ

Доказалият се фунгицид Унивок®

Фунгицид на Corteva Agrisicience™ – УНИВОК® с ново активно вещество Inatreq™ active

Само за две години на пазара Унивок® се доказа като стандарт за контрол на всички икономически болести при житни култури. Въпреки високия инфекциозен фон и благоприятните климатични условия за развитие на патогени, Унивок® се справи безупречно с контрола на болестите през пролетта на 2023 година, като брашнеста мана, видове ръжди и фузариум.

След 8 години пауза 2023г. Ще се запомни с масовата поява и нападение от жълта ръжда. При благоприятни условия ( температура и атмосферна влага ), тя се разпространява изключително бързо и нанася значителни щети на житните култури, достигащи 50% и повече от добивния потенциал на културите. Но там където бе третирано с Унивок®, фунгицидът защити на 100% посевите от появата й.
УНИВОК®, е нов фунгицид, който осигурява изключително предпазно, стопиращо и лечебно действие срещу всички икономически важни болести при житни култури.

УНИВОК® предоставя нова патентована iQ-4 технология за по-добро прилепване и проникване в растителните части на културата и по-продължителната защита от патогените.

С какво УНИВОК® е по-различен от сега използваните на пазара фунгициди при житни ?
На първо място това е съдържащия се в него Inatreq™. Inatreq™ active е ново активно вещество, от нова химична група и нов начин на действие срещу широк спектър от болести, като най-същественото му предимство, е че нов еталон срещу видовете септория и средство за борбата с резистентността към този патоген. Другото активно вещество протиоконазол в УНИВОК®, от своя страна е един от най-новите и мощни триазоли, със системно, изкореняващо и предпазно действие насочен за борба срещу болестите при житни , в т.ч. видове ръжди и фузариум. Тези качества на активните вещества в УНИВОК® се допълват взаимно в т.нар. синергичен ефект който дава на земеделските производители нов инструмент за борба с всички болести при житните култури, като при това той не показва кръстосана резистентност към съществуващите продукти за растителна защита.

УНИВОК® контролира най-важните болести при Пшеница, ечемик и Тритикале .

Веселин Петков, който е мениджър продажби България в Corteva Agriscience заяви, че

„Основното преимущество на УНИВОК® е контрола на икономически важните болести при житни култури във фазата, когато инфекциозният фон е силен и конкурентни продукти не могат да се справят.“

Иван Дражев, маркетинг мениджър Балкани в Corteva Agriscience, добави:

УНИВОК® осигурява отлична продължителност на защита, която е комбинирана с физиологичен ефект, който се изразява в стимулиране на коренообразуването, като на база на всичко това спомага културата да даде максималния си добивен потенциал и високи качествени показатели на зърното.

Още
Как да намалим торовите норми без това да влияе на добива
Агро експертите съветват

Как да намалим торовите норми без това да влияе на добива

АЗОТНА ФИКСАЦИЯ ОТ ВЪЗДУХА с УТРИША™ N

 

Изминалата 2023г. беше съпроводена от безпрецедентни трудности за всички фермери в България, като се започне от засушаването,  ниските добиви,  ниските изкупни цени и непродадената продукция, което се отрази неблагоприятно за общата икономическа ситуация в сектора. Допълнително приетите изисквания по ОСП  от европейските държави  за намаляване на негативния отпечатък върху екологията доведоха до момента, в който всеки фермер ще се опита да съкрати част от разходите си за 2024г.

Дори след падането на цените на торовете, това остава едно от най-големите разходи за фермера. А има ли начин да съкратим тези разходи частично и в същото време да очакваме същите добиви?

След проведени опити в много европейски страни включително и България, може да твърдим, че такова решение има и то се нарича УТРИША™ N. Това е новият начин да осигурите азот в нужните моменти на културата.

УТРИША™ N съдържа първата си по рода бактерия Methylobacterium, която колонизира културата във вегетативните й части и предоставя на културата по време на вегетацията  азот в усвоима форма  уловен от въздуха.

Утриша® N навлиза в растението през устицата на листата, прониквайки във вътрешността на фото синтетичните клетки и се установява в  цитоплазмата, която е най-близо до хлоропласта, където има по-големи количества желязо и молибден. Утриша® N метаболизира уловения азот от въздуха чрез процеса наречен нитрогенеза  и го превръща в усвоим за културата азот в амониева NH4 форма.

Утриша® N е с 100% биологичен произход и присъства в списъка на БАБХ за подобрители на почвата и намаление на торовите норми като част от екосхемите по новата СП.

