вторник, юни 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

МЗХ

Определена е ставката по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури за 2023 г.

В зависимост от размера ин, стопанствата ще получат между 31 и 75 лева на хектар

 

Определена е ставката по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК). Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, за 2023 г. тя е в размер на 75,10 лева на хектар за земеделски стопанства до 10 ха, 57,89 лева на хектар за земеделски стопанства между 10 и 30 ха и 31,29 лева на хектар за земеделски стопанства над 30 ха.

Още
Агро Новини

Агроминистерството започва процедура за строителството на 24 нови площадки за противоградова защита

11 от новите ракетни площадки ще са в областите Сливн и Пловдив

 

За ефективна борба с градушките и опазване на земеделската продукция Министерството на земеделието и храните стартира процедура за изграждане на 24 нови ракетни площадки. Това съобщи министърът на земеделието и храните Георги Тахов на среща с браншови организации на производители в сградата на Министерството.

Министър Тахов посочи, че е извършен обстоен анализ от Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) и се предвижда изграждане на площадки и в райони, където към момента няма защита. Към Регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село, област Сливен, се предвижда да бъдат изградени още 7 ракетни площадки, а към Регионалната дирекция за борба с градушките в Долни Дъбник, област Плевен, още 4 ракетни площадки.

Трикратен ръст на броя на заявленията за обезщетения

Земеделските производители коментираха претърпените щети върху селскостопански площи и оранжерии, както и причините да има незастраховани площи. В тази връзка участниците в срещата обсъдиха възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Министър Тахов припомни, че до момента са подадени 3 пъти повече заявления по схемата за държавна помощ за застраховане на селскостопанска продукция, спрямо същия период на миналата година. ,,Работи се интензивно по оценката на щетите на базата на подадените заявления от земеделците“, каза министърът на земеделието и храните.

 

Още
Агро Новини

Агенцията по орите засилва контрола с цел превенция и опазване на горите от пожари

Обявиха пожароопасният сезон в горските територии в цялата страна

 

Обявен е пожароопасният сезон в горските територии в цялата страна, съобщиха от земеделското минстерство. Според разпоредбите на Закона за горите, обявяването на пожароопасния сезон става по предложение на директора на съответната Регионална дирекция по горите със заповед на областния управител, който определя времетраенето. Поради спецификата на всеки отделен регион, периодът е различен и обхваща месеците от март до ноември.

Изпълнителната агенция по горите е предприела необходимите действия и е извършила мероприятия, с цел превенция и опазване на горите от пожари. Засилен е контролът върху движението на автомобили, техника и хора в горските територии на страната. Специализирани групи за гасене на горски пожари, както и автомобилите за първоначални действия за тяхното потушаване, са в постоянна готовност за оказване на съдействие на служителите от Пожарна безопасност и защита на населението.

По данни на ИАГ, от началото на годината до момента в страната са възникнали 114 пожара, засегнати са площи в размер на 10900 дка, като върхово са унищожени 222 дка гори. Опожарените горски територии са повече от два пъти в сравнение със същия период на миналата година. Основната причина за 96% от пожарите в горите е човешка небрежност.

През 2023 г. в горските територии на страната са регистрирани 448 пожара върху 63 883 дка площ. От тях 6 896 дка са засегнати от върхови пожари.

Още
Животновъди могат да изпращат коментари бележки и предложения в МЗХ относно ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ДО 2014 Г
МЗХ

МЗХ стартира прием на заявления по интервенциите за биоземеделие, хуманно отношение към животните и опазване на околната среда

Крайният срок за подаване на заявления изтича на 30 юни

Стартира приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда, и климата, и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план, съобщиха от аграрното ведомство.

Документите ще се приемат в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“, заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2024.

Допустими кандидати по интервенциите са регистрирани земеделски стопани, които могат да заявяват подпомагане по направленията:

• Биологично растениевъдство;
• Биологично пчеларство;
• Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство;
• Насърчаване на естественото опрашване;
• Насърчаване на използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия;
• Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за земеделското стопанство;
• Опазване на местните породи (автохтонни), важни за селското стопанство;
• Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
• Поддържане на местообитанията червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи;
• Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии;
• Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност.

В информацията  се напомня че при тазгодишното кандидатстване по интервенциите в рамките на Кампания 2024 има новости, с които кандидатите е нужно да се запознаят предварително, преди да подадат своите заявления. Те са разписани в нормативни документи – Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните и на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, които бяха обнародвани на 31 май 2024 г., в бр. 46 на Държавен вестник. Измененията отразяват направените промени в прилагането на интервенциите, във връзка с Първото изменение на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони (2023-2027 г.). Крайният срок за подаване на документи е 30 юни 2024

 

Още
МЗХ

Агроведомството определи ставките за обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци

Ставката по интервенцията за оранжерийно производство е в размер на 18 552,26 лв./ха.

 

От земеделското министерство съобщиха, че са определени ставките за обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци.

Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по интервенцията за обвързано подпомагане за културите сливи и десертно грозде е в размер на 1033,01 лв./ха и 2066,03 лв./ха за останалите допустими култури по интервенцията.

По интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване ставката е в размер на 985,14 лв./ха.

По интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) ставката е в размер на 2031,64 лв./ха за първите 30 ха и 1354,44 лв./ха за над 30-ия хектар.

Ставките за подпомагане за зеленчуци (пипер) са в размер на 2852,96 лв./ха за първите 30 ха и 1901,98 лв./ха за над 30-ия хектар.

В рамките на интервенцията за обвързано подпомагане зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте производителите ще получат 1625,09 лв./ха за първите 30 ха и 1083,40 лв./ха за над 30-ия хектар.

Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) е в размер на 1251,24 лв./ха.

Още
Агро Новини

Бранш и министерство се разбраха за изплащане на украинската помощ до края на месеца

 

 

Очаква се системата за електронни услуги на фонд „Земеделие“ да заработи до седмица

 

Остатъкът от украинската помощ да бъде изплатен до 24 май са се разбрали по време на среща със земеделския министър Георги Тахов представители на Българска агрохранителна камара (БАК), съобщиха от камарата. По отношение на втория транш по украинската помощ, от БАК са заявили, че ще настояват след юни месец да започнат разговорите и работните срещи за актуализация на държавния бюджет, така че средствата да бъдат осигурени и изплатени до 30 септември 2024 г.

– От организацията са поставили различни текущи теми и въпроси пред ръковоството на министерството, по които от ведомството са поели следните ангажименти:

 

– Заповедта на министъра на земеделието и храните за промените на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) ще бъде публикувана на сайта на МЗХ веднага след като бъдат публикувани измененията в Регламента за Стратегическите планове в официалния вестник на ЕС, които са резултат на приетия от ЕС пакет за опростяване на ОСП;

 

– Наредбите по прилагане на директните плащания – Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции и Наредба № 4 за условията и реда за подаване на заявленията за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни ще бъдат обнародвани до края на месец май;

– Наръчникът по директните плащания за кампания 2024 ще бъде публикуван на страницата на МЗХ веднага след като бъдат обнародвани промените в законодателството, т.е. началото на юни;
– Системата за електронни услуги на ДФЗ (СЕУ) ще заработи до седмица;
– ПДУ ще бъде изплатено до 24 май;

– Остатъкът за плащане от първия транш по украинската помощ ще бъде изплатен до 24 май;

 

– Обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци ще бъде изплатено според графика до 31 май;

 

– Ще се състои спешна работна среща по нерешени казуси с намалени и отказани плащания по обвързаната подкрепа 2023 при ДПЖ.

По настояване на БАК по отношение на помощта де минимис, заложен в държавния бюджет за 2024 г., г-н Тахов пое ангажимент да бъде проведена нарочна среща, на която да бъде обсъдено разпределението на бюджета за помощта де минимис за 2024 по сектори.

Министър Тахов потвърди своята ангажираност да продължи работата по законопроектите относно аграрната камара и представителността на браншовите организации в земеделието, поливното земеделие и хидромелиорациите, веригата на доставки на земеделски продукти, кооперативите в земеделието, облекченията в данъчното облагане на земеделските производители, виното и спиртните напитки и пчеларството, така че веднага при сформиране на Народното събрание да има готовност да бъдат разгледани и приемани от Парламента.

