четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

Европейският парламент избира председател

Кандидатури за председател могат да издигат политическите групи или група от най-малко четиридесет членове на ЕП

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Първото решение на новоизбрания Европейски парламент е свързано с избора на председател за първата половина от мандата на новия ЕП. Преди гласуването кандидатите ще могат да направят петминутни изявления.

Кандидатури за председател могат да издигат политическите групи или група от най-малко четиридесет членове на ЕП. Гласуването е тайно. За да бъде избран, кандидатът трябва да е събрал абсолютно мнозинство от валидно подадените гласове, т.е. 50% плюс един. Ако на първия тур не бъде избран кандидат, същите или нови кандидатури могат да бъдат издигнати за втори тур за гласуване при същите условия. Може да се проведе и трети тур, ако е необходимо, отново при същите условия.

Ако нито един кандидат не е избран при третото гласуване, двамата кандидати, получили най-много гласове при това гласуване, участват в четвърто гласуване, при което печели кандидатът, получил по-голям брой гласове. Новоизбраният председател има право да произнесе встъпително слово преди да председателства избора на заместник-председатели и квестори.

Вашият коментар