четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

ДФ Земеделие приключи с кръстосаните проверки на площи

Проверени са над 1 милион земеделски парцела с обща площ 3 890 000 хектара

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ДФ „Земеделие” приключи кръстосаните проверки по заявленията за директни плащания за Кампания 2014 в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), съобщиха от пресцентъра на Фонда.

Бяха проверени над 1 милион земеделски парцела с обща площ 3 890 000 хектара.

Целта на процедурата беше да се сравнят декларираните в заявленията на кандидатите данни с наличната информация в регистрите на ИСАК.

По време на проверките фермерите нямаха право частично или напълно да оттеглят заявленията си за подпомагане. Сега, след приключването им, това вече е възможно до 15 октомври 2014 г., съгласно изискванията в Наредба № 5 от 27.02.2009 г. Кандидатите, които нямат право да извършват оттегляне, са избраните за проверка на място и тези, в чиито заявления за подпомагане са установени нередности в резултат на административни проверки или след извършена проверка на място.

Вашият коментар