По отношение промените в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ във връзка последните промени по ЗСПЗЗ за отдаване на ДПФ под наем и аренда, г-н Капитанов се ангажира в края на предстоящата седмица промените да бъдат представени за обсъждане.

Още
Фермерите получават 5 млн. лева за изхранване на овце и кози
МЗХ

Започва прием по интервенциите по НАТУРА 2000 и и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

От кампания 2024 г. се разширява обхватът на подпомаганите по интервенцията зони, като са включени още 5 защитени зони по Натура 2000

 

От утре започва прием по  интервенциите  по НАТУРА 2000 и и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения, съобщиха от агроведомството. Земеделските стопани ще могат да очертават площите си по интервенциите за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), заедно със заявленията за подпомагане за директните плащания за кампания 2024. По интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ стопаните се компенсират за спазване на забраните и ограниченията, свързани с извършваната земеделска дейност на териториите, попадащи в обхвата на зоната. Забраните се отнасят за трите вида земеползване: пасища, ливади и мери (постоянно затревени площи), обработваеми земи и трайни насаждения. От кампания 2024 г. се разширява обхватът на подпомаганите по интервенцията зони, като са включени още 5 защитени зони по Натура 2000, с което се предоставя възможност на повече земеделски стопани да кандидатстват за подкрепа

Още
Утре
МЗХ

Стартира информационна кампания за директни плащания 2024

От 13 май до 22 май 2024 г. Министерството на земеделието и храните ще проведе информационна кампания за директни плащания 2024

 

От 13 май до 22 май 2024 г. Министерството на земеделието и храните ще проведе информационна кампания за директни плащания 2024 г. за земеделските производители от цялата страна. Дискутираните теми ще бъдат свързани с новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления.

По време на срещите експертите ще представят промените при компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение към животните. Ще се обсъдят и възможните им комбинации по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Участниците ще бъдат запознати с новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и предварителна условност. Земеделските стопани ще могат да зададат своите въпроси и получат отговор от екипа експерти на Министерството на земеделието и храните.

Припомняме, че до 24 юни 2024 г. стопаните могат да подават заявленията си по кампанията в общинските служби по земеделие, както и да очертават площи, заявяват животни и схеми за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Г

Още
МЗХ

Агроведомството определи ставката за протеинови култури

Очаква се фермерите да получат средствата до края на деня

 

Фермерите отглеждащи протеинови култури ще получат през тази година по 274,90 лева на хектар, съобщиха от аграрното ведомство. Държавен фонд „Земеделие“ ще извърши плащанията към земеделските производители днес.

Още
Министерски съвет ще проведе редовното си заседание
Агро Новини

Радев назначи Георги Тахов за служебен министър на земеделието

Премиерът Главчев поема поста и на външен министър

Президентът Румен Радев издаде указ за назначаване на досегашния шеф на фонд „Земеделие“ Георги Тахов за служебен министър на земеделието, информира „Дневник. Тахов ще замени на поста досегашният министър Кирил Вътев. Припомняме, че през миналата седмица депутатът Росен Костурков изказа предположение, че смяната на Вътев е поискана с цел овакантяване на поста на шеф на ДФЗ, която да се заеме от човек близък до ГЕРБ.

След отказа да назначи Даниел Митов за външен министър, постът ще бъде поет от премиера Димитър Главчев.

Още
МЗХ

Публикуваха за обществено обсъждане промени в наредбата за агроекология

Основните промени предвиждат възможности за разширяване на площите в ангажиментите

 

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, съобщиха от аграрното ведомство.

Изменението на нормативната уредба е вследствие на неофициалното одобрение от страна на Европейската комисия (ЕК) на предложените промени в компенсаторните интервенции в рамките на първо изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Основните промени в интервенциите предвиждат възможности за разширяване на площите в ангажиментите без поемане на нов многогодишен такъв.

 

Обособяват се две самостоятелни операции в интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“. В първата операция „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“ се запазват допустимите кандидати с площите, изпълняващи ангажименти от 2023 г., както и нови фермери с по-малки земеделски стопанства. Във втората операция „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“ изискванията към употребата на препарати за растителна защита и торове са премахнати. Определени са нови размери за подпомагане на хектар.

В интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ е прецизиран териториалният обхват. Включени са мерки и препоръки от Становище по екологична оценка и постъпили предложения от Министерство на околната среда и водите.

При изпълнение на дейностите във „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ за новите многогодишни ангажименти от 2024 г. е въведено условието за наличие на 1 животинска единица за един заявен хектар.

В интервенцията „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ от 2024 г. е увеличен размерът на подпомагане за животинска единица. Прецезирани са

Още
Министерство на земеделието и храните взе мерки за стабилизиране на пазара на суровото мляко.
Агро Новини

С един месец удължиха срока за вписване на тютюнопроизводителитев регистъра

Производителите получават още време за да си набавят нужните им документи

Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра бе удължен още месец до 31 май 2024 година, информират от земеделското ведомство. Целта е да се даде възможност на по–голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в сектор „Тютюн“, набавяйки си необходимите документи, като договори, правни основания и приемно – предавателни протоколи

Още
Министерски съвет ще проведе редовното си заседание
МЗХ

Иван Капитанов е назначен за заместник министър на земеделието

От постовете си са освободени Александър Йоцев и Георги Тошев

Иван Капитанов е назначен за заместник министър на земеделието, като от постовете си са освободени досегашните заместници на Кирил Вътев – Александър Йоцев и Георги Тошев, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. От биографичната справка става ясно че Капитанов е бил зам. изпълнителен директор на фонд „Земеделие“, като освен в министерството на земеделието е работил и в министерството на финансите.

Още
Агро Новини

Предизборни рокади с аромат на развалени перашки

Дали старите кучета в земеделския бранш не подкокоросаха задкулисието да смени главния „актьор“ в земеделското министерство

 

В късния следобед днес стана ясно, че служебният премиер Димитър Главчев е поискал смяната на земеделския министър Кирил Вътев. Мотивите- несправяне с работата, тлеещото напрежение в сектора и стратегическия план. И от Космоса е видно, че подобни аргументи изглеждат или изсмукани от пръстите или подшушнати от „тайни“ и подмолни задкулисни сили. Друг е въпросът как за една седмица Главчев си смени мнението и как Кирил Вътев перефразираме от познато лице за сектора, което има работа за довършване стана неперспективен, и Главчев смени позицията си на 180 градуса.

Само можем да гадаем, кои фигури дърпат конците на подмолните задкулисници. Всъщност защо да гадаем, като е ясно, че зад тях стоят Борисов и Пеевски. Именно последният измести като очакван Месия Борисов по време на последните протести на част от старите браншовици. Дали те не са подшушнали на който трябва, че Вътев им е неудобен, защото не могат да си разиграват коня из министерството, също не можем да кажем със сигурност.

Напрежението ако го има в сектора се подклажда тъкмо от външни сили, защото всичко що се отнася до субсидиите се плаща съгласно установения график. Старите браншови мутри обаче са свикнали на запазване на статуквото да преразпределят плащанията така, че да има много за големите, а малките да не вземат нищо. И когато Кирил вътев реши да промени модела, стана неудобен за тях.

Що се отнася до втория аргумент- Несправяне с работата“, изглежда още по-необясним, защото Кирил Вътев идва от средите на месопреработвателите, където много преди да стане министър е доказал, че може да ръководи успешен бизнес.

Най-несъстоятелен е последният аргумент на Главчев, доколкото го има- стратегическия план. Той беше преработван и финализиран от последната служебна власт, и Вътев само го завари. Освен това неговото прилагане е още в самото начало. Брюксел прие вече облекчения които предвиждат страните членки да правят промени по него по два пъти годишно. Да речем че Главчев не е врял и кипял в земеделието, то задкулисието със сигурност знае, че макар всяка страна членка да има по-голяма самостоятелност по неговото управление, процесът по въвеждането на каквито и да са промени е бавен, бюрократичен и не става от днес за утре без санкцията на Брюксел.

