събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветватБюлетин растителна защита

ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: РАПИЦА

Съчетанието на биостимуланта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р дава революционни резултати в земеделието и ви носи ползи в 4 направления, касаещи намаление на разходите на производство:

 • По-висок и качествен добив

Новата технология стимулира растежа на корените и усвояването на хранителни вещества, предоставяйки по-висок и качествен добив.

 • Компенсира до 1/3 активно вещество азот на дка от пълната азотна торова норма

Спестете от азотни торове и намалете негативните ефекти, предизвикани в околната среда.

 • Намалява разхода на гориво при обработка на почвата

Подобрете структурата на почвата и намалете разходите за гориво с до 300-400 мл/дка.

 • Субсидии по ОСП

Иновативната технология на Меди+Р отговаря на изискванията на съвременно земеделие и е част от подкрепата за фермерите чрез субсидии в рамките на схемата за подпомагане в съответствие с Общата селскостопанска политика и Европейската зелена сделка. Двата продукта са одобрени и са част от електронния регистър на
БАБХ по Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване по ОСП.

 

Въглеродното земеделие представлява една от новите тенденции в сектора с две основни ползи: намаляване на вредните емисии и създаване на нов източник на доходи за земеделските производители. Те могат да придобият сертификати, които да им осигурят бъдещи приходи. Световните тенденции обхващат намаляване на въглеродните емисии и постигане на въглеродна неутралност.

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕДИ+Р

Но какво е въздействието върху земеделските производители? Те са изправени пред дилема как да постигнат целите си, без да рискуват реколтата си. Екипът на Меди+Р дава точното решение чрез следната технология:

ДВУКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС И ЕДНОКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЗОТФИКСИРАЩИ БАКТЕРИИ НА МЕДИ+Р ПРИ РАПИЦА

При приложение на технологията са налице следните ползи:

 • повишаване на микробиалната активност в почвата и микоризата;
 • по-висок и качествен добив;
 • справяне с различни видове стрес;
 • насърчаване растежа на растенията и подобряване използването на хранителни вещества.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ РАПИЦА

 

Прилагането на комбинацията от двукратно приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и еднократно приложение на азот фиксиращите бактерии на Меди+Р представлява не само инвестиция с гарантиран доход и по-високо качество на добива, но и оптимизация на разходите. Тази комбинация е надеждна и ефективна както при пшеница, така и при рапица.

Eкипът на Меди+Р напомня на земеделските производители колко е важно приложението на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р при първото третиране на рапица през пролетта:

 • Нормална  предсеитбена торова норма; при пролетно подхранване се цели достигане на 10-12 кг активно вещество азот на декар;
 • 1вотретиране при удължаване на стеблото през пролетта: Фунгицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка + азот фиксиращи бактерии на Меди+Р 5 г/дка;
 • 2ротретиране при 30% цъфтеж: Фунгицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка.

Технологията на Меди+Р не само намалява количеството на азотни торове при рапица, но осигурява по-висок и качествен добив. В следствие на третирането растенията развиват по-гъста коренова система, стават по-здрави и силни, имат повече разклонения, което осигурява по-висок добив, а повишеното маслено съдържание с 2-3 % води до по-високо качество на продукцията.

На следващата снимка са сравнени две полета с рапица от месец април 2023 г., които красноречиво показват резултата от приложената технология на Меди+Р. При третираните растения наблюдаваме равномерно развитие на растенията, разположени гъсто едно до друго с по-дебели стебла и видимо здрав вид. Развитата коренова система е благоприятствала оптималното усвояване на хранителни вещества, нужни за правилното развитие на растенията. На следващо място се наблюдава значително по-голяма листна маса с маслено зелен цвят и повече странични разклонения.

ТЕХНОЛОГИЯТА СПЕСТЯВА ДО 1/3 КГ АЗОТ АКТИВНО ВЕЩЕСТВО НА ДКА

 

СПОДЕЛЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ: ПШЕНИЦА

Земеделският производител Пламен Владимиров от Иново, обл. Видин, споделя своя опит с продуктите АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращи бактерии на Меди+Р при пшеница. Той сравнява два варианта:

 • Вариант 1: Контрола – стандартна технология с азотно торене с 20 кг активен азот на дка;
 • Вариант 2:
 • Азотно торене с 12 кг активен азот на дка;
 • 1вотретиране в края на братене и начало на вретенене: Хербицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка + азот фиксиращи бактерии на Меди+Р 5 г/дка;

 

 • 2ротретиране в края на цъфтеж: Фунгицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка.Опитите са изведени на площ от 260 дка като двете полета са третирани в един и същ момент с хербицид и фунгицид, а разликата е в намалената доза на азотно торене и приложението на технологията на Меди+Р. При контролата е отчетен среден добив от 660 кг/дка, а при варианта 2 средният добив е 700 кг/дка. Пълната информация ще откриете във видеото:

Структура на почвата

Технологията на Меди+Р носи ползи и в насока структуриране на почвата. Практически опит от лозята на винарна DiVes Winery в района на Поморие доказва ползите при дългогодишна употреба – след 6 последователни години на третирания пенетрометърът навлиза на около 80 см в почвата. В съседния масив, който не е третиран с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии, дълбочината, до която достига тестерът за плътност на почвата, е около 30 см. Демонстрация за ползите от приложението за почвите можете да откриете в следното видео:

Изследвания, направени в България, Унгария и Германия сочат, че след три годишна употреба на продуктите на едно и също поле консумацията на гориво за всяка една почвообработка, извършвана на полето, спада с до 300-400 мл/дка, което само по себе си води до значително намаляване на разходите за фермерите.

Използването на технологията на Меди+Р се превръща в основна практика за получаването на екологично чиста растителна продукция в условията на климатични промени и в контекста на „Зелената сделка”. Технологията, базирана на двукратно третиране с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и еднократно третиране с азот фиксиращите бактерии на Меди+Р, е не само ефективна, но се превръща в сигурна инвестиция за вашия добив и намалява разходите за производство.

 

Предходен материал: ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: ПШЕНИЦА“

ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: ПШЕНИЦА

Предстоящ материал: ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: СЛЪНЧОГЛЕД“

 

 

КОНТАКТИ:

Тел.: +359 887 29 19 24

office@mediplusr.com

www.mediplusr.com

www.facebook.com/MeDiPlusR/

@mediplusr

https://youtube.com/@mediplusr

 

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

Димитър Йорданов Милена Стойкова
+359 885 825 015 +359 887 757 530
 Пловдив | Югозападна България   Стара Загора | Югоизточна България
 
Александър Методиев Добромир Пенков
+359 887 037 017 +359 884 486 622
Северозападна България   Североизточна България