събота, февруари 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Последна възможмоност да отчетем реализираната продукция от плодове и зеленчуци

Увеличава се броя на производителите на плодове и зеленчуциУвеличава се броя на производителите на плодове и зеленчуци

Последен ден за отчет на реализираната продукция по основните схеми за плодове и зеленчуци, напомнят от ДФ „Земеделие“. Срокът за тази дейност бе удължен с два дни, след като електронните системи на ведомството бяха спрени за профилактика и надграждане.

Кандидатите за подпомагане по схемите за директни плащания представяха за реализация на произведената продукция от плодове и зеленчуци в периода от 1 до 23 декември 2022 г. и сега – от 9 до 17 януари 2023 г. по всички схеми. Изключение от тези срокове има за кандидатите по схемата по чл. 30 б – производителите на картофи, лук и чесън, за които също е предвиден аналогичен срок, в който да представят документите за реализация – в периода от 9 януари до 8 февруари 2023 г.

Кандидатите по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци могат да подават документи за реализираната от тях продукция за кампания 2022 г. и по електронен път през СЕУ. Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към ИСАК електронна информация от счетоводните документи, с които да докаже произведената и реализирана от него продукция след попълването на електронния опис в СЕУ. Въведената информация постъпва и се зарежда в ИСАК към схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, за които стопанинът кандидатства. След това кандидатът следва да посети лично Областна дирекция на ДФЗ-РА, където е необходимо да завери с подпис въведените данни и приложените документи, доказващи реализация на продукцията, както и да подпише декларацията по чл. 32, ал. 1 на Наредба 3 от 17.02.2015 г., което се явява последен етап от процедурата по прием.

Виктор Павлов