вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
БиопрепаратиИнсектицидиРастителна ЗащитаТорове и препаратиФунгицидиХербициди

Правителството одобри проект на закон за защита на растенията

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Правителството одобри проект на закон за защита на растенията и предлага на Народното събрание да го приеме. С него в българската нормативна уредба се въвеждат европейските законодателни норми за повишаване качеството и безопасността на растителната продукция.

 

Новият законопроект създава възможност за решаване на възникнали в практиката проблеми чрез:

Въвеждане на общи принципи на интегрирано управление на вредителите;

Уреждане на изчерпателен ред за прилагане на спешни фитосанитарни мерки при установяване на карантинни вредители, които са нови за страната или са ограничено разпространени;

Детайлни правила за упражняване на първоначалния и последващ контрол върху регулираните дейности в областта на защитата на растенията и пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита и торове.

 

Предвидено е одобряването на Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, съдържащ количествени и други цели, мерки и срокове за намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда.

 

С приемането на законопроекта ще се постигне по-пълно съответствие на националните разпоредби с тези на ЕС в областта на растителната защита, ще се осигурят по-добри възможности за опазване на земеделските култури, ще се подобри процесът на разрешаване на продуктите за растителна защита, като същевременно се ограничи до минимум тяхната употреба с оглед защитата на здравето на хората, животните и околната среда. Всичко това ще спомогне да се повиши качеството и безопасността на храните от растителен произход.

Вашият коментар