понеделник, април 6, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

От днес: Започва прием на документи по de minimis за Източнобалканска свиня

Приемът ще продължи до 3 декември, а до 19 декември ще бъдат изплатени средствата.

971
Гардоприм Плюс Голд

От днес започва прием на заявление по de minimis за отглеждаве на Източнобалканска свиня , съобщават от Държавен фонд „Земеделие“. Приемът ще продължи до 3 декември, а до 19 декември ще бъдат изплатени средствата.

Финансовата подкрепа е в размер до 75 лв. за едно животно за неговото изхранване до края на 2019 г. Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

Средствата се изплащат на регистрирани земеделски стопани, които имат сключен договор за развъдна дейност с „Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканска свиня”, притежават актуална регистрация съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие” и не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Целта на подкрепата е да компенсира част от производствените разходи по изхранване на животните и за справяне с последствията от ограничителните мерки във връзка с Африканската чума по свинете. Бюджет на помощта за 2019 г. е до 90 000 лева.

NivaBG.com
Виктор Павлов