А в Брюксел подобно на София на администрацията съвсем не и е до промени на стратегическия план на България, тъй като и там поне до началото на юни са на вълна избори, след които ще трябва да се конституират европейски органи – новият състав на ЕК и Европейския парламент. Освен това Брюкселската административна машина не се слави с огромна бързина. Факт в подкрепа на това, че за последните промени в ОСП, целящи нейното опростяване, дори не беше направена оценка за въздействието им а те както изглежда предзборно ще минат по бързата процедура.

Евентуалната подмяна на Кирил Вътев с настоящия шеф на фонд „Земеделие“ Георги Тахов едва ли ще промени нещо, с оглед на ограниченото действие на служебния кабинет. Може би задкулисието ГЕРБ-ДПС, ще иска да сложи свой човек начело на фонда, който да дърпа финансовия лост така, както им се иска на старите кучета от бранша. Тогава белким са доволни, че няма да ходят да протестират „гладни“ и „боси“ по площадите търсене на нови Месии. Че то и повече Месии не останаха.

Още
Цената на седмичен билет ще бъде 4
МЗХ

П1 15 април забраняват риболова

Удължават забрана за улов на бяла риба, распер и щука в река Дунав

С цел създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на пролетно-лятно размножаващите се риби и в съответствие със Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), министърът на земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и водите, ежегодно със заповед въвежда забрана за улов на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване. Забраната се въвежда за Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти.

През настоящата 2024 г. се забранява риболова на карагьоз (Alosa immaculata) от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г. вклю

Забраната за риболов на калкан (Scophthalmus maximus) е от 15.04.2024 г. до 15.06.2024 г. включително. По отношение на калкана в този период се забраняват освен всякаква риболовна дейност и трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба, съгласно Регламент (ЕС) 2024/259 на Съвета от 10 януари 2024 година за определяне за 2024 г. на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море.

За всички останали пролетно–лятно размножаващи се риби забраните за риболов са в зависимост от надморската височина на водните обекти съгласно периодите определени в Приложение № 1 от ЗРА.

Също така се удължава забраната за улов на бяла риба (Sander lucioperca), щука (Esox lucius) и распер (Aspius aspius) в българския участък на река Дунав до 31.05.2024 г. включително с цел опазване на популацията на пролетно-лятно размножаващите се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби в реката и намаляване на прилова им.

Важно за лицата, извършващи любителски риболов е, че са определени водоеми, в които любителският риболов е разрешен в периода на забраната. Списък със свободните за риболов водоеми през 2024 г. по области може да откриете в заповедта тук: https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/ribarstvo/?edit_off

Още
МЗХ

Стартира сезонът на противоградова защита

Защитата с ракети ще обхване около 22 млн. декара

 

От утре започва сезонът на противоградова защита чрез използване на ракетния способ, съобщиха от агроведомството. Противоградовата защита с ракети ще се осъществява над територия от около 22 милиона дка в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен от 11 командни пункта и 262 ракетни площадки към тях.

Тази година градозащитната дейност започва по-рано от обичайното поради прогнозираните през второто десетдневие на април наднормени температури, които в комбинация с неустойчиво стратифицирана атмосфера, са предпоставка за развитие на градоопасна купесто дъждовна облачност.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ е обезпечила осъществяването на операциите по изкуствени въздействия към момента с 11 793 противоградови ракети. При висока честота и интензивност на градовите процеси през сезона, ИАБГ има готовност да закупи допълнително ракети, за което са предвидени средства, съобразно закона за държавния бюджет.

Още
Утре
МЗХ

ДВ обнародва заповедта за публикуване на слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“

Фермерите подали възражения по слой „Физически блокове” могат да се запознаят с тях през СЕУ

 

От министерството на земеделието и храните съобщиха , че в Дъжавен вестник е обнародвана заповедта на министъра на земеделието от 8.03.2024 г. за публикуване на слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи.

В тази връзка земеделските стопани, подали възражения по образец в периода 05-16 февруари 2024 г., могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане чрез Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“.

Окончателния слой „Физически блокове“, ведно с подходящите за косене площи в тях са предоставени на Разплащателната агенция за извършване на задължителните административни проверки на подадените през Кампания 2023 заявления за подпомагане за площи, които не са били обект на проверки на място и за прием на заявления за подпомагане през 2024 година.

Още
Министърът на земеделието и храните одобри окончателен специализиран слой  Площи в добро земеделско състояние  за Кампания 2013
МЗХ

Насоки за прилагане на изключението по ДЗЕС 8 публикува агроведомството

Облекчават се екологичните изисквания към земеделските производители за изпълнение на стандарта ДЗЕС 8

 

Министерството на земеделието и храните публикува Насоки за прилагане на дерогацията от първото условие на стандарта за добро земеделско и екологично състояние на земята ДЗЕС 8 „Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени площи или обекти“.

Според първото изискване на ДЗЕС 8 стопанство с обработваема земя ≥ 10 ха трябва да задели и поддържа поне 4% от обработваемата земя за непроизводствени площи и обекти (особености на ландшафта), включително земя, оставена под угар.

За 2024 г. земеделските стопани може да изпълнят първото изискване на стандарта, като заделят най-малко 4% от обработваемата земя за азотфиксиращи или междинни култури, както и за непроизводствени площи и обекти, включително оставена под угар земя. Върху заявените с азотфиксиращи култури площи не трябва да се прилагат продукти за растителна защита. Ако междинните култури ще се отглеждат след прибиране на основната култура, е необходимо те да са налични на полето от 1 септември до 1 ноември 2024 г. и през този период не трябва да се прилагат продукти за растителна защита.

Важно е да се знае, че този стандарт се отнася само за обработваемите земи и че стопанствата под 10 ха са освободени от задълженията за него. Освободени са и стопанствата, които притежават на повече от 75% от площите си фуражни или азотфиксиращи култури и/или постоянно затревени, и различната комбинация между тях.

Още
Агро Новини

Около 10 млн. лева ще глътне спешен ремонт на язовир „Огоста“

Две министерства се договориха за предприемане на спени мерки за ремонт

 

Да се предприемат спешни мерки за ремонт на язовир „Огоста“ са се договорили екипите на земеделското и икономическото министерства. Това са решили експерти на двете ведомства на среща днес. Всички се обединиха около необходимостта от спешен ремонт на язовира, така че да бъде минимизиран риска за населението от възможно преливане. Набелязан бе ясен план за действие между отговорните държавни институции. До месец се очаква да бъде обявена обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на предстоящия ремонт на язовира.

На срещата бяха обсъдени още възможностите за осигуряване на частичен финансов ресурс за ремонта на язовира, като по предварителни разчети ще са необходими около 10 млн. лева.

„След извършена проверка бе установено, че разрешителното за строеж на язовир Огоста изтича през април 2025 г. Необходимо е бързо да задвижим документално процедурата между институциите, така че да имаме ясен план за ремонта на язовира“, каза икономическият министър Богдан Богданов.

„През годините ремонтът на язовир Огоста не е бил приоритизиран, а парите са изхарчени“, каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев. По неговите думи са необходими спешни действия, така че да бъде намален риска от възможни аварийни ситуации.

Още
Утре
МЗХ

МЗХ определи ставките за помощта за тютюна

Бюджетът по помощта е 71 млн. лева

От агроведомството съобщиха, че са определени ставките за тютюна по националната преходна помощ.  Общият размер на бюджета по схемата е 71 млн. лв

Производителите на сорт „Басми“ до 2000 кг. ще получат по 5.50 лв./кг, а тези с производство над 2000 кг. по 4.13 лв./кг. За сортовете „Каба Кулак“ и „Бърлей“ определената ставка е 4.00 лв./кг., а за сортовата група „Виржиния“ е 3.00 лв./кг.

Кандидатите по схемата за 2023 г. са 8 295, а количеството произведен тютюн е 17 049 140 килограма.

Още
МЗХ

Открито заседание на земеделската комисия в МЗХ ще се проведе днес

Депутатите ще обсъдят с екипа на ведомството мерки за решаване на проблемите на сектора

 

Днес в земеделското министерство от 16 и 30 часа ще се проведе открито заседание на ресорната парламентарна комисия, съобщават от ведомството. На него ще бъдат обсъдени мерки за подпомагане на сектора и решаване на проблемите на производителите. Заседанието ще се излъчва в страницата на МЗХ във „Фейсбук“.

