понеделник, октомври 3, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
Растителна ЗащитаТорове и препаратиХербициди

ЕЛУМИС ОД – широкоспектърният хербицид в царевицата за най-добрите професионалисти

ЕЛУМИС ОД осигурява високонадежден контрол на икономически важните едногодишни и многогодишни житни плевели (вкл. балур от коренища) и широколистни плевели

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ЕЛУМИС® ОД е хербицид при царевица, с гъвкава доза на приложение, като може да се приложи еднократно в доза 130-200 мл/дка според хабитуса на плевелите (в доза 150мл/дка надеждно контролира балур от коренища) или двукратно в дози 100+70 мл/дка или 130+70 мл/дка, като интервалът между двете приложения е 8 до 10 дни. ЕЛУМИС® ОД има мощно вегетационното действие, а приложен в доза над 175 мл/дка има допълнително почвено действие (осигурено от мезотрион), при което се осигурява контрол на по-късно поникващите плевели след приложение. Ранното приложение на ЕЛУМИС® ОД в 3-4 лист е надеждно и рентабилно решение – елиминира плевелите преди те да са нанесли негативното си влияние върху развитието на царевицата.
Вече има публикувани данни от 2013 г. на научни специалисти от България, които показват, че комбинацията активни вещества на ЕЛУМИС® ОД, приложени в доза 200мл/дка, 2-4 лист на културата, са „осигурили“ най-висок добив в сравнение с други популярни на българския пазар комбинации от активни вещества. Това се дължи не само на категоричния контрол на смесеното заплевеляване, но и на високата селективеност към царевицата на ЕЛУМИС® ОД – не предизвиква нито фитотоксичност, нито затормозява развитието на културата, което да влияе негативно върху фенологичното развитие. Тези публикации и отзивите от фермерите, ползвали модерния хербицид през 2013 г. показват, че цената на категоричния контрол на смесеното заплевеляване при царевица с ЕЛУМИС® ОД и остатъчното му почвено действие в комбинация с отличната му селективност са предпоставка за постигане на най-високи резултати и икономическа рентабилност.

За да бъдем още по-детайлни и убедителни, ще продължим с практическите предимства на ЕЛУМИС® ОД:

 • Отличен контрол на плевелните видове при смесено заплевеляване – с едно третиране контролира важните плевели, вкл. балур от коренища и паламида;
 • „Гъвкава“ доза на приложение според хабитуса на плевелите – гъвкавост на избора на дозата от 130 до 200 мл/дка;
 • Дълъг период и гъвкавост на приложение – от 3-ти до 7-ми лист на културата;
 • Бърза абсорбция (поемане) и бързо действие благодарение на модерната и ефективна патентована формулация – ОД маслена дисперсия;
 • Контрол на прераснали плевели;
 • Готова формулация за широкоспектърен контрол – не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване на спектъра;
 • Почвено и вегетационно действие;
 • Отлична селективност, вкл. при неблагоприятни условия;
 • Фермерите не трябва да се съобразяват с карантинен срок – за разлика от някои конкуретни продукти ЕЛУМИС® ОД няма карантинен срок.

При приложение на ЕЛУМИС® ОД трябва да се следват и някои допълнителни препоръки за ефективен и рентабилен контрол на плевелите при царевица: ниската доза да се прилага, когато плевелите са във фаза 2-5-ти лист; високата доза да се прилага при заплевеляване с многогодишни и/или прераснали плевели, или когато се търси и ефектът на допълнителното почвено действие; да не се третира при студено или при горещо време и да не се третира вече стресирана царевица; върху площи, третирани с органофосфорен инсектицид ЕЛУМИС® ОД може да се прилага след минимум 7 дни; дъжд, паднал 2 часа след пръскане, не намалява ефекта на препарата; на пропаднал блок, пръскан с ЕЛУМИС® ОД, през същия сезон може да се засее отново царевица.

 

След описанието на хербицида ЕЛУМИС® ОД предлагаме и снимков материал от опити и полета в България.

ЕЛУМИС® ОД - ефект срещу плевели 7 дни след пръскане; същото поле 15 дни след пръскане. Ясно проличава разликата между третирания и нетретиран участък и на двете снимки
ЕЛУМИС® ОД – ефект срещу плевели 7 дни след пръскане; същото поле 15 дни след пръскане. Ясно проличава разликата между третирания и нетретиран участък и на двете снимки

 

ЕЛУМИС® ОД - ефект срещу смесено заплевеляване
ЕЛУМИС® ОД – ефект срещу смесено заплевеляване

 

ЕЛУМИС® ОД - ефект срещу паламида

ЕЛУМИС® ОД – ефект срещу паламид

ЕЛУМИС® ОД - ефект срещу лобода			   ЕЛУМИС® ОД - ефект срещу татул

ЕЛУМИС® ОД – ефект срещу лобода   ЕЛУМИС® ОД – ефект срещу татул

 

ЕЛУМИС® ОД - ефект срещу свиница (бутрак)		  ЕЛУМИС® ОД - ефект срещу черно куче грозде

ЕЛУМИС® ОД – ефект срещу                   ЕЛУМИС® ОД – ефект срещу

свиница (бутрак)                                                 черно куче грозде

Земеделеците, които търсят категоричен и професионален контрол на смесеното заплевеляване при царевица и си поставят като водещи цели високите добиви и рентабилност, могат да се доверят на ЕЛУМИС® ОД.

Елумис Царевица
СИНДЖЕНТА е един от утвърдените пазарни лидери при селективните хербициди за вегетационно приложение след поникване на царевицата в Европа. Тази лидерска позиция е извоювана и успешно се защитава благодарение на модерните и ефикасни решения за борба с плевелите, които фирмата предлага на земеделците, отглеждащи царевица. В момента компанията предлага ефикасни вегетационни хербициди срещу широколистни плевели – Каспър® и Пик®, които са разрешени за приложение до 8-ми лист на царевицата, и категорични решения срещу житни плевели, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели – Мистрал Екстра® и Мистрал Опти®, които също са разрешени за приложение до 8-ми лист на царевицата.

СИНДЖЕНТА постоянно работи по внедряването на нови решения при контрола на плевели и най-новото решение на компанията от 2013 г. в това направление при царевицата е хербицидът ЕЛУМИС® ОД – широкоспектърен хербицид при царевица срещу смесено заплевеляване.  

ЕЛУМИС® ОД осигурява високонадежден контрол на икономически важните едногодишни и многогодишни житни плевели (вкл. балур от коренища) и широколистни  плевели, вкл. трудни за контрол видове като паламида.

Вашият коментар