Регистрацията на Утриша® N е при всички полски култури, зеленчуци, овощни и лозя в доза 33.3 г/дка.

В интензивни култури на отглеждане като царевица и слънчоглед Утриша® N създава допълнителен източник на азот по време на жизнения цикъл на растението, като доставя еквивалентни до 7 кг азот а.в./ дка.

Опитите в Европа и България показват, че дори и при намаляване на стандартните торови норми с до 30% добивния потенциал остава същия при приложение на Утриша N :

 

 

Утриша азотен фиксатор

Какви са практическите предимства:

→ Увеличава потенциала за добив вследствие ускорената фотосинтеза и подобреното хранене

Утриша® N фиксира азота от въздуха и го предоставя в усвоима форма за културата

Утриша® N стимулира физиологичните процеси и намалява зависимостта от азотно

почвено торене

Утриша® N допълва почвеното торене като компенсира загубите на азот от отмиване

и денитрификация

→ Подходящ за всички типове земеделие без никакви ограничения

→ Не се отмива час след третиране

→ Благодарение на усвоения азот от атмосферата процесът на фотосинтеза се ускорява, подобрява храненето на растенията и така повишава добивния потенциал

Утриша® N спомага  за нормалния метаболизъм на културата  дори и при стресови биотични и абиотични условия

Утриша® N отговаря на изискванията по решение 1165/2021г за продукти одобрени за

органично земеделие

→ Включен в списъка на БАБХ за подобрители на почвата и намаление на торовите норми

като част от екосхемите по новата СП

Още
Агро експертите съветват

Нов широкоспектърен фунгицид за перфектен контрол на болестите при житни култури – ВЕРБЕН

Вербен – заложете на сигурността

Нов широкоспектърен фунгицид за перфектен контрол на болестите при житни култури

 

Фунгицидът Вербен® съдържа две доказали се в практиката активни вещества за контрол на икономически важните болести по житни култури, като брашнеста мана, септория по листа и класа, кафява ръжда, жълта ръжда, хелминтоспориоза, фузариум по класа, гниене на основите, листни петна, мрежести петна и рамулария. Отличният синергизъм на двете активни вещества осигуряват превъзходен контрол на болестите и спомагат за постигане на добивния потенциал. Уникалната комбинация на активните вещества повишава ефикасността на Вербен®, с което постига значително подобрен контрол на икономически най-важните болести в сравнение със самостоятелно приложение на протиоконазол.

Вербен® се отличава със следните практически предимства:

 • Газова фаза, действаща като щит, предпазващ дори и  нетретираните тъкани.
 • Засилва имунната защита на културата
 • Стопира развитието на спорите като така предотвратява цикъла на повторното заразяване на новия прираст
 • Директно инхибира развитието на покълващите спори и инфекцията
 • Притежава силно превантивно, стопиращо и лечебно действие

Формулацията на Вербен® е специфично усъвършенствана за осигуряване на превъзхождащ контрол на болестите, водещо до по-добра и дълготрайна защита. Подобрената формулация осигурява отлично преразпределение на продукта по повърхността на третираните части на културата. Това равномерно третиране осигурява по-голямо покритие и по-равномерни отлагания на активните вещества в сравнение с конвенционалната формулация.

Вербен® бързо изсъхва върху растителните повърхности и е с отлична устойчивост от отмиване, равна на най-добрите еталони. Установените депа от Вербен® в кутикулата на восъчния слой, действат като резервоар за активните вещества. Това осигурява отлично остатъчно действие и защита срещу икономически важните болести при житни, както и бързо абсорбиране на активните вещества от растителната повърхност, осигуряващо лечебно действие и дълготрайна защита.

Дозата на приложение на Вербен® е изключително гъвкава според момента на приложение, както следва: Т1 – 60 мл/дка; Т2 – 75 мл/дка; Т3 – 90 мл/дка, с обем на работния разтвор: 15-40 л/дка

 

Още
Агро експертите съветватБюлетин растителна защитаНОВИНИ

„ЦАРСКА ЗАЩИТА“ от болести при житните

Квелекс® с Унивок® или Вербен®

Гъвкаво решениe за всички ситуации при житните култури

 

Търсете през 2024г. пакетното  предложение, създадено от последните иновации в растителната защита – Истински новият хербицид за широколистни плевели при житни  Квелекс®  в комбинация с един от двата нови фунгицида  Унивок®  или Вербен®. Тези пакети ще Ви осигурят безупречен контрол на всички важни широколистни плевели и икономически най-важните болести по житните култури.