Още
Агро Новини

Протестиращи: Фермерите живеят по-зле от животните

Освен от безпаричие производителите са разочаровани от липсата на разбиране от министерството

„Имаме 160 животи и ни е много трудно защото за всяко животно има изисквания които да спазваме. Това с какво да се хранят животните, как да се отглеждат. Фуражите поскъпват двойно, а млякото стои на нивото каквото е било преди 10 години а фермерите живеят по-зле от животните. Затова искаме контакт с министерството , ако не го направим, по-добре да сменят надписа отгоре с „ министерство на ликвидацията“ и да се приключва “, разказаха за нелеката си съдба днес пред медиите семейство животновъди от Чирпанско.

Заедно със свои колеги и представители на браншови организации, те отново поискаха оставката на земеделския министър. Според протестиращите земеделският министър Кирил Вътев се е възползвал от ситуацията, като е разделил бранша на две.

„Ние отново сме тук и потвърждавме исканията си от края на миналата година за промени в стратегическия план защото той беше направен без наше участие“, заяви пред медиите Бойко Синапов, председател на Обединени български животновъди.

По време на днешните протести фермерите запалиха бали със слама и разляха прясно мляко.

„Разочарованието ни е голямо особено след последните действия на министър Вътев от протестите през септември до момента. Вместо да намалява административната тежест върху нас, тя се увеличава и сега ние трябва да си караме пръскачките само в две сертифицирани лаборатории в Пловдив и Русе за да бъдат калибрирани. Това няма как да се случи“, заяви и Венцислав Върбанов.

Фермерите събрали се на протеста изразиха недоволството си от факта, че земеделските политики не се правят от министерството, а от определени неправителствени организации.

„Проблемите ни са безпаричието, натиска от украинските стоки и липсата на разбиране от хората които са в министерството“, обобщи върбанов.

Димитър Зоров определи намеренията на управляващите да отпуснат подпомагане на производителите като „след дъжд качулка“.

„Ни искахме парите да се заложат в бюджета когато е необходимо, а не сега да се обещават когато няма бюджет“, заяви Зоров. Той още веднъж призова всички които искат да имат на масата си български плодове и зеленчуци и млечни продукти, да подкрепят протеста им.

„Работните места се създават от животновъди и производители на плодове и зеленчуци. Друг поминък в селата няма. В Северозападна България бомба е паднала. Ако в София средната продължителност на живота е80 години в селата като Ружинци, Видинско е 67 години. Всичко е до начин на живот. Там обаче няма нищо“, добави още Зоров.

След безрезултатна среща с министър Вътев, протестиращите се зарекоха да продължат да изразяват мирно своето недоволство и през следващите дни.

 

 

 

Още
Агро Новини

Над 36 хил.са регистрираните у нас коне към началото на 2024 година

През 2023 година коневъдите за пръв път са били включени в помощта за преодоляване последиците от войната в Украйна

 

Към 1 януари 2024 година броят на регистрираните у нас коне в системата ВетИС са 32 687, е станало ясно по време на проведения вчера консултативен съвет по конете. На него с представители на бранша се срещнаха земеделският министър Кирил Вътев и неговите заместници Александър Йоцев и Деян Стратев.

От общия брой на регистрираните коне има под селекционен контрол, които към края на месец септември 2023 г. са разделени на стопанства с животни от 1 до 50 коня и в стопанства над 51 коня. Броят на конете под селекционен контрол в стопанствата до 50 животни са 6 535, като те се отглеждат в 687 стопанства. Броят коне под селекционен контрол – с над 51 коня са 5 642 и се отглеждат в 56 стопанства.

Общият брой на конете под селекционен контрол е 12 178 животни, които се отглеждат в 744 стопанства. Подпомогнатите животни за 2022 г., по линия на застрашени от изчезване породи по мярка „Агроекология и климат“ от „Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) са общо 6 918 коня – каракачански, дунавски, френски, източнобългарски.

„През 2023 г. за първи път по държавната помощ „de minimis“ са подпомогнати 7 743 коне, а по помощта за Украйна са финансирани – 7 790 коне. Освен това по схемата за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните през 2023 г. са отпуснати средства за 8 679 животни на стойност – 418 427 лв., които са предоставени на 4 асоциации.

Председателят на Асоциацията за развъждане на местни автохтонни породи в България Бойко Стоянов каза, че от 20 години за първи път някой си позволява да говори за конете. Проблемите, според него, са няколко – идентификация, подпомагане и реализация и предложи за решаването на неотложни задачи да се направи работна група по коневъдството.

Още
Агро НовиниБез категория

Обявиха ставките по de minimis

На форум на овцевъдите експертите на МЗХ представиха промените в стратегическия план

Ставки за жвотновъдите

Размер на помощта за едно животно:

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за млечни крави под селекционен контрол;

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за млечни крави;

∙ до 36 лв. за млечни крави в планински райони;

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за месодайни крави и/или юници;

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за месодайни крави под селекционен контрол;

∙ до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за биволи;

∙ до 10 лв. до 300-то животно, вкл., и до 7 лв. над 301-то животно, вкл., за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

∙ до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

∙ до 10 лв. до 300-то животно, вкл., и до 7 лв. над 301-то животно, вкл., за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.

Размер на помощта за един кон под селекционен контрол:

∙ до 30 лв. до 50-то животно, вкл., и до 24 лв. над 51-то животно, вкл.;

Размер на помощта за едно пчелно семейство:

∙ до 7 лв. до 150-то пчелно семейство, вкл. и до 5 лв. над 151-то пчелно семейство, вкл.

Размер на ставките за сектор „Растениевъдство“

 

Размер на помощта за един хектар за плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и тютюн:

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини;

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за сливи и десертно грозде;

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан;

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за пипер полски;

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за картофи, лук, чесън;

∙ до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за моркови, зеле, дини и пъпеши;

∙ до 2756,25 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 2205 лв./ха над 5 ха за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни;

∙ до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за винено грозде;

∙ до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за маслодайна роза;

∙ до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за тютюн.

 

Експертите от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) представиха актуална информация по отношение на Кампанията 2023, както и промени заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. В хода на дискусията земеделските производители получиха отговори на техните въпроси от експертите на МЗХ.

Още
Агро НовиниМЗХ

Подписаха 120 договора по ПМДР

Одобрените проекти получават близо 13,9 млн. лева

 

Заместник-министърът на земеделието и храните и Ръководител на Управляващия орган на Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) Деян Стратев подписа над 120 договора на стойност 13,19 млн. лева. Одобрените бенефициенти ще се подпомогнат чрез четири компенсаторни мерки за смекчаване на последиците срещу агресията в Украйна.
До края на годината Управляващият орган на Програмата планира старта на новите компенсации, обхващащи цялата 2023 г.

Операторите в сектор „Рибарство“ ще получат компенсации за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и за допълнителни разходи, които са понесли, поради сътресението на пазара в подсекторите – риболов, аквакултури и преработка за 2022 г.

Още
По повод  депутатски въпрос
Агро Новини

Повече пари за учените в ССА и за агенциите по храните и борба с градушките

За борба с градушките са предвидени 7 млн. лева и увеличение на заплатите на персонала в агенцията с 30%

През следващата година в бюджета за министерството на земеделие е предвидено увеличаване на средствата за Селскостопанска академия и агенциите по храните и за борба с градушките, стана ясно при представяне на параметрите му в ресорната земеделска комисия вчера.

За разходната част на бюджета на МЗХ през 2024 година са заложени 303,7 млн. лева.

По политики разпределението им е както следва:

за политиката в областта на земеделието и селските региони 234 млн. лева
– за политика в сферата на рибарството и аквакултурите- 7 млн. лева
– за политиките в горския сектор- 40 млн. лева
– за администрацията- 21. 9 млн. лева

Според проектобюджета за 2024 година за ССА е предвиден бюджет от 53,9 млн. лева като в това число са предвидени допълнителни 3 млн. лева за увеличаване на възнагражденията за работещите в академията. Спрямо тази година увеличението на бюджета на ССА е с 9 млн. лева.

