вторник, юни 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Лозана Василева: Близо 137 млн. лева са договорени по морската програма

Това представлява 67% от общия бюджет, включващ и стратегиите за Водено от общностите местно развитие

Близо 137 млн. лева са договорени по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020г. до момента. Това представлява 67% от общия бюджет, включващ и стратегиите за Водено от общностите местно развитие. Това съобщи зам. министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на Първата годишна работна среща на Националната рибарска мрежа (НРМ) в Стара Загора. Тя допълни, че разплатените средства са в размер на 48,7 млн. лв. или това е 23,9% от финансовия ресурс на Програмата. Проектите, които в момента са в оценка, са на стойност около 29,8 млн. лв. или 14,6% от този бюджет.

Д-р Лозана Василева призова представителите на Местните инициативни рибарски групи за активни действия по усвояване на положителен опит за по-ефективно развитие на местните общности.

В хода на разговорите, експерти от Министерството, представиха подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнители и най-често допускани грешки при прилагането на Закона за обществените поръчки по проекти, финансирани от ПМДР 2014-2020 г. Разгледаха се теми, свързани с формулиране вида и предмета на процедура за избор с публична покана. Представени бяха и практически насоки за изготвяне на техническа спецификация, съдържаща минимални изисквания към изпълнението й, по отношение на доставки, строителство и други услуги.

Министерството на земеделието, храните и горите, съвместно с Националната рибарската мрежа предвижда в следващите месеци още мероприятия, насочени към увеличаване на капацитета на всички заинтересовани страни, обмяна на опит и популяризиране на Програмата.

Виктор Павлов