 

Квелекс® е хербицид, който ефективно контролира едногодишни и многогодишни широколистни плевели. КВЕЛЕКС® е нов етап в борбата с плевели и контролира устойчивите на сулфонилурея и хормоноподобни хербициди поради активното вещество Arylex™ Active – от нова химична група и различен начин на действие срещу широк спектър от плевели, като най-същественото му предимство, е че е първото ново активно вещество създадено след повече от 20 години и е средство насочено за борба с резистентността възникнала в някои видове плевели, в следствие на дългогодишна употреба на сулфонилурея хербициди .

За борба срещу всички икономически важни болести в житните култури Ви предлагаме новият фунгицид за житни култури Вербен®. Той е ново надеждно фунгицидно решение за контрол на най-важните болести при житни култури с контактно, предпазно, системно и трансламинарно действие и газова фаза.

Вербен® се справя безупречно срещу видове септория, видове ръжди, мрежести петна, листен пригор, дрешлера, брашнеста мана, като препоръката за доза на употреба са  –  Т1 – 60 мл/дка и Т2 – 75 мл/дка и Т3 – 90мл/дка.

Второто ни пакетно предложение на Квелекс® е с новият фунгицид на Corteva Agriscience   –  Унивок®, който осигурява изключително предпазно, стопиращо и лечебно  действие срещу всички важни болести при житните култури.

Унивок® е двукомпонентен фунгицид съдържащ протиоконазол, които е един от най-новите и мощни триазоли, със системно, лечебно и предпразно действие и изцяло новото активно вещество Inatreq™ active от нова химична група и нов начин на действие срещу широк спектър от болести, като най-същественото му предимство е че нов еталон срещу видовете септория и е средство за борбата с резистентността към този патоген.

Унивок® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.

Уважаеми земеделци, доверете се на пакетните предложения от хербицида Квелекс® и двата фунгицида Унивок®  или Вербен™* за надеждна и ефикасна защита на житните Ви култури от проблемните широколистни плевели и болести и то на перфектна цена !

Още
Бюлетин растителна защита

Унивок® извънземна защита от болести при житни

УНИВОК® е нов фунгицид, който предлага изключителено предпазно, стопиращо и лечебно  действие срещу всички икономически важни болести при житни култури.

Той е двукомпонентен, двойносистемен фунгицид съдържащ протиоконазол, които е един от най-новите триазоли, със системно, изкореняващо и предпразно действие  насочен за борба срещу болестите при житни , в т.ч. видове ръжди, листни петна и фузариум и изцяло новото активно вещество Inatreq™ active от нова химична група и нов начин на действие срещу широк спектър от болести, като най-същественото му предимство, е че е нов еталон срещу видовете септория и средство за борбата с резистентността към този патоген. Активните съставки в УНИВОК® се допълват взаимно в т.нар. синергичен ефект който  дава на земеделските производители нов инструмент за борба с всички болести при житните култури.

 

Inatreq™ active е молекула създадена от актиномицета Streptomyces и последваща ферментация. Този факт показва благоприятния ефект върху околната среда и културите на продукта.

УНИВОК® осигурява отлична продължителност на защита, която е достатъчна да предпази културите дори и при най-висок фон на зараза, която е комбинирана с физиологичен ефект изразяващ се в стимулиране на фонтосинтезата, блокиране на хормона етилен който се образува в културата при стресови условия, стимулира коренообразуването, като на база на всичко това спомага културата да даде максималния си добивен потенциал и високи показатели на зърното. Мненията на фермери ползвали УНИВОК® през 2022г. е че фунгицидът показва  отличен контрол на Брашнеста мана, Жълто-кафяви петна, Фузариум, Базично гниене, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Снежна плесен, Ранен листен пригор и Септория. УНИВОК® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.

Поради новият си начин на действие УНИВОК® не притежава кръстосана резистентност с други фунгициди и това го прави ново антирезистентно оръжие за борба с болестите на пролет при житни култури.

УНИВОК® е в специална формулация по iQ-4 технология за по-добро прилепване и проникване в растителните части на културата и по-продължителната защита от патогените.

iQ-4 технологията е новопатентована формулация съдържаща специално проектирана аджувантна система.

