вторник, май 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Бюлетин растителна защитаНОВИНИ

ОЧЕРТАВАЙТЕ С ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ!

 Лидер консултинг беше първата фирма през 2014 година с правилните насоки за въвеждане на междинните култури.

С многобройни публикации, семинари, открити дни, срещи и консултации, с вноса на сертифицирани семена от Европа, Лидер Консултинг активно спомогна за осъзнаване на необходимостта от правилно и пълноценно използване на огромните възможности, които предлагат междинните култури за почвеното плодородие и природно разнообразие.

Оттогава досега познанията на всички нива се развиха много – все повече земеделските производители разбират неотложността за надграждане на сеитбооборота, много от тях променят и технологиите си, като новите са тясно свързани с ползване на покривни култури. Но независимо дали ще се работи по конвенционални технологии, с намалени обработки, стрип-тил или но-тил, неизменен инструмент за запазване и повишаване на почвеното здраве и плодородие си остават междинните култури.

Лидер Консултинг ползва познанията и постиженията на Европейския опит за да дава най-правилните насоки за ползването им – избор, приложение, технология, основни изисквания и правила при засяване и оползотворяване. И не на последно място Лидер Консултинг е най-големият вносител на сертифицирани семена от междинни култури, представлявайки австрийската марка SAATBAU LINZ.

В началото земеделците сееха междинните култури от купа – каквото има, за да се отчетат за зелените плащания.

И сега има такива практики, но все повече производители правят осъзнат избор на семена и технологии, тъй като са се убедили вече в техните многобрийни ползи. Земеделието се базира на агрономически закономерности, на много научни достижения – трябва да има познания както за почвите, така и за физиологията на растенята, храненето на културите, фитосанитарните мерки за превенция и борба и т.н. Само върху стабилни агрономически основи може да се надгражда и да се правят вариации според условията, да се интерпретират технологии и всичко това да води до траен възход и успех.

Изборът на междинна култура зависи от сеитбооборота.

Класическите растения в световната практика за тази цел са кръстоцветните – ФУРАЖНА РЯПА И СИНАП, бобови растения като ФУРАЖЕН ГРАХ , ФИЙ И ДЕТЕЛИНИ, неутрални растения, които нямат познати икономически значими вредители, но са и богато медоносни като ЕЛДА И ФАЦЕЛИЯ, някои житни разрохкващи почвата като РЪЖ, ПЯСЪЧЕН ОВЕС, РАЙГРАС, но и много други видове, които не са упоменати тук, но служат за богатство и разнообразие при изграждане на нашите бедни откъм много и различни културни растения сеитбообороти.

След жътва на зимни или ранни пролетни култури, вместо да оставяме земята да изпарява неефективно до пролетта и да намножава плевелна растителност, да ерозира и се разпрашава, ние можем да вмъкнем в сеитбооборота независимо от технологиите, които прилагаме, голям набор покривни култури. Засяването на междинни култури не само намалява почвената ерозия и измиването на хранителни вещества в подпочвените и повърхностните води, но и подобрява почвената структура, потиска плевелната растителност, набавя на почвата хранителни вещества и подпомага биологичната активност в нея. През последните години все по-актуален става въпросът за БИОФУМИГАЦИЯТА – прочистване на почвата от патогени и ларви на вредители, нейното оздравяване.

Едно от основните правила за избор на междинна култура е ПРЕКЪСВАНЕТО НА СЕИТБООБОРОТА. Това значи растенията за междинни култури да са различни от тези които са преди и след тях. Друго важно правило е да са растения с ЛЕСНО РАЗГРАДИМА вегетатвна маса. Да са БЪРЗО РАСТЯЩИ и КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ. Да имат АКТИВНИ КОРЕНИ. Производителността на почвата зависи и от кореновата маса, която може да се развие на определено място при определени условия. Колкото повече корени имат възможност да се развият, толкова повече енергия може да бъде предадена на почвата. А ПОРИТЕ , които се формират от корените на живата почвена покривка, подобряват както ВЛАГОЕМКОСТТА, така и АЕРАЦИЯТА на почвата.

Има случаи, когато е наложително с определена цел да се засее само един вид покривна култура. Но като правило е препоръчително засяването на РАЗНООБРАЗНИ СМЕСКИ. Тъй като смеските се възползват по-успешно от наличните ресурси в сравнение с чистите култури, те се развиват – дори при неблагоприятни условия – по-сигурно, по-бързо и по-добре. Затова смеските носят винаги по-големи ползи за изграждането на органична маса, съхранението на хранителни вещества и потискане на плевелна растителност. В една многообразна смес винаги има по-малък риск за отделните растения, тъй като те се предпазват взаимно и оползотворяват по-добре дадените климатични условия. Едно такова растително „общество“ привлича различни полезни насекоми, които могат да ни помогнат в борбата с вредители.

Най-големият плюс на смеските

е, че различните видове корени достигат различна дълбочина, като по този начин по естествен път „обработват“ едновременно няколко почвени слоеве и поддържат почвената структура. Важно е как се разполагат корените в почвата: колкото по-добро е разпределението на корените в повърхностните и дълбоките почвeни слоеве, толкова повече се подобряват състоянието на почвата и оползотворяването на вода и хранителни вещества, които навлизат в нея.