Трансферите към сметките за ЕС, свързани с национално съфинансиране по програмата за борба с болестите по животните и зоонозите и другите програми получаващи съфинансиран от ЕК са в размер на 20,7 млн. лева. В бюджета са заложени още до 7 млн. лева за борба с градушките и 10 млн. лева за превенция и ремонт на язовирите управлявани от земеделското министерство при възникване на кризи и бедствена ситуация.

Според проектобюджета за 2024 година не са предвидени средства за капиталови разходи. Разходите за персонал са увеличени с 19 млн. лева, като са предвидени средства в размер на 1,4 млн. лева за увеличение на минималната заплата от 780 на 933 лева, като голяма част от тях ще са насочени към агенцията по борба с градушките.

За персонала в структурите на ведомството, които не са получили увеличение през тази година, предвиденото увеличение за новата година е от 20% и ръст от 30% на разходите за персонал в агенцията по градушките. С 10% се предлага да се увеличат разходите за персонал за служителите на агенцията по горите и БАБХ.

През 2024 година в бюджета на МЗХ са предвидени 29,7 млн. лева субсидии към „Напоителни системи“ ЕАД за осъществяване на дейността им по защита от опасното въздействие на водите.

Планираните приходи в земеделското министерство съгласно проектобюджета за 2024 година са в размер на 204 млн. лева, което представлява увеличение с 30 млн. лева спрямо текущата година заради отражението на инфлацията върху тръжните цени на земята от държавния поземлен фонд. За осъществяване процеса на дигитализация „От фермата до трапезата“ с финансиране по НПВУ са предвидени 3 млн. лева.

Още
МЗХ
Агро Новини

МЗХ е пуснало за одобрение нова държавна помощ

От помощта ще се възползват фермери, които не могат да получат средства по украинската помощ.

 

След срещи с експерти от МЗХ са решили да подадат искане пред икономическото министерство за одобрение н нова държавна помощ, докато да се покрият до79% от направените от фермерите енергийни разходи

Това съобщи по време на днешното заседАние на ресорната парлМентРн комисия земеделският министър Кирил Вътев. От средствата ще могат да се възползват земеделските производители, които няма да могат да получат компенсации по украинскГа помощ. Очаква се за тази помощ да бъде заделен остатъкът от украинската помощ от 39 млн. лева като се изключат 5 млн. лева предвидени за доплащане н новия таван от 280 Хил.  евро.

Още
НОВИНИ

Министър Вътев: МЗХ ще стартира кампания за представяне на успешни агробизнес модели

Министерството на земеделието и храните ще стартира кампания за представяне на  успешни агробизнес модели в страната.

Целта е да се покажат и насърчат добрите практики в земеделието, прилагани от стопани с опит в областта на растениевъдството и животновъдството, които успешно развиват своя бизнес.

Това съобщи министърът на земеделието и храните по време на церемонията за връчването на приза „Агробизнесмен на България за 2023 г.“ в София. Конкурсът за принос към развитието на земеделието се организира от вестник „Български фермер“.

Министър Вътев каза, че земеделието като бизнес начинание е трудно, защото е свързано с  променящите се климатични условия и риска от появата на болести при растенията и животните. В тази връзка той подчерта, че аграрната наука със своите достижения е изключително необходима и ценна за работата на фермерите.

Министърът на земеделието връчи приза „Агробизнесмен на България за 2023 г.“ на инж. Рашид Узунов, управител на предприятието за производство на прикачна почвообработваща техника „Раломекс“ АД, гр. Завет. Освен производител на техника инж. Узунов е и пчелар, който се грижи за 100 кошера.

Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие“ Георги Тахов връчи отличие на Мария Василева за инвестиция с кауза – бутиковата животновъдна ферма Детска ферма „Кеффа“ и фермерска мандра в село Строево.

Издателят на в. „Български фермер“ и „24 часа“ Венелина Гочева награди семейната биоферма „Софина“ на Стоян Симеонов, където се произвеждат биологични зеленчуци, подправки, плодове и орехи.

В церемонията бяха отличени още Мария Николова, управител на опитната база на Опора Заден в село Цалапица, за създаването на нов сорт розов домат Мами Пинк F1, Пламен Янчев от стопанство „Дини Янчев“ от Долни Дъбник за пробив на българския пазар с дини без семки, а в категорията млад агробизнесмен бе награден Георги Мутафчиев, собственик на биоферма „Козле“.

Още
Агро Новини

С реализирането на проекти за 112,3 млн. лева увеличават поливните площи у нас почти двойно

 

От агроминистерството водят разговори с МОСВ за облекчаване на процедурата за прокарване на сондажи от земеделските производители

С подписаните днес 24 проекта за финансиране на дейности по обновяването на напоителните съоражения от фидро-мелиоративната мрежа на страната, за което ще бъдат изразходвани 112,3 млн. лева ще се увеличат почти двойно поливните площи у нас. Дейностите по тези проекти, 75% от финансирането за които идва от Европейския фонд за развитие на селските райони ще са насочени към рехабилитация на съществуващата мрежа с цел повишаване нейната ефективност и увеличаване на площите за поливно земеделие. Проектите трябва да бъдат реализирани до края на 2025 година.

„Обновяването на част от напоителната мрежа като напоителни канали и изравнители ще допринесат за увеличаване на площите за напояване с 200 хил. декара. Към момента поливните площи у нас са около 300 хил. декара и очакваме увеличение на коефициента на полезно действие на поливните системи от сегашните 30,7% на 86% като това доведе до икономия на вода с близо 50%“, заяви изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

С оглед на климатичните промени намаляването на натиска върху водните тела е изключително важно и ще спомогне за рационалното използване на водата. „Това не е цялата мрежа на напоителните системи, но сме заявили обекти там, където е било регистрирано най-голямо желание от страна на земеделските производители“, “, добави още Динева.

„Знаете, че през годините имахме три стратегии за развитие на напояването, нито една от които все още не действа и ние решихме, че трябва да са предприемат мерки за подобряване състоянието на хидро-мелиоративната мрежа на страната. За целта ние ще стартираме ново преброяване на поливните площи у нас, каквото не е правено от 1999 година насам“, каза и земеделският министър Кирил Вътев. Преброяването на площите за напояване ще стартира в началото на следващата година, като ще продължи минимум две години като се осъществи на база на картите с напоителните съоражения от преброяването през 1999 година.

Проектите по подмярка 4.3 от ПРСР ще бъдат реализирани в 14 клона на „Напоителни системи“ ЕАД – „Тополница“ , „Долни Дунав“, „Шумен“, „Видин“, „Горна Тунджа“, „Мизия“, „София“, „Среден Дунав“, „Средна Тунджа“, „Бургас“, „Марица“, „Струма“, „Струма-Места“ „Хасково“ и „Черно море“.

Според министър Вътев с реализирането на тези проекти се цели още цената на водата за земеделските производители да бъде сведена до нула като вече са изпратени експерти в Гърция и Румъния за да почерпят опит от съседните ни страни, където това вече е направено на практика. От „Напоителни системи“ ЕАД дори обмислят възможност в бъдеще част от напоителните съоражения да бъдат отдавани на концесия на организации и групи на производителите, нещо за което има голям интерес, и посредством което ще бъдат генерирани средства, които да послужат за рехабилитация на мрежата.

Междувременно се водят разговори с министерството на околната среда и водите за облекчаване на процедурата за прокарване на сондажи от земеделските производители, която в момента отнема до две години, което за един фермери е немислим срок. В тази връзка се планират и промени в закона за водните сдружения.

МЗХ е поискало 9 млн лева за обновяване на помпените станции

Заедно с напояването не по-маловажна задача на „Напоителни системи“ ЕАД е и отводняването с оглед на промените в климатичните условия и зачестяващите случи на интензивни валежи в определени региони на страната, като от министерството на земеделието са поискали 9 млн. лева от държавния бюджет за рехабилитация и подновяване на помпените съоражения в страната, които не са били подменяни откакто са построени преди 60 години.