Предимствата включват…

 • Подобряване на разпространението и покритието върху листната повърхност дори при ниски обеми вода
 • Подобряване на проникването и преразпределението в растителните тъкани
 • Осигурява 97.5% покритие на растителните части
 • 8 дни след третиране 90% от продукта е наличен  върху растителните части

Продължителна и сигурна активност до 6 седмици след третиране според метеорологичните условия

Още
Бюлетин растителна защита

Традиция и иновация в един пакет – Дерби® Супер Едно с Унивок® или Иновор®*

Дерби® Супер Едно с Унивок® или Иновор®*

Гъвкаво решениe за всички ситуации при житните култури

 

Търсете през 2023г. пакетното  предложение съчетаващо традицията на доказалия се хербицид за широколистно заплевеляване –  Дерби® Супер Едно в комбинация с един от двата нови фунгицида  Унивок®  или Иновор®*. Тези пакети ще Ви осигурят безупречен контрол на всички важни широколистни плевели и икономически най-важните болести по житните култури.

 

Дерби® Супер Едно /Ланселот® – хербицид, който ефективно контролира едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Той е регистриран за приложение при житни култури  – пшеница и ечемик и за втора година  при царевица за зърно и силаж.

Спира растежа и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането.

Ниските температури до 5C° и температурни амплитуди не влият на действието му.

Дерби® Супер едно/Ланселот® e вегетационен  хербицид, проникващ в плевелите през вегетативните части  и след това се транслоцира в цялото растение. Другото предимство на Дерби® Супер едно/Ланселот® е, стопира растежа на вторично поникващите плевели 2-3 седмици след третиране.

Селективен  е към културата, приложен след втори лист.  Ефективен срещу лепка,  дори и в напреднал стадий, ефемерни плевели, в т.ч. великденче и теменужка и срещу технологична самосевка слънчоглед, както и срещу технологична самосевка рапица.

За борба срещу всички икономически важни болести в житните култури Ви предлагаме новият фунгицид за житни култури Иновор®*. Той е комбинация от пираклостробин с флуксапироксад  и  притежава продължително предпазно действие, като защитава от проникването на патогените; стопиращо действие, което   унищожава вече развитите спори и лекуващо действие, което блокира развитието на гъбните патогени и спира растежа на хифите.

Иновор™ се справя безупречно срещу видове септория, видове ръжди, мрежести петна, листен пригор, дрешлера, брашнеста мана, като препоръката за доза на употреба са  –  Т1 – 75 мл/дка и Т2 – 90 мл/дка.

Второто ни пакетно предложение на Дерби® Супер Едно е с новият фунгицид на Corteva Agriscience   –  Унивок®, който осигурява изключително предпазно, стопиращо и лечебно  действие срещу всички важни болести при житните култури.

Унивок® е двукомпонентен фунгицид съдържащ протиоконазол, които е един от най-новите триазоли, със системно, лечебно и предпразно действие и изцяло новото активно вещество Inatreq™ active от нова химична група и нов начин на действие срещу широк спектър от болести, като най-същественото му предимство е че нов еталон срещу видовете септория и е средство за борбата с резистентността към този патоген.

Унивок® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.

Уважаеми земеделци, доверете се на пакетните предложения от хербицида Дерби® Супер Едно и един от двата фунгицида Унивок®  или Иновор™* за надеждна и ефикасна защита на житните Ви култури от проблемните широколистни плевели и болести и то на перфектна цена !

*Иновор® е продукт и регистрирана търговска марка на BASF, дистрибутирана от Corteva Agriscience™

Още
Бюлетин растителна защита

Внимание! Внимание! Вербен®

Нов широкоспектърен фунгицид за перфектен контрол на болестите при житни култури

 

Фунгицидът Вербен® съдържа две доказали се в практиката активни вещества за контрол на икономически важните болести по житни култури, като брашнеста мана, септория по листа и класа, кафява ръжда, жълта ръжда, хелминтоспориоза, фузариум по класа, гниене на основите, листни петна, мрежести петна и рамулария. Отличният синергизъм на двете активни вещества осигуряват превъзходен контрол на болестите и спомагат за постигане на добивния потенциал. Уникалната комбинация на активните вещества повишава ефикасността на Вербен®, с което постига значително подобрен контрол на икономически най-важните болести в сравнение със самостоятелно приложение на протиоконазол.

