събота, май 30, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Скиците на имоти стават безсрочни

Електронните услуги на кадастъра с 30% по-евтини

Електронните услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител. Издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект на хартия в момента струват 20 лв., а заявените и получени електронно – 14 лв. Важно е да се знае също, че скиците и схемите вече са безсрочни, освен ако няма промяна в обстоятелствата за имота, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Онлайн услугата също е обикновена или бърза

Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите, като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише. Изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза, чийто срок е тридневен.

Най-бързият и удобен начин за тяхното заявяване и получаване е по електронен път, чрез Кадастрално-административната информационна система на кадастъра – https://kais.cadastre.bg/. За да може да бъде използвана, е необходимо да се направи регистрация, която отнема няколко минути.
Със свободен достъп е търсенето на информация за имот

Услугите от кадастралната карта са общо 12, от Геокартфонд – 19, а извършваните справки са 13. Сред тях, освен предоставянето на скица на имот или схема на самостоятелен обект, са също нанасяне на настъпили промени в кадастрална карта или в кадастралния регистър на недвижимите имоти, предоставяне на извадка от архивен план в цифров вид, справка по кадастрална карта и други.

Чрез картата в КАИС, която е със свободен достъп, може да се потърси информация за имот или сграда по различни начини – чрез въвеждане на данни за адрес или чрез идентификатор, който е като „ЕГН“. Първите 5 цифри от номера дават информация за населеното място, следващите 4 обозначават кадастралния район, а тези след тях – номера на имота. Ако в него има сграда или самостоятелен обект (апартамент в жилищен блок, например), те също се обозначават с допълнителни цифри.

NivaBG.com
Виктор Павлов