събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Приет е План за ограничаване на заразата от инфлуенца по птиците до 2026 г.

Забраната за износ на храни от Европейския съюз доведе до поевтиняване на птичето месо почти наполовинаЗабраната за износ на храни от Европейския съюз доведе до поевтиняване на птичето месо почти наполовина

Министерският съвет прие вчера решение за одобряване на План за предотвратяване разпространението на Високопатогенна инфлуенца по птиците в България за периода 2024 – 2026 г.

Причината за създаването на плана е опустошителните ефекти на болестта върху птицевъдния сектор и икономиката на засегнатите региони.

Анализът на епидемиологичната ситуация за периода 2016-2023 г. е определил някои слабости в контрола и борбата с болестта и в тази връзка се налага предприемането на координирани и спешни действия, които засягат компетенциите на различни институции, ведомства, организации и други, имащи отношение към борбата с ВПИП.

Основната цел на Плана е превенция, ограничаване на разпространението и щетите, които нанася ВПИП и постепенно изкореняване, доказване и придобиване статут на свободна от заболяването страна/регион чрез прилагане на координирани, повсеместни и системни действия. Изпълнението на заложените дейности изисква дългосрочното им планиране и прилагане на практика.

Виктор Павлов