Вербен® се отличава със следните практически предимства:

 • Газова фаза, действаща като щит, предпазващ третираните и нетретираните тъкани.
 • Засилва имунния отговор на културата
 • Стопира жизнеспособността на спорите като така предотвратява цикъла на повторното заразяване нагоре по растението
 • Директно инхибира развитието на покълващите спори и инфекцията
 • Притежава силно превантивно, стопиращо и лечебно действие

Дозата на приложение на Вербен® е изключително гъвкава според момента на приложение, както следва: Т1 – 75 мл/дка; Т2 – 90 мл/дка; Т3 – 100 мл/дка, с обем на работния разтвор: 15-40 л/дка

 

Практически предимства:

→ Ново надеждно фунгицидно решение за контрол на най-важните болести при житни култури с контактно, предпазно, системно и трансламинарно действие

→ Комбинация на две високоефективни активни вещества с взаимодопълващо се действие (протиоконазол от групата на триазолите с пълно системно действие и прокиназид от групата на quinolines с локално-системно действие)

→ Различен механизъм на действие на двете активни вещества, спомагащ за още по-добър ефект срещу патогените

→ Подходящ за контрол на болестите в Т1, Т2 и Т3 третирания, водещо до гъвкавост на приложение

→ Подобрена формулация за бързо абсорбиране и транслоциаране до всички части на третираните растения

→ Сигурно и надеждно действие при различни условия на приложение

→ Отлична устойчивост на отмиване след приложение

→ Спомага за повишаване добивния потенциал на третираните култури чрез

надежден контрол на болестите

→ Смесим с други продукти за растителна защита (хербициди, инсектициди и др.)

→ Притежава газова фаза, която предпазва и нетретираните части на културата

→ Перфектен фунгицид в схемата на Corteva Agriscience™ за контрол на болести,

заедно с другите предложения на компанията (Унивок®, Иновор®)

→ Трите фунгицида, като активни вещества не се припокриват и са с различна комбинация като механизъм на действие и химически групи – сигурно „оръжие” срещу евентуална резистентност на патогените.

Още
Бюлетин растителна защитаНОВИНИ

Отктрийте стъпката нагоре в защитата на житни от болести

Тази година екипът на Corteva Agriscience™  Ви представя  –  Иновор®* .

Иновор®* е стъпка нагоре в защитата от болести при житни култури, който ще ви даде безупречна защита срещу най-важните вредоносни болести – септориоза, кафява и жълта ръжда, мрежести петна, брашнеста мана и листен пригор.

Иновор* съдържа най – съвременния SDHI  – Флуксапироксад, в комбинация с най-ефективния стробилурин на пазара – пираклостробин.

Флуксапироксад се отличава от другите SDHI активни вещества с уникална мобилност  в растителните части. Силата му се дължи на способността да  преминава както през липофилните бариери на тъканите, тоест през восъчните така и през  хидрофилните бариери  (на водна основа). Попадайки върху листата, активното вещество започва да образува кристални структури/депа, които прилепват към восъчния слой на растителните части на културата. Така той остава, без да зависи от метеорологичните условия, без да се изпарява или измива. Друго предимство на Флуксапироксад е способността му да се реактивира. Когато попадне влага върху образувалите се депа, те отделят нови порции активно вещество, което от една страна отново навлиза в растението и се разпределя в цялата био маса.

Второто активно вещество в състава на Иновор™* е пираклостробин – най-ефективният стробилурин в своята група.

Освен с фунгицидното си действие срещу болестите, той притежава и мощен физиологичен ефект. Изразява се в подобряване на физиологията на културата , както и блокира производството на етилен в растенията, който се образува при стресови абиотични фактори и води до преждевременното „Остаряване“ на листната маса.

Уникалната комбинация на тези активни вещества допринася за:

 • Комбиниран двойно системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие
 • Отличен контрол на най-важните вредоносни болести по житни култури
 • Бързо абсорбиране от третираната листна маса
 • Продължително предпазно действие
 • Силно изразен зелен физиологичен ефект
 • Отлично решение както за първо, така и за второ третиране

Иновор™* контролира безупречно видове септория, видове ръжда, мрежести петна ,  листен пригор, дрешлера, брашнеста мана, като препоръката за доза на употреба са  –  Т1 – 75 мл/дка и Т2 – 90  – 100 мл/дка. Иновор™*  е най-удачно да се прилага превантивно в първо фунгицидно третиране Т1 на житните култури, като осигурява дълъг период на защита на културата от всички икономически важни болести, и то на добра цена . Освен това допълнителният физиологичен ефект, който Иновор™* притежава подпомага културата да се справи с абиотичния стрес, който при суха пролет и големи температурни амплитуди затормозява културата в критични фази , когато се залагат генеративните органи и се формира бъдещия добив.

 

* Иновор®* е продукт и регистрирана търговски марки на BASF, дистрибутирана от Corteva Agriscience™

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

Още
Бюлетин растителна защита

Технология за растителна защита при житни култури на Corteva agriscience™ с нови продукти за 2022г.

За пореден път портфолиото на Corteva предоставя фунгициди и хербициди  които надграждат със своите качества и предимства.

