четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Пазарджик с мерки за опазване на пчелни семейства

През 2018 г. в областта са съставени 6 актове за установяване на административни нарушения

Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик  проведе  днес   работна среща с участието земеделски производители и пчелари от региона. На срещата присъстваха  областният управител Стефан Мирев,  директорът на ОД „Земеделие“ Пазарджик Стоян Траянов и директорът на ОДБХ Пазарджик д-р Петко Митев.
По данни на Областната дирекция по безопасност на храните, регистрираните пчелини в региона са 430. През последните няколко години в област Пазарджик не са констатирани случаи на масово отравяне на пчели след пръскане с химикали.
Мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности, представи по време на срещата Иванка Божилова – началник на отдел „Растителна защита” към ОДБХ Пазарджик. През 2018 г. в област Пазарджик са проверени 445 земеделски стопани относно употребата на препарати за растителна защита, констатирани са 532 несъответствия и са съставени предписания и 6 бр. Актове за установяване на административни нарушения/АУАН/. За периода 2014-2019 г. са издадени 12бр. разрешения за въздушно пръскане, 2015г.-6 бр. 2016 г.- 4 бр. За периода 2014-2019г. са подадени 13 бр. жалби, от които 4 бр. са свързани с нерегламентирано въздушно пръскане, намерение за извършване на въздушно пръскане и 1бр. относно липса на уведомително писмо. За периода 2014-2019 година не е констатиран подмор на пчели, в резултат на употребата на препарати за растителна защита съгласно нормативните изисквания.
По време на срещата на земеделските производители бяха предоставени формуляри на уведомителните писма, които следва да бъдат попълнени при извършването на пръскане с препарати за растителна защита. Уведомителните писма се изпращат в срок до три дни преди датата на третирането на площите. В същия срок се уведомяват лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците пчелини, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието.
На интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се поддържат регистри с актуална информация за разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита и лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти.

Виктор Павлов