„Ако не се погрижим да имаме едно ефективно отводняване в настоящата ситуация, когато се редуват дълготрайни перриоди на засушаване и краткотрайни такива на интензивни валежи ще имаме много сериозни поражения. Паралелно на това трябва да се погрижим и за събиране на водата, за да има с какво да поливат производителите“, коментира още министър Вътев

 

 

 

Още
Новосъздадено предприятие може да се финансира от датата на първото зареждане на птици
Агро Новини

С 12 млн. лева разполага бюджетът за компенсиране на птицевъдите, засегнати от птичия грип

От БАБХ планират поетапно разхлабване на мерките касаещи ограниченията за продажба на животинска продукция на пазарите

 

Планираният бюджет с който да се компенсират птицевъдите, засегнати от инфлуенцата по птиците към момент е 12 млн. лева, стана ясно на брифинг в агроведомството днес. Освен това наложените рестриктивни мерки включващи забрана за продажба на животински продукти на пазарите се очаква да бъдат разхлабени до 10 днислед като излязат данните от анализа, който се прави във всички обекти в страната, отглеждащи птици.

„За последните 20 дни имаме 7 огнища на птичи грип, в резултат на което са засегнати 1,2 млн. птици, което представлява 20% от яйценосните птици у нас. Всички стопани в районите на огнищата ще бъдат обезщетени“, заяви зам. министър Стратев.

„Нашата заповед е доста рестриктивна, но с оглед на ситуацията очакваме до 10 дни те да бъдат разхлабени, така че те да могат спокойно да реализират продукцията си. Идеята на тези мерки е да елиминираме риска от разпространение на заболяването с оглед на това, че както фермерите, така и техните клиенти са потенциален приносител на вируса“, заяви шефът на БАБХ проф. Патарински.

Още
Агро Новини

Важно: Нови правила в наредбата за сечите

Основната им цел е привеждането и в съответствие със закона за горите

 

В Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите действат нови правила, съгласно утвърдени изменения на документа и обнародвани в Държавен вестник на 31 октомври, съобщиха от МЗХ. Промените влизат в сила от публикуването им, като основната им цел е усъвършенстване на подзаконовия нормативен документ и привеждането му в съответствие със Закона за горите.

Промените прецизират начина за провеждане на санитарни и принудителни сечи, чрез наличието на горскостопански план или програма, издадено предписание от Регионална дирекция по горите или одобрено план – извлечение.

Измененията създават възможност за прилагане на видовете сечи по начин, който да обвързва Закона за горите с подзаконовата нормативна уредба.

 

Още
Агро Новини

По 0,41 лева на на литър газьол ще е отстъпката за фермерите

До 100 млн. лева е бюджетът на схемата

 

Фермерите ще получат отстъпка от 0,41 лева от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2022 г., съобщиха от агроведомството. Годишният бюджет по схемата възлиза на 100 млн. лева. Парите ще бъдат изплатени два транша, като земеделските производители ще получат общо малко над 90 млн. лева до края на годината, а останалите ще бъдат преведени в началото на 2024 година.

Още
ставки за Обвързана подкрепа животновъдство
Агро Новини

Определиха ставките за преходната национална помощ за говеда и биволи

Средствата ще се изплатят през октомври

 

От агроведомството съобщиха, че са определени ставките за преходната помощ необвързана с производството за говеда и биволи.Подпомагането ще се изплати на един транш през месец октомври тази година.По интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, ставката е 73,75 лева за говедо и 129,06 лева за бивол.

Още
Животновъди могат да изпращат коментари бележки и предложения в МЗХ относно ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ СЕКТОР ДО 2014 Г
Агро Новини

Стартира мрием на проекти за изграждане на центрове за заготовка и съхранение на плодове и зеленчуци

Сред допустимите дейности е закупуването и монтирането на соларни панели за проиводство на енергия за собствени цели

 

С бюджет от 15 млн. лева стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост, аъобщиха от агроведомството. Финансовата подкрепа е насочена към инвестиции, които допринасят за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребите

По направлението ще се финансират дейности по изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба. Допустими са разходите за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение и складиране на продукцията, както и такива, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба. Възможно е закупуването на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт. Допустимо е и финансиране при доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи за собствено потребление.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за подпомагане разходвани средства. Разходите за невъзстановим ДДС също представляват допустим разход по НПВУ и ще се финансират от държавния бюджет, в размер на допълнителни 3 млн. лева.

Одобрените проектни предложения трябва да бъдат изпълнени в срок до 18 месеца от датата на подписването на договора, но не по-късно от 30 юни 2025 г.

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МЗХ, както и в Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020), раздел НПВУ. Предложенията ще се подават по електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/

Още
Агро Новини

Улесняват разпределението на пасищата на местни животновъди чрез законови промени

При търговете за земя предимство ще имат производители на плодове и зеленчуци, млади и нови фермери

Министерството на земеделието и храните подготвя промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които пасищата да се разпределят приоритетно на местни животновъди. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев след второто заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения и комасация, което се проведе в МЗХ.

„Темата е доста сложна и оттук нататък смятаме да ускорим работата на този Консултативен съвет“, коментира министър Вътев.

Участниците в заседанието обсъдиха предложението при търговете за земя от държавния и общинския поземлен фонд предимство да имат животновъди с отчитане на местоположението на животновъдния обект, производители на плодове и зеленчуци, млади и нови земеделски производители. „Целта е да имат достъп до земеделска земя всички, които искат да се занимават със земеделско производство“, разясни министър Вътев.

Още
Субсидиите за тютюн за 2013 са в размер от 3 лв кг до 0
Агро Новини

Агроведомството намалява административната тежест за проекти по подмярка 4.2

От улеснения прием на документи ще могат да се възползват бенефициери на които предстоят междинни плащания

От агроведомството съобщиха, че е направена актуализация на изисквните от кандидатите с проекти по подмярка 4.2 касаеща инвестициите в преработка и маркетинг на земеделска продукция. Измененията на Насоките за кандидатстване са приложими по процедурите – BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро и BG06RDNP001-4.015 от подмярката.

От тази възможност ще могат да се възползват всички бенефициенти, на които предстои подаване на междинни и окончателни искания за плащане по изпълнени проекти по двете процедури. В Държавен фонд „Земеделие“ е създадена необходимата организация за тяхната приоритетна обработка в кратки срокове.

Още
Агро Новини

Земеделското министерство намалява административната тежест върху кандидатстващите по подмярка 4.2

 

 

Предстои обществено обсъждане на предложените промени в насоките за кандидатстване

Министерството на земеделието и храните предвижда намаляване на изискуемите документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, съобщиха от ведомството. Предстои обществено обсъждане на предложените промени в насоките за кандидатстване. Измененията са в условията за изпълнение и по-конкретно актуализиране на изискуемите от бенефициентите документи приложими при подаване на искания за плащания, като част от тях ще отпаднат, а други ще се обновят.

Още
Агро Новини

До 4:октомври е удължен срокът за подаване на заявления поподмярка 22.2

Удължаването стана факт след обнародване на промени в Наредба 2

 

До 4 октомври 2023 г.  се удължава срокът за подаване заявления за подпомагане Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Това съобщиха от агроведомството.м Това стана възможно с обнародваното днес изменение в Държавен вестник на Наредбата за изменение на Наредба № 2 от 2023 г. за прилагане на подмярката.

Още
Пълномасленото мляко продължава да поевтинява
Агро Новини

Между 2 и 13 октомври ще се проведе прием на документи по оперативните програми за мляко и млечни продукти

джетът на програмите за следващщите пет години е 1,8 млн. лева

 

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев за първи път ще стартира прием по оперативните програми за сектор „Мляко и млечни продукти“. Той ще бъде с бюджет от 360 хил. лв. за тази година, като за петгодишния период на прилагане на програмите стойността е 1,8 млн. лв. За финансиране по оперативните програми ще могат да кандидатстват организации, асоциации и групи на производители, които са признати от министъра на земеделието и храните.

Приемъ ще се осъществи по реда и условията на Наредба № 13 от 01.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“.

