вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
БабхБиопрепаратиИнсектицидиНОВИНИРастителна ЗащитаТорове и препаратиФунгицидиХербициди

2 фунгицида за контрол на болести при овощните необходими за разрешаване

До 25.02.2015 г. На сайта на Министерството на земеделието и храните е публикуван списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна защита (ПРЗ) за контрол на вредителите по растенията

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

На сайта на Министерството на земеделието и храните е публикуван списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна защита (ПРЗ) за контрол на вредителите по растенията

Списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна защита (ПРЗ) за контрол на вредителите по растенията

List of the required for authorization plant protection products (PPP) for the control of organisms harmful to plants

Актуализиран към дата /Updated to Date: 25.02.2015

Латинско наименование на растението

 Latin name of the plant

Латинско наименование на вредителя

Latin name of the organism

Начин на приложение на ПРЗ

Application mode of the PPP

Вид на Продукта за растителна защита

Type of the plant protection product

1.

Круша

Pyrus sp.

Erwinia amylovora (Fire blight)

Чрез наземна и въздушна техника

Through land and air equipment

Фунгицид

Fungicide

2.

Слива

Prunus sp.

Stigmina carpophila Syn. Coryneum beyerinskii, Corineum carpophilum, Clasterosporium carpophilum

Чрез наземна и въздушна техника

Through land and air equipment

Фунгицид

Fungicide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар