понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Горско стопанствоНОВИНИ

Трябва да се установи реалния капацитет и необходимостта от използването на дървесната биомаса в България

Експерти обсъдиха възможностите за ползване на дървесната биомаса в България

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Експерти обсъдиха възможностите за ползване на дървесната биомаса в България


Заместник изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) инж. Красимир Каменов откри работна среща за потенциала и устойчивото ползване на дървесната биомаса като възобновяем енергиен източник. Срещата беше организирана от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) съвместно с ИАГ и се проведе в Министерството на земеделието и храните. В изказването си инж. Каменов подчерта ролята на биомасата и по-специално дървесната биомаса като възобновяем енергиен източник. Той подчерта и важността на подобен тип дискусии, благодарение на които може да се установи реалния капацитет на страната и респективно необходимостта от използването на този ресурс. Форумът имаше за цел да предостави платформа за обсъждане на реалния капацитет за използване на биомасата за енергийни цели. Над 30 експерти от държавните институции, научната общност, частни фирми, браншови камари и неправителствените организации се запознаха и със законодателната рамка и политическите процеси, протичащи в страната в тази област. По време на срещата бяха направени презентации. Г-жа Верле Доше, представител на белгийската неправителствена организация FERN запозна присъстващите със законодателната рамка на Европейския съюз за биомасата. Законодателството в областта на възобновяемите енергийни източници беше представено от Костадинка Тодорова, председател на Българската асоциация за устойчива енергия. Интерес предизвика и презентацията на д-р инж. Ценко Ценов от ИАГ, който конкретно обясни какви са възможностите и предизвикателствата за устойчивото оползотворяване на биомасата за енергийни цели в България. Ваня Рътарова от БДЗП наблегна върху критериите за устойчиво ползване на биомасата. Участниците в срещата се обединиха около мнението, че такива срещи са ползотворни и ще бъдат организирани и занапред. Всички бяха на мнение, че е поставена добра платформа за обсъждане на темите, свързани с използването на дървесната биомаса и критериите за устойчивост.Експерти обсъдиха възможностите за ползване на дървесната биомаса в България