събота, май 15, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоНОВИНИ

NP и NPK комбинирани торове – най-доброто решение за пролетните култури

NP 20:20 + 13S, NPK 15:15:15 + 10S и NPK 15:40:10

NP и NPK комбинирани торове – най-доброто решение за пролетните култури.

Предстоящото торене на пролетните култури е изключително важно от гледна точна на добрия старт на културата и обезпечаването на растенията в ранните фази от тяхното развитите, с оптимални количества макро хранителни елементи.

Това гарантира добро развитие на коренова система, а от там добър хранителен режим посева. Честа практика в полското земеделие е подаването на прекомерно високо количество активно вещество в началото на вегетацията, което растенията не могат да усвоят на 100 % и това води до загуби. Ако не съобразим стойностите на активната почвена киселинност и изберем не подходящ продукт за основно пролетно торене, също има голям риск от загуби, както за растението така и респективно за земеделските стопани.

Изборът на комбинирани торове, с не голямо процентно съдържание на общо активно вещество, гарантира усвояване в по-голям процент и максимална ефективност на избрания продукт. За предпочитане, при избора на комбинирани NP и NPK торове, е те да с балансирана формула по отношение на процентното съдържание на хранителни вещества. Това спомага те да се абсорбират по-бързо от почвено поглъщателния комплекс, а от там и да си помагат при усвояването от кореновата система на растенията. При не балансираните формули, разбира се не е задължително да се случат обратни процеси и усвояването на хранителните елементи да бъде блокирано. Това няма да се случи, но може да се забави самия процес и да не се получи желания ефект от равномерен старт. При идеални почвено климатични условия, всеки един продукт би работил на сто процента, но това означава рН на почвата да е в оптимални граници, добро хумусно съдържание, оптимално наличие на почвена влага, температура и редица други фактори на средата.

Агрополихим АД, като компания която е от 44 години на пазара, след дългогодишен опит в производството на минерални торове и след инвестиция в дългосрочни проекти, подобряващи качеството и разнообразието на произвежданите продукти, пусна на Българския пазар собствено производство от гранулирани комбинирани NP и NPK торове.

Самото предприятие е било проектирано да произвежда тези продукти още в самото започване на дейността си, но поради ред причини това не се е случило до февруари месец 2018 г.

Продуктите, които обогатиха гамата ни от качествени торове са формулите NP 20:20 + 13S, NPK 15:15:15 + 10S и NPK 15:40:10.

Първите две формули са познати на земеделските производители като продукти, които вече са присъствали на торовия пазар в нашата страна. Ние успяхме да възпроизведем тези продукти и да предложим на земеделските стопани един качествен Български продукт на добра себестойност. Третата формула NPK 15:40:10, може да се нарече иновативен за българския пазар продукт т.к. до момента такъв тор сред продуктовите листи на дистрибуторите не е присъствал. Това е така познатия в някои други Европейски страни продукт, като „малкия DAP + K“. Той се отличава с високо общо съдържание на активно вещество от 65 %. Комбинацията между азот, фосфор и калий и дава възможност за един добър старт на всички видове култури.

Изборът на подходящ продукт за основно стартово хранене е от голямо значение. Агрополихим АД, вече може да предложи на своите клиенти пълна гама от минерални торове, с които те да обезпечат изцяло нуждите си от тези продукти. На разположение на всички земеделски производители, продължава да работи екип от добре обучени агроном-консултанти, които могат да Ви посъветват как да оползотворите максимално вложените средства в избора на правилните продукти. Прецизното хранене с минимални загуби на активно вещество е нашия мисия, която целенасочено продължаваме да развиваме, за да можем да предложим качествени продукти, обвързани с качествени услуги в полза на Вашето земеделие.

За повече информация можете да се свържете с отдел „Агрохимия и почвознание“ на email: agronomist@agropolychim.bg ; тел.: +359 519 97 554; моб.: +359 882 46 52 58 и Търговски отдел на email: sales@agropolychim.bg ; тел.: +359 519 97 537.