неделя, април 14, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

През 2024 ще се прилага дерогацията за земята оставена под угар

Обнародваха промените в закона за собствеността на земятаОбнародваха промените в закона за собствеността на земята

Министерство на земеделието и храните изпрати нотификация до Европейската комисия, че ще прилага дерогация за референтната 2024 г. по отношение Регламент (ЕС) 2021/2115 за прилагането на Стандарта за добро земеделско и екологично състояние на земята № 8 „Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени площи или обекти“ (ДЗЕС 8). Дерогацията е валидна за годината на заявяване – 2024 година.

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) представляват набор от европейски стандарти, познати и като „условност“. Тяхното прилагане допринася за опазване и подобряване на околната среда и климата. Земеделските стопани следва да спазват изискванията на тези стандарти в своите стопанства, за да получат финансово подпомагане по съответните интервенции на Общата селскостопанска политика (ОСП).

На 12 февруари 2024 г. Европейската комисия прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/587 на Комисията за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилагането на Стандарт за добро земеделско и екологично състояние на земята ДЗЕС 8.