През 2022г. Българските фермери ще могат да използват с два нови фунгицида при житни култури, които ще дадат добавена стойност в борбата с икономически важните болести.

 

Кои са тези фунгициди и с какво ще са различни от настоящите на пазара   ?

 Иновор®*  – Следващо ниво на защита от болести

Иновор®* съдържа две активни вещества  – пираклостробин и флуксапироксад. Тази фунгицидна комбинация със своето предпазно действие защитава от проникването на патогените в тъканите на растенията , със  своето  стопиращо действие  унищожава вече развитите спори и със своето лекуващо действие блокира развитието на гъбните патогени и спира растежа на хифите, които вече са проникнали в растителните тъкани .

Иновор®* притежава продължителното предпазно и лечебно действие , мощен физиологичен ефект и се свързва здраво към третираната повърхност.

Иновор®* контролира безупречно видовете септория, кафява ръжда, мрежести петна,  листен пригор, дрешлера, брашнеста мана, като препоръката за доза на употреба са  –  Т1 – 75 мл/дка и Т2 – 90  мл/дка. Иновор®*  е най-удачно да се прилага превантивно в първо фунгицидно третиране Т1 на житните култури, като осигурява дълъг период на защита на културата от всички икономически важни болести, и то на добра цена . Освен това допълнителният физиологичен ефект, който Иновор®* притежава подпомага културата да се справи с абиотичния стрес, който при суха пролет и големи температурни амплитуди затормозява културата в критични фази , когато се залагат генеративните органи и се формира бъдещия добив.

Унивок® – Извънземна защита

Унивок® е фунгицид, който притежава изключително предпазно , стопиращо и лечебно  действие срещу всички икономически важни болести при житни култури. Той е двукомпонентен фунгицид съдържащ протиоконазол, които е един от най-новите триазоли, със системно, изкореняващо и предпразно действие  насочен за борба срещу болестите при житни , в т.ч. видове ръжди, листни петна и фузариум и изцяло новото активно вещество Inatreq™ active от нова химична група и нов механизъм на действие срещу широк спектър от болести, като най-същественото му предимство е че нов еталон срещу видовете септория и средство за борбата с резистентността към този патоген. Активните съставки в Унивок® се допълват взаимно в т.нар. синергичен ефект който  дава на земеделските производители нов инструмент за борба с всички болести при житните култури.

След третиране Унивок® прониква в листната тъкан и остава в активна форма за повече от 30 дни и при контакт с патогена активира своето фунгицидно действие (лечебно действие).

Отлаганията след третиране върху растителните части действат като резервоар за Унивкок®, като се активират при контакт с покълващи спори (предпазно действие ).

При наличе на покълнали спори Унивок® прониква в тъканите и действа като инхибитор на митохондриалното дишане в гъбните клетки, като блокира електронния трансфер растежът се възпрепятства и гъбите умират(стопиращо действие )

Унивок® осигурява отлична продължителност на защита, която е достатъчна да предпази културите дори и при най-висок фон на зараза, която е комбинирана с физиологичен ефект изразяващ се в стимулиране на фонтосинтезата, блокиране на хормона етилен който се образува в културата при стресови условия, стимулира коренообразуването, като на база на всичко това спомага културата да даде максималния си добивен потенциал и високи качествени показатели на зърното. Опитите в Европа и България показаха  отличен контрол на Брашнеста мана, Фузариум, Базично гниене, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Снежна плесен,Ранен листен пригор и Септория. Унивок® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.

За да се извлече максимумът от ползи които притежава Унивок®, е най-удачно да се прилага в   Т2 фунгицидно третиране, особено при висок инфекциозен фон на зараза от септория и видове ръжди. При висок риск от  фузариум по класа Унивок® предоставя също безупречно действие срещу болестта приложен в Т3 по време на цъфтеж.

За сезон 2022г. Иновор®* и Унивог® ще бъдат предлагани в пакетно приложение с доказалият се хербицид  Дерби® Супер Едно. Този пакет ще комбинира класиката в борбата с широколистни плевели и иновациите при фунгицидите и то на по-добра цена.

Иновор™* е продукт и регистрирана търговски марки на BASF, дистрибутирана от Corteva Agriscience™

Още
Дерби и Алегро Пакетна оферта
Зърнопроизводство

За последна година Дерби® Супер едно и Алегро® – 20% по-изгоден от аналогични пакети

Търсете през 2021 г. за последна година пакетното предложение –  Дерби® Супер Едно + Алегро® с 20% по-изгодна цена от аналогични пакети. Този пакет ще предостави безупречно справяне с широколистните плевели и най-важните болести по житните култури.

