неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Предвиждат изменения в еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал в Кампания 2024

Бюджетът по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните или т. нар. „еко схеми“ е в размер на 203, 6 млн. евро. Плащането по тях ще продължи да се извършва на хектар при спазване на екологичните практики за съответната еко схема.

Няколко са предвидените изменения в еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване за Кампания 2024 . Ето кои са те:

Разграничаване между междинни и покривни култури
-Покривните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 15 октомври на годината на кандидатстване до 15 февруари на следващата година

-В рамките на тази еко схема е добавена още една практика, , а тя е възможност за отглеждане на междинни култури. Те трябва да са налични на полето в периода от 1 октомври до 1 декември на годината на кандидатстване

–Конкретизиране на обхвата на органичните подобрители: „Органични подобрители на почвата“ са органични подобрители, органични торове, органо-минерални торове, микробиални торове, растителни биостимуланти, обработен оборски тор.

Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. е 52,87 евро/ха, или 10,36 лв./дка.

Без промяна:

еко схемата за биологично земеделие,

еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура

екстензивно поддържане на ПЗП и

поддържане и подобряване на биоразнообразието в горските екосистеми

Виктор Павлов