 

Още
170 000 тона е реколтата от грозде
Агро Новини

Агроминистерството утвърди правилата за прилагане на интервенциите за винопроизводителите

Прилагането на новата наредба ще започне от 15 октомври

 

Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това става с новата Наредба № 14 от 11 септември 2023 г., в която се регламентират условията и редът за предоставяне на финансова помощ по интервенциите за сектора , съобщиха от агроведомството днес. Прилагането на новата наредба ще започне от 15 октомври.

Интервенциите, които България ще прилага през новия програмен период, са седем и предвиждат подпомагане за преструктуриране и конверсия на лозя, за инвестиции в лозаро-винарския сектор, за събиране на реколтата на зелено, за застраховане на реколтата, за информиране в държавите членки, за популяризиране в трети държави и за инвестиции в екологични съоръжения.

Първият прием ще се проведе в периода от 16 октомври до 15 ноември 2023 г. по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Бюджетът, определен в наредбата за този прием, е в размер на 21 322 171,03 лв. За финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., които са физически или юридически лица, вкл. признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на винено грозде, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки. Подаването на заявления ще бъде чрез Системата за електронни услуги на ДФ „Земеделие“. Подпомагането по интервенцията е в размер на до 75% от одобрените разходи за преструктуриране и конверсия на лозята.

По интервенциите „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“ първият прием за новия програмен период ще се проведе от 1 до 15 декември 2023 г., а по „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ – в периода 15 януари – 15 февруари 2024 г. За застраховане на реколтата гроздопроизводителите ще могат да подават заявления от 15 май до 15 юни 2024 г. Интервенция „Събиране на реколтата на зелено“ е кризисна и прием по нея ще се осъществява само в годините, за които е констатиран дисбаланс на пазара на винено грозде.

 

 

Още
За трета поредна година кандидатите с одобрени проекти по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 могат да кандидатстват за кредити от ДФ „Земеделие”.
Агро Новини

До 10 октомври пчеларите ще получат финансово подпомагане

Министърът на земеделието и храните се срещна с представители на протестиращи пчеларите

 

От 1 до 10 октомври производителите на пчелен мед ще получат извънредното подпомагане по подмярка 22.1 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Това съобщи министърът на земеделието и храните Кирил Вътев на среща в МЗХ с представители на осем протестиращи браншови организации от сектор „Пчеларство“.

По подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“, валидните заявления са 4905, като се предвижда да бъдат подпомогнати над 623 хил. пчелни семейства с около 6 млн. лв.

Като друга спешна мярка за подкрепа на сектора министър Вътев посочи схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, по която на днешното си заседание Министерският съвет предвижда да бъдат осигурени допълнителни 63 млн. лв. за земеделските производители. Той информира и за предстоящо подпомагане по de minimis за фермерите.

Още
Агро Новини

Американски експерти споделиха опита си в областта на климатично ориентираното земеделие

Бързото развитие на климатичните промени налага бързо адаптиране към тях

Експерти от американския департамент по земеделие USDA споделиха своя опит в прилагането на климатично ориентирано земеделие време на среща в земеделското министерство. Един от водещите експерти на Департамента по земеделие на САЩ, който работи за Агенцията за опазване на природните ресурси към USDA, Тибор Хорват, направи презентация на американския модел за климатично ориентирано земеделие и подкрепа на прилагането му от фермеритеТой подчерта, че основите на този модел са доброволност на участие, индивидуален подход към всеки производител и ферма и финансиране на внедряването на иновационни технологии, които да доведат едновременно до по-ниски вредни емисии и същевременно до по-висока производителност и доход на фермерите, без компромис с продоволствената сигурност. С участниците в дискусията бяха споделени практиките и опитът от прилагането на най-новите технологии и иновации за така нареченото климатично интелигентно земеделие (climate smart agriculture), заедно с успешни практики за устойчиво фермерство, от почвено здраве и ефективни почвени обработки до управление на пестицидите и природните ресурси.

По време на дискусията зам. министър Александър Йоцев заяви:

„Модерното земеделие се нуждае от съвременни технологии и тяхното навременно прилагане с помощта на науката. Бързото развитие на климатичните промени налага бързо адаптиране към тях.“

В дискусията участие взеха учени от Селскостопанска академия и Националната служба за съвети в земеделието, както и експерти от дирекции „Растениевъдство“ и „Политики по агрохранителната верига“.

Още
НОВИНИ

Браншовици недоволни от бавните промени по стратегическия план

Една от присъединилите се през тази година към Copa и Cogeca организации, Българският фермерски съюз алармира за забавяне на промените в стратегическия план, съобщава БТА. Според браншовиците липсва информация за случващото се като към края на август браншовите организации според Георги Стоянов все още не са получили от агроведомството проекта за промени, които трябва да бъдат разгледани и одобрени в началото на септември в Комитета по наблюдение. След това министерството да спази взетото от земеделската комисия в 49-ото Народно събрание решение тези поправки да бъдат предоставени на депутатите до 11 септември. Крайният срок за предаване на проектопромените в Европейската комисия е 30 септември 2023 г.

От организацията настояват да се постигне по-справедливо разпределение на директните плащания в полза на производствените площи, екосхемите, секторните интервенции, иновациите с цел подпомагане на малките и средните земеделски стопанства, производството на български плодове и зеленчуци, мляко, месо и пчелен мед. Освен това МЗХ да набележи конкретни мерки за национално подпомагане на секторите мляко, месо, плодове и зеленчуци и пчелен мед, които са тежко засегнати от последствията от войната в Украйна.

Не сме запознати с анализите на резултатите от подадените заявления в Кампания 2023 г. Другата част от анализа се прави от дирекция „Компенсаторни плащания“ и те вървят паралелно с актуализацията на SWOT-анализите, които обаче все още не са приключили и отново нямаме информация“, посочи Стоянов.

Още
Без категорияНОВИНИ

Увеличават с 51 млн. лева бюджета за мярката за преработватели

От агроведомството съобщиха, че за обществено обсъждане ще бъдат публикувани предложения за промени в насоките за кандидатстване за подпомагане на проекти по мярка 4.2 с които се увеличава бюджета по нея с 50 млн. лева. Това ще позволи да бъдат сключени 65 договора за подпомагане на бенефициери с проекти по тази мярка получили между 45 и 23 точки.

Още
НОВИНИ

Проверки за цените и произхода на продукцията са поискали и производителите на плодове и зеленчуци

Представители на браншови организации на производители на плодове и зеленчуци също са поискали от земеделското министерство да извърши проверки за цените и произхода на продукцията по веригата от полето до масата, обяви след края на днешния консултативен съвет земеделският министър Кирил Вътев. Напомняме че подобни проверки текат и по отношение цената и произхода на млечните продукти.

От изказванията на представители на бранша по време на брифинга след края на консултативния съвет стана ясно още, че основният акцент в работата им ще са предстоящите промени в стратегическия план. „Имаме една основна цел да направим промените в стратегическия план и по време на днешната ни среща много бързо се консолидирахме върху тази цел и в близките седмици ще направим всичко възможно да направим тези промени“, заяви Божидар Петков, председател на асоциацията на малинопроизводителите.

Това което забелязахме що се отнася до плодовете и зеленчуците е липсата на анализ на пазара, който спешно трябва да бъде направен за да се види къде се намираме спрямо вносните продукти. Към момента 40% от плодовете и зеленчуците на пазара за български, останалите са внос. Ние ще искаме догодина това съотношение да е поне 50 на 50“, заяви министър Вътев.

Според него за да се прибегне до ограничаване на вноса на плодове и зеленчуци от страни като Турция и Северна Македония в периода на активния сезон е възможна мярка, само когато се знае, дали с дял от 40% производство можем да задоволим 100% от вътрешното потребление. При повишаване на вътрешното производство подобна мярка в бъдеще не би била изключена, но към нея трябва да се подходи внимателно за да не се развалят двустранните търговски отношения. Подобна мярка в активния сезон за внос на продукция от други страни е въведена от Швейцария с цел защита на местните производители на плодове и зеленчуци.

