петък, май 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Конференция ЕкоМаунтин 2024 организират от Института по планинско земеделие и животновъдство

Проф Диян Георгиев, директор на Институт по планинско земеделие и животновъдство Троян

Учени и експерти ще обсъждат екологичните проблеми на планинското земеделие

Институт по планинско земеделие и животновъдство Троян ще организира 27 -то издание на международната конференция ЕкоМаунтин 2024, съобщават от ССА. Събитието ще се състои на 16 и 17 май в Троян. Експерти и учени ще обсъждат екологичните проблеми пред планинското земеделие

Тематичните направления на конференцията включват пет раздела със следните им подраздели:

Животновъдство
развъждане, селекция и репродукция в животновъдството
технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни
качество на суровините от животновъдството
икономика и мениджмънт в животновъдството
Фуражно производство и ливадарство
генетични ресурси и селекция при фуражните култури
технологии на отглеждане на фуражните култури
естествени и изкуствени ливади и пасища
икономика и мениджмънт при производството на фуражи
Трайни насаждения
генетични ресурси, селекция, биотехнологии
технологии – традиционни, устойчиви, биологични
размножаване и посадъчен материал
растителна защита
качество на плодове
икономика и мениджмънт при трайни насаждения
Общо земеделие
икономика и мениджмънт
Преработка на растениевъдна и животновъдна продукция

преработка на плодове, зеленчуци, зърнени храни и други суровини от растениевъдството
преработка на мляко, месо и други продукти от животновъдството
икономика, мениджмънт и туризъм при производството на растениевъдна и животновъдна продукция