 

Дерби® Супер Едно /Ланселот® – хербицид, който ефективно се бори с икономически важните едногодишни и многогодишни  широколистни плевели. Той е регистриран за приложение при житни култури  – пшеница и ечемик, а от тази година и при царевица за зърно и силаж.

Спира растежа и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането.

Дерби® Супер едно/Ланселот® работи перфектно при оптимални условия, при които плевелите се развиват нормално. 

Ниските температури до 5C° и температурни амплитуди не влият на действието му.

Дерби® Супер едно/Ланселот® e вегетационен  хербицид, проникващ в плевелите през  вегетативните части  и след това се транслоцира в цялото растение. Другото предимство на Дерби® Супер едно/Ланселот® е, че притежава и почвено действие, което позволява по-нататъшна защита от 2-3 седмици от вторично поникващи широколистни плевели.

Селективен  е към културата, приложен след втори лист,  ефективен срещу лепка,  дори и в напреднал стадий, ефемерни плевели, в т.ч. великденче и теменужка и срещу технологична самосевка слънчоглед, както и срещу технологична самосевка рапица.

 

За борба срещу всички икономически важни болести в житните култури предлагаме най-изгодния като цена комбиниран стробилурино-триазолов фунгицид за житни култури Алегро®. Той е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF. Комбинацията от стробилурин с един от най-силните триазоли – епоксиконазол по отношение на видовете ръжди и септория дава по-удължена защита срещу тези болести. На база регистрации в други страни, Алегро® контролира видове септория, видове ръжди, мрежовидни петна и ринхоспориум в пшеница и ечемик. Алегро®  се отличава с гъвкаво приложение – с хербицида в Т1 (препоръчителна доза 60-80 мл/дка) или при поява на флагов лист Т2 (препоръчителна доза 80 мл/дка), също така усилва фотосинтезата и блокира хормона етилен, който се синтезира от културата при стресови условия.

Уважаеми земеделци, възползвайте се от пакетното предложение, защото то Ви дава надеждна и ефикасна защита на житните култури от проблемните широколистни плевели и болести на конкурентна цена на декар.

Още
Корело® Дуо - безупречното решение за борба с плевели
Бюлетин растителна защитаЗърнопроизводство

Защо да започнем борбата с плевелите в пшеницата още наесен?

Корело® Дуо – безупречното решение за борба с плевели

През есента пшеницата формира до 40% от бъдещия добив. Затова нормалното гарниране на посева в този период е от съществено значение  за успешното презимуване  на растенията. С настъпващите промени в климата при нашите условия есента става топла и продължителна, което провокира в значителна степен масовото поникване на разнообразни плевели. При комбинация с оптимална влага може да се появят до 90% от житните и 80% от широколистните плевели. Поникналите при тези условия плевели не само затормозяват културата и я конкурират за хранителни вещества и вода, но и се развиват бързо и презимуват успешно, като напролет борбата с тях става по-трудна поради това, че са прераснали .

Есенното третиране с хербициди в подходящите фенофази създава условия за оптимално  развитие на пшеницата, като елиминира неблагоприятното въздействие на поникналите плевели, осигурявайки чист старт на културата още през есента и дава възможност на културата да развие пълния си потенциал за качествен и количествен добив.

През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на обработките на почвата и в частност на оранта, което доведе до увеличаване на проблемните житни плевели като овсига, власатка, див овес, райграс, както и широколистните като лепка, ефемерни видове, лайка, врабчови чревца, овчарска торбичка и други. Основен проблем става заплевеляването през есента и със самосевки от технологична рапица или слънчоглед .

Едни от най-упоритите плевели за контрол са ВИДОВЕТЕ ВЛАСАТКА поради спецификата на листната петура, която може да достигне само до 1 мм. Много важно е хербицидното третиране да се извърши в ранни фази на плевела  1-3 лист , които се наблюдават през есента.

ОВСИГА – другият изклюлително труден за борба плевел, поради множеството власинки по листната му петура хербицидите не успяват да проникнат и се отмиват.

Житни плевели като ВЕТРУШКА, ДИВ ОВЕС, ЛИСИЧА ОПАШКА, РАЙГРАС също поникват в голяма степен през есента и презимуват до следващия сезон. Поради упоритостта им е препоръчително да се започне борба с тях още при поникване наесен, като по този начин ще се намали ранната конкуренция с полските култури, а полетата ще бъдат чисти напролет.

 

През есента Корело® Дуо се справя с всички едногодишни житни и широколистни плевели, включително упоритите власатка, овсига, както и самосевки от технологични слънчоглед и рапица.

Корело® Дуо 85 ВГ има ситемно действие и до 1 час прониква в растителните тъкани, като растежът на плевела спира. Пълното загиване е в рамките на 1 – 3 седмици в зависимост от климатичните условия и видовете плевели.

Оптималният момент на приложение е от трети лист до фаза вретенене. За максимална ефективност на продукта се препоръчва приложение, когато плевелите са в ранна фаза на развитие. При житни плевели най-добри резултати се отчитат, когато се пръска от 1-3 лист до начало на братене на плевела. За широколистните плевели най-добрият момент е между 2 – 6-ти лист.

Корело® Дуо 85 ВГ се прилага в доза 26,5 г/дка и с обем на пръскане 10 – 30 л/дка. В пакет с хербицида е и прилепител Дасойл™, който подобрява действието и повишава ефективността. Той се прилага в доза от 50 мл/дка.

Корело® Дуо 85 ВГ Ви предлага :

 • Двойно системно действие, с различен механизъмна активните вещества
 • Корело® съдържа и антидот, който осигурява 100% селективност към културата.
 • Отличен контрол на житни плевели – райграс, овсига, власатка, див овес, метлица, лисича опашка.
 • Ефективен срещу всички широколистни плевели, в това число паламида, лепка, див мак, ефемерни видове, технологични слънчогледови самосевки и рапица.
 • Спира растежа на житните и широколистни плевели до 24 часа след третиране.
 • Допълнително почвено действие до 3 седмици, при което се контролират по-късно поникващите плевели след третиране.
 • Може да се прилага наесен, припоникнали плевели.

Може да се прилага при температура над +5° .

Още
Корело® Дуо 85 ВГ - Икономически изгодният хербицид за смесено заплевеляване при пшеница
Бюлетин растителна защита

Корело® Дуо 85 ВГ – Икономически изгодният хербицид за смесено заплевеляване при пшеница

Корело® Дуо 85 ВГ – Икономически изгодният хербицид за смесено заплевеляване при пшеница

Фермерите , които са отглеждат житни култури са запознати с предизвикателствата съпътстващи отглеждането и производството на пшеница. Основна задача напролет е избора на правилният хербицид съобразно заплевеляването. Обикновено в пшеницата присъстват както широколистни, така и житни плевели , като в някои райони на страната при житните плевели се наблюдава висока плътност на плоблемни плевели каквито са власатка, овсига и див овес.

Corteva agriscience™ предлага решение на този проблем, като представя новият вегетационен широспектъренен хербицид за едновременна борба и безупречен контрол на всички важни житни и широколистни плевели в твърда и мека пшеница – Корело® Дуо 85 ВГ.
Корело® Дуо 85 ВГ има ситемно действие и до 1 час прониква в растителните тъкани, като растежа на плевела спира. Пълното загиване е в рамките на 1 – 3 седмици, в зависимост от климатичните условия и видовете плевели.

Оптималният момент на приложение е от трети лист до фаза вретенене. За максимална ефективност на продукта се препоръчва приложение, когато плевелите са в ранна фаза на развитие. При житни плевели най-добри резултати се отчитат, когато се пръска от 1-3 лист до начало на братене на плевела. За широколистните плевели, най-добрият момент е между 2 – 6-ти лист.

Корело® Дуо 85 ВГ се прилага в доза 26,5 г/дка и с обем на пръскане 10 – 30 л/дка. В пакет с хербицида е и прилепител Дасойл™, който подобрява действието и повишава ефективността. Той се прилага в доза от 50 мл/дка. При наличие на поникнали плевели Корело® може да се прилага и наесен.
Корело® съдържа и антидот, който осигурява 100% селективност към културата.
Важно за продукта е да не се комбинира с регулатори на растежа, както и с органофосфорни инсектициди.

Корело® Дуо 85 ВГ Ви предлага :

 • Двойно системно действие, с различен механизъмна активните вещества
 • Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели
 • Отличен контрол на житни плевели – райграс, овсига, власатка, див овес, метлица, лисича опашка.
 • Ефективен срещу всички широколистни плевели, в това число паламида, лепка, див мак, ефемерни видове, технологични слънчогледови самосевки и рапица.
 • Безопасен към културата благодарение на антидотната технология.
 • Спира растежа на житните и широколистни плевели до 24 часа след третиране.
 • Допълнително почвено действие до 3 седмици, при което се контролират по-късно поникващите плевели след третиране.
 • Може да се прилага наесен, ако има поникнали плевели.
 • Може да се прилага при температура над +5° .
Още