вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Агро експертите съветватБюлетин растителна защита

ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: РАПИЦА

Съчетанието на биостимуланта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р дава революционни резултати в земеделието и ви носи ползи в 4 направления, касаещи намаление на разходите на производство:

 • По-висок и качествен добив

Новата технология стимулира растежа на корените и усвояването на хранителни вещества, предоставяйки по-висок и качествен добив.

 • Компенсира до 1/3 активно вещество азот на дка от пълната азотна торова норма

Спестете от азотни торове и намалете негативните ефекти, предизвикани в околната среда.

 • Намалява разхода на гориво при обработка на почвата

Подобрете структурата на почвата и намалете разходите за гориво с до 300-400 мл/дка.

 • Субсидии по ОСП

Иновативната технология на Меди+Р отговаря на изискванията на съвременно земеделие и е част от подкрепата за фермерите чрез субсидии в рамките на схемата за подпомагане в съответствие с Общата селскостопанска политика и Европейската зелена сделка. Двата продукта са одобрени и са част от електронния регистър на
БАБХ по Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване по ОСП.

 

Въглеродното земеделие представлява една от новите тенденции в сектора с две основни ползи: намаляване на вредните емисии и създаване на нов източник на доходи за земеделските производители. Те могат да придобият сертификати, които да им осигурят бъдещи приходи. Световните тенденции обхващат намаляване на въглеродните емисии и постигане на въглеродна неутралност.

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕДИ+Р

Но какво е въздействието върху земеделските производители? Те са изправени пред дилема как да постигнат целите си, без да рискуват реколтата си. Екипът на Меди+Р дава точното решение чрез следната технология:

ДВУКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС И ЕДНОКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЗОТФИКСИРАЩИ БАКТЕРИИ НА МЕДИ+Р ПРИ РАПИЦА

При приложение на технологията са налице следните ползи:

 • повишаване на микробиалната активност в почвата и микоризата;
 • по-висок и качествен добив;
 • справяне с различни видове стрес;
 • насърчаване растежа на растенията и подобряване използването на хранителни вещества.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ РАПИЦА

 

Прилагането на комбинацията от двукратно приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и еднократно приложение на азот фиксиращите бактерии на Меди+Р представлява не само инвестиция с гарантиран доход и по-високо качество на добива, но и оптимизация на разходите. Тази комбинация е надеждна и ефективна както при пшеница, така и при рапица.

Eкипът на Меди+Р напомня на земеделските производители колко е важно приложението на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р при първото третиране на рапица през пролетта:

 • Нормална  предсеитбена торова норма; при пролетно подхранване се цели достигане на 10-12 кг активно вещество азот на декар;
 • 1вотретиране при удължаване на стеблото през пролетта: Фунгицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка + азот фиксиращи бактерии на Меди+Р 5 г/дка;
 • 2ротретиране при 30% цъфтеж: Фунгицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка.

Технологията на Меди+Р не само намалява количеството на азотни торове при рапица, но осигурява по-висок и качествен добив. В следствие на третирането растенията развиват по-гъста коренова система, стават по-здрави и силни, имат повече разклонения, което осигурява по-висок добив, а повишеното маслено съдържание с 2-3 % води до по-високо качество на продукцията.

На следващата снимка са сравнени две полета с рапица от месец април 2023 г., които красноречиво показват резултата от приложената технология на Меди+Р. При третираните растения наблюдаваме равномерно развитие на растенията, разположени гъсто едно до друго с по-дебели стебла и видимо здрав вид. Развитата коренова система е благоприятствала оптималното усвояване на хранителни вещества, нужни за правилното развитие на растенията. На следващо място се наблюдава значително по-голяма листна маса с маслено зелен цвят и повече странични разклонения.

ТЕХНОЛОГИЯТА СПЕСТЯВА ДО 1/3 КГ АЗОТ АКТИВНО ВЕЩЕСТВО НА ДКА

 

СПОДЕЛЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ: ПШЕНИЦА

Земеделският производител Пламен Владимиров от Иново, обл. Видин, споделя своя опит с продуктите АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращи бактерии на Меди+Р при пшеница. Той сравнява два варианта:

 • Вариант 1: Контрола – стандартна технология с азотно торене с 20 кг активен азот на дка;
 • Вариант 2:
 • Азотно торене с 12 кг активен азот на дка;
 • 1вотретиране в края на братене и начало на вретенене: Хербицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка + азот фиксиращи бактерии на Меди+Р 5 г/дка;

 