Още
НОВИНИ

Млекопроизводителите искат промяна на БДС за да се гарантира, че млечните продукти няма да се произвеждат с вносни суровини

„Едно от предложенията които направихме касаещо регламентиране използването на суровини за производството на млечни продукти е свързано с промяна на БДС, защото в момента по него се правят млечни продукти с вносни суровини, което е достатъчно заблуждаващо. Ето защо смятам, че подобна промяна е от компетенцията на земеделското министерство и би била възможна при наличие на политическа воля“, заяви по време на брифинг днес Симеон Караколев, съпредседател на НОКА. Подобна промяна според него би дала нужната сигурност на потребителите когато си купуват например сирена по БДС да знаят, че те наистина са били произведени само от българска суровина.

По време на оценения от земеделския министър Кирил Вътев като „бурен“ консултативен съвет за млечните продукти участниците в него според министъра са се разбрали по време на следващия да бъде представен и обсъден анализ на агрохранителната верига по пътя от рафта към полето за да се разбере къде и как се разпределя добавената стойност на храните. Вътев уточни, че анализът ще бъде изготвен след края на течащата в момента съвместна проверка между БАБХ и НАП. От млекопреработвателите допълниха, че по техни сигнали от комисията за защита на конкуренцията (КЗК) също са започнали проверки свързани с високите надценки на млечните продукти в търговските вериги. „Само през миналата седмица седем преработвателни предприятия са получили запитвания от КЗК на които се подготвяме да отговорим“, заяви Васил Михайлов от асоциацията на млекопреработвателите.

„Според нас е нужна нормативна уредба, по която да се санкционират нелоялните преработватели, защото имаме много оплаквания за забавени плащания към производителите за над 5 млн. лева и това е само при нас. Вероятно за целия сектор сумата би надхвърлила 15 млн. лева“, посочи Симеон Караколев.

Що се отнася до цените министър Вътев заяви:: „ Само пазарът може да регулира цените и всеки който се е опитал да регулира цените по административен начин е сбъркал. Да, полският министър забрани да се продават храни под себестойността им в търговската мрежа, но аз не знам как става това. Ние можем само да анализираме къде какво се случва и на база на това да вземем решения чрез които да предотвратим затварянето на ферми, защото истината е, че собствениците на малки магазини или ферми фалирали през последните 20 години са в чужбина.“

Още
МЗХНОВИНИ

Кирил Вътев: Консултативният съвет по поземлени отношения ще търси решения за дългосрочно и устойчиво ползване на земите

Консултативният съвет по поземлени отношения ще търси решения, свързани с дългосрочното и устойчиво ползване на земеделските земи. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев на първото заседание на консултативния орган, което се проведе в МЗХ. „Поземлените отношения са фундаментът, базата на абсолютно всичко останало и в растениевъдството, и в животновъдството. Затова първият Консултативен съвет, с който започваме провеждане на редица други по продуктови линии, е свързан с поземлените отношения“, коментира министър Вътев.

Той посочи, че дългосрочните отношения при ползването на земеделските земи са отговор на въпроси като напояването, увеличаване на трайните насаждения, ползването на пасищата и развитието на животновъдството. Министър Вътев подчерта, че въпросите се обсъждат в този формат, защото браншовите организации са част от агрохранителната верига.

Министър Вътев допълни на брифинг след заседанието, че темата касае абсолютно всички земеделски производители, като някои проблеми са много трудно решими, изискват сериозни законодателни и нормативни промени.

Заместник-председателят на сдружение „Обединени български животновъди“ Юлия Куюмджийска, заяви, че този съвет е дългоочакван и би могъл да спомогне за развитието българското животновъдство, като секторът очаква промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и то по отношение на разпределението на пасища, мери и ливади.

Поземлените отношения са началото на агрохранителната верига, коментира председателят на УС на Българска аграрна камара Костадин Костадинов, който посочи, че секторът очаква решение на належащи проблеми и промяна на законодателството.

Изпълнителният директор на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Стефан Асенов каза, че земеделската земя е ограничен природен ресурс, който седи в основата на продоволствената сигурност и днешното заседание е стъпка в правилната посока за решаване на проблемите в посока развитието на икономически ефективно и рентабилно земеделие.

„Вярвам, че с едно прагматично, програмирано ръководене и разумен конструктивен диалог ще решим поне част от сериозните проблеми, които стоят пред нас и стъпка по стъпка ще вървим към едно все  по-устойчиво земеделие“, заяви представителят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Синан Вейсал.

Председателят на Националния съюз на говедовъдите Димитър Зоров коментира, че държавният и общинският поземлен фонд трябва да бъдат инструменти за осъществяване на политики, като не може да се развиват биоземеделие или животновъдство с краткосрочно наемане на земи за по една година.

 

Още
НОВИНИ

От 21 август стартира кандидатстването за помощта за напояване

От 21 август стартира кандидатстването за помощта за напояване

 

От 21 август до 2 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата на държавна помощ в подкрепа на разходите им за напояване, съобщиха от агроведомството. Заявленията генерирани в системата ИСАК ще се приемат оот областните земеделски служби, а утвърдения бюджет по схемата е в размер на 16 млн. лева. С държавната помощ ще се компенсират до 80% от направените разходи за напояване, на база предоставена информация от доставчика на услугата за извършените плащания по сключените през 2023 г. договори. Целта на помощта е подкрепа за земеделски стопани, отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване.

Още
НОВИНИ

Одобриха условията за прилагане на стандартите з добро земеделско и екологично състояние

Със заповед на министъра на земеделието и храните са одобрени условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Стандартите отчитат екологичните и климатичните предизвикателства и новата екологична архитектура на Общата селскостопанска политика и имат за цел да допринесат за развиването на устойчиво земеделие в ЕС. Прилагането им е част от система за предварителни условия, свързани с по-амбициозни ангажименти в областта на околната среда и климата.

В заповедта са посочени изискванията към стандартите:

ДЗЕС 1: Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи (ПЗП) към земеделската площ на национално ниво и на ниво стопанство;

ДЗЕС 2: Опазване на влажни зони и торфища;

ДЗЕС 3: Забрана за изгаряне на стърнища;

ДЗЕС 4: Изграждане (поддържане) на буферни ивици по протежението на водните течения;

ДЗЕС 5: Управление на обработката на почвата, намаляване на риска от деградация на почвата и ерозия, включително отчитане степента на наклона;

ДЗЕС 6: Поддържане на минимална почвена покривка през периоди и на площи, които са най-чувствителни;

ДЗЕС 7: Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода;

ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.;

ДЗЕС 9: Забрана за преобразуване или разораване на постоянно затревените площи, определени като екологично чувствителни в зоните на НАТУРА 2000;

В документа е записано още кои земеделски стопани са задължени да спазват Стандартите, както и предвидените изключения.

Още
Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков
НОВИНИ

Агроведомството пусна за второ обществено обсъждане процедури по плана за възстановяване и устойчивост

Министерството на земеделието и храните публикува за второ обществено обсъждане насоки за кандидатстване по две от направленията от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство“, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

По процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ ще се финансират материални и нематериални инвестиции, свързани с опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени. Подпомагането е насочено към стимулиране на иновативни производствени и цифрови технологии, които подобряват отглеждането на селскостопанските култури и животни, както и към автоматизиране и роботизиране на производството. Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата, се равняват на близо 320 млн. лева без ДДС. Максималният размер на едно проектно предложение е 1 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде в размер на 50% от направените разходи. Разходите за невъзстановим ДДС също представляват допустим разход по НПВУ и ще се финансират от държавния бюджет, в размер на допълнителни 63,6 млн. лева.

Процедура „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“, която също се публикува за повторно обществено обсъждане, има за цел да стимулира процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция от сектор „Плодове и зеленчуци“ чрез създаване на къси вериги на доставка, модернизиране и автоматизиране на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци. Ще се финансират инвестиции, които допринасят предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. Процедурата ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на производителите в т.ч. групите и организациите на производители в сектора. Размерът на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата е 15 млн. лв. без ДДС. Разходите за невъзстановим ДДС ще се финансират с допълнителни 3 млн. лева от държавния бюджет. Максималният размер на едно проектно предложение е малко над 2,3 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 % от одобрените разходи.

Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 24.08.2023 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020) или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Още