Относно приноса на междинните култури към почвения хранителен състав – тъй като ние не изнасяме продукцията на тези растения, тя остава на място като богата органична маса, която е натрупала в себе си всички елементи, които активните, силни корени на определените за най-добри междинни култури видове са изпомпали и складирали в себе си през времето на своята вегетация – повишава се наличността не само на азот, но и на фосфор и много микроелементи.

Много клиенти не разбират, защо е по-добре междинната култура да бъде пролетен тип растение, а не зимуващо. Пролетните растения, засяти наесен при условия на намаляващ ден, трупат мощно надземна и подземна вегетативна маса, а не минават бързо към генеративна фаза, т.е. цъфтеж и осеменяване. След това те измръзват, угниват и оставят почвата по-богата във всяко едно отношение за следващата култура. Едно зимуващо растение засято наесен може да направи само розетка и ще остане в този си вид до пролетта – т.е. много малко органика има, много малко коренова маса, и чак през март ще започне да вегетира активно и да нараства – точно когато обаче вече искаме да засяваме основната си култура и трябва да го унищожим принудително без да сме пожънали особена полза. Така че зимуващи растения се използват съвсем целево само за определени технологични варианти или ако имат някакви търсени за случая предимства.

Най-дълбоки и активни корени имат кръстоцветните – ФУРАЖНА РЯПА И СИНАП.

АЗОТФИКСИРАЩИТЕ са ценни за плодородието, но внимавайте – не нагнетявайте сеитбооборота с тези растения, тъй като водят до намножаване на нематоди и уморяване на почвата. В тази връзка за заразени или застрашени от нематоди почви се предлагат НЕМАТОДОРЕЗИСТЕНТНИ СОРТОВЕ СИНАП И РЯПА, които се доказаха вече и на нашите родни полета. Едно растение, което не се напада от нематоди и в същото време добре разрохква почвата е ПЯСЪЧНИЯТ ОВЕС.

Споменахме вече две НЕУТРАЛНИ РАСТЕНИЯ – ЕЛДА И ФАЦЕЛИЯ.

За съжаление досега въпреки нашите препоръки, никой не благоволи да ги включи в българския списък с междинни култури, но те са част от смеските, които предлага Лидер Консултинг и също са налични и като самостоятелни чисти културни семена. И двете са медоносни растения. Елдата е топлолюбива и в самостоятелен вариант е подходяща за лятна междинна култура или като втора култура след ранна жътва. Поради нарастващия интерес към фацелията ето малко повечеинформация:

Фацелията е от сем. Грапаволистни (Boraginaceae) и е разпространена главно в западните части на Северна Америка; отделни видове се срещат в Азия, Африка и на Хавай. В последно време растението служи за зелено торене като междинна култура, но също като декоративно растение, като фураж и медоносна пчелна паша.

Тъй като фацелията не е сродна с нито една от икономически важните полски култури у нас, тя не е преносител на вредители – болести и неприятели и е прекрасна съставна част за всяко сеитбообръщение.

Фацелията се отличава с бързо начално развитие, много висока степен на покриване и засенчване на почвената повърхност, чрез което и отлично потискане на плевелите.

Има много добра толерантност на суша, силен корен с умерен дял фини коренчета главно в горния почвен слой (до около 20 см). Тъй като растенията измръзват пълноценно когато са в напреднало развитие, фацелията е много подходяща като покривна култура след която може да се практикува и директна сеитба. Растителните остатъци напролет много лесно се надробяват. Недоразвити растения в стадий розетка обаче са по-студоустойчиви и може да презимуват успешно, затова трябва сеитбата да е навреме за да достигнат растенията поне 30-40 см височина.

Като самостоятелна основна култура фацелията може да се сее от началото на април. Сеитбената норма е около 1 кг/дка при слята сеитба. Семената трябва да се полагат плитко – на 1-2 см дълбочина. Семената на фацелията узряват неравномерно, добивът на семена е нисък, но за нуждите на пчелна паша може да се остави да узрее и да се самонасее на същото място.

Сеитбеният план във всяко стопанство трябва да се изготвя с дългосрочна перспектива. Във връзка с планувания сеитбооборот и почвените анализи се прави и 3-4 годишен план за основно торене и се обмисля груба конструкция на междинните посеви. Има много аспекти в структурирането на междинните култури, познанията и практиката се учат и усъвършенстват непрекъснато.

Лидер Консултинг подпомага земеделците при избора на подходяща за конкретните условия междинна култура и винаги се стреми да анализира всички аспекти на съответната технология или сеитбооборот, като посочва обективно всички произтичащи негативи и предимства, за да може да се стигне до най-благопрятното решение за всяко стопанство и поле. В този момент вече всеки трябва да знае, какво ще предприеме след жътвата на своите есенници и как ще се подготви за следващата стопанска година.

За консултации и продуктова информация: Евелина Маринова, тел. 0886628775

Още