 • 2ротретиране в края на цъфтеж: Фунгицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка.Опитите са изведени на площ от 260 дка като двете полета са третирани в един и същ момент с хербицид и фунгицид, а разликата е в намалената доза на азотно торене и приложението на технологията на Меди+Р. При контролата е отчетен среден добив от 660 кг/дка, а при варианта 2 средният добив е 700 кг/дка. Пълната информация ще откриете във видеото:

Структура на почвата

Технологията на Меди+Р носи ползи и в насока структуриране на почвата. Практически опит от лозята на винарна DiVes Winery в района на Поморие доказва ползите при дългогодишна употреба – след 6 последователни години на третирания пенетрометърът навлиза на около 80 см в почвата. В съседния масив, който не е третиран с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии, дълбочината, до която достига тестерът за плътност на почвата, е около 30 см. Демонстрация за ползите от приложението за почвите можете да откриете в следното видео:

Изследвания, направени в България, Унгария и Германия сочат, че след три годишна употреба на продуктите на едно и също поле консумацията на гориво за всяка една почвообработка, извършвана на полето, спада с до 300-400 мл/дка, което само по себе си води до значително намаляване на разходите за фермерите.

Използването на технологията на Меди+Р се превръща в основна практика за получаването на екологично чиста растителна продукция в условията на климатични промени и в контекста на „Зелената сделка”. Технологията, базирана на двукратно третиране с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и еднократно третиране с азот фиксиращите бактерии на Меди+Р, е не само ефективна, но се превръща в сигурна инвестиция за вашия добив и намалява разходите за производство.

 

Предходен материал: ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: ПШЕНИЦА“

ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: ПШЕНИЦА

Предстоящ материал: ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: СЛЪНЧОГЛЕД“

 

 

КОНТАКТИ:

Тел.: +359 887 29 19 24

office@mediplusr.com

www.mediplusr.com

www.facebook.com/MeDiPlusR/

@mediplusr

https://youtube.com/@mediplusr

 

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

Димитър Йорданов Милена Стойкова
+359 885 825 015 +359 887 757 530
 Пловдив | Югозападна България   Стара Загора | Югоизточна България
 
Александър Методиев Добромир Пенков
+359 887 037 017 +359 884 486 622
Северозападна България   Североизточна България

 

Още
Видео

Съчетанието на биостимуланта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р дава революционни резултати в земеделието

Съчетанието на биостимуланта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р дава революционни резултати в земеделието

Още
Агро експертите съветват

ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА ВРЕМЕТО: ПШЕНИЦА

Съчетанието на биостимуланта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р дава революционни резултати в земеделието и ви носи ползи в 4 направления:


 • По-висок и качествен добив

Новата технология стимулира растежа на корените и усвояването на хранителни вещества, предоставяйки по-висок и качествен добив.


 • Компенсира до 1/3 активно вещество азот на дка от пълната азотна торова норма

Спестете от азотни торове и намалете негативните ефекти, предизвикани в околната среда.


 • Намалява разхода на гориво при обработка на почвата

Подобрете структурата на почвата и намалете разходите за гориво с до 300-400 мл/дка.


 • Субсидии по ОСП

Иновативната технология на Меди+Р отговаря на изискванията на съвременно земеделие и е част от подкрепата за фермерите чрез субсидии в рамките на схемата за подпомагане в съответствие с Общата селскостопанска политика и Европейската зелена сделка. Двата продукта са одобрени и са част от електронния регистър на БАБХ по Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване по ОСП.

 

Въглеродното земеделие е една от новите тенденции в сектора с две основни ползи: намаляване на вредните емисии и нов източник на доходи за земеделските производители, които получават сертификати, от които могат да печелят в бъдеще. Световните тенденции обхващат намаляване на въглеродните емисии и постигане на въглеродна неутралност.

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕДИ+Р

Но как това рефлектира върху земеделските производители? Те са изправени пред дилема как да се справят без да рискуват реколтата си. Екипът на Меди+Р дава точното решение чрез следната технология:

ДВУКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС И ЕДНОКРАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЗОТ ФИКСИРАЩИ БАКТЕРИИ НА МЕДИ+Р

При приложение на технологията са налице следните ползи:

 • повишаване на микробиалната активност в почвата и микоризата;
 • по-висок и качествен добив;
 • справяне с различни видове стрес;
 • насърчаване растежа на растенията и подобряване използването на хранителни вещества.

Друг важен аспект от използването на технологията на Меди+Р е структурирането на почвата. Изследвания, направени в България, Унгария и Германия сочат, че след три годишна употреба на продуктите на едно и също поле

консумацията на гориво за всяка една почвообработка, извършвана на полето, спада с до 300-400 мл/дка, което само по себе си води до значително намаляване на разходите за фермерите.

Повече информация за ползите от приложението за почвите можете да откриете в следното видео:

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПШЕНИЦА

Прилагането на комбинацията двукратно АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и еднократно азот фиксиращите бактерии на Меди+Р не е разход, а сигурна инвестиция за по-висок и качествен добив + оптимизация на разходите и действа безотказно при пшеница.

Eкипът на Меди+Р напомня на земеделските стопани колко е важно спазването на фазите на приложение при пшеницата, а именно:

 • Нормална  предсеитбена торова норма, напролет внасяне на не повече от 10 кг активно вещество азот на декар;
 • 1вотретиране във фаза братене/ начало на вретенене:  Хербицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка + азот фиксиращите бактерии на Меди+Р 5 г/дка;
 • 2ротретиране във фаза флагов лист:  Фунгицид + АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС 200 мл/дка.

 

ТЕХНОЛОГИЯТА СПЕСТЯВА ДО 1/3 КГ АЗОТ АКТИВНО ВЕЩЕСТВО НА ДКА

 

Собственикът на фирма „Профисем Агро“ ЕООД – Сергей Влахов, споделя своя дългогодишен опит с продуктите АМАЛГЕРОЛ и АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, а през изминалата година намира решение за нарастващите цени на азотните торове именно в комбинацията между АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и азот фиксиращите бактерии на Меди+Р. Повече информация от самия фермер ще откриете на следния линк:

Използването на технологията на Меди+Р става основна практика за получаването на екологично чиста растителна продукция в условията на климатични промени и в контекста на „Зелената сделка”. Технологията с двукратно третиране с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и еднократно третиране с азот фиксиращите бактерии на Меди+Р е не само ефективна, но и се превръща в сигурна инвестиция за вашия добив.

Предстоящ материал: ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПРЕВАРВАЩА БЪДЕЩЕТО: РАПИЦА“

КОНТАКТИ:

Адрес: 4018 Пловдив, бул. Марица 154, офис А9

Тел.: +359 887 29 19 24

office@mediplusr.com

www.mediplusr.com

www.facebook.com/MeDiPlusR/

@mediplusr

https://youtube.com/@mediplusr

Димитър Йорданов Милена Стойкова
+359 885 825 015 +359 887 757 530
 Пловдив | Югозападна България   Стара Загора | Югоизточна България
 
Александър Методиев Добромир Пенков
+359 887 037 017 +359 884 486 622
Северозападна България   Североизточна България
Още
Агро експертите съветват

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДЪЖДОВНАТА ПРОЛЕТ: ПОВИШЕТЕ КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ДОБИВИТЕ СИ С ПО-НИСКИ РАЗХОДИ

На фона на непрестанните дъждове, които нарушиха графиците за пръскане в селскостопанските полета напоследък, се появява истинска възможност за българските фермери, да се възползват от ситуацията, вместо да й се поддават.

Мощната синергия между Амалгерол Есенс и азотфиксиращите бактерии,

дава предимството на земеделците да отключат истинския потенциал на своите култури, особено в разгара на дъждовния сезон. Противно на традиционните представи, изобилието от дъжд се превръща по-скоро в съюзник, отколкото в пречка.

 

>>> Прилагането на технологията след спирането на валежите ще осигури не само забележителни резултати, но същевременно и значително спестяване на азотните торове!

Екипът на „Меди+Р” напомня за възможността, която предлага технологията, а именно: с използване на по-малко количество азотни торове, да се постигнат същите добиви, както при третиране с пълна азотна торова норма.

По какъв начин действа и какви ползи носи технологията на земеделците при царевица и слънчоглед?

Тайната е в двукратното прилагане на Амалгерол Есенс (2х200 мл/дка) и еднократното прилагане на азотфиксиращите бактерии на Нутрибио N (5 г/дка).

Комбинацията от двата продукта кара кореновата система да нарасне многократно, при което растението достига до труднодостъпните хранителни елементи в почвата.

Амалгерол Есенс е висококачествен биостимулатор, който благоприятства задържането на водата в почвата, благодарение на водораслите и сухото вещество в него. Съдържа антиоксиданти, които повлияват положително на растенията при биотичен и абиотичен стрес.

Амалгерол или Амалгерол Есенс действат както след хербициден стрес така и след градушка. Препоръчително е тяхното използване във всички ситуации, а не само след настъпване на неблагоприятни условия и стрес.

Нутрибио N представлява уникален органичен микробиален листен тор, създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии (CERES Azotobacter salinestris) и други, който позволява на растенията да фиксират азота от атмосферата, като по този начин те се снабдяват с една трета от нужното количество азот. Бактериите в продукта са живи в продължение на 4 год., когