събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Видео

Наредба на БАБХ задължава всички фермери да правят анализ за остатъчни количества пестици

НАРЕДБА № 12 от 23.08.2023 г. за условията и реда за  употреба на продукти за растителна защита

НАРЕДБА № 12 от 23.08.2023 г. за условията и реда за  употреба на продукти за растителна защита

Земеделските стопани ТРЯБВА да правят анализ за остатъчни количества пестициди преди реализиране на продукцията си, това гласи алинея 8 от чл. 11 на наредба 12 за употребата на продукти за растителна защита.

Притеснителен е фактът, че в България има само няколко лаборатории, които се броят на пръстите на едната ръка, които да могат да направят подобен анализ.

Чудим се тезизи анализи биха ли станали готови в срокове, които да не компрометират реколтите например от домати на земеделскиите спонтанни при положение че има над 70 хиляди регистрирани фермери в България?

В наредбата пише, че преди продажба този анализ трябва да се предоставя на следващия в агрохранителната верига.

Споделете това видео, за да може да стигне до максимално много фермери и да носи могат институциите да предприемат мерки.

Чл. 11 (8) За целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба
от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея
пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на
реколтата, и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от
агрохранителната верига.

ИЗТЕГЛИ НАРЕДБА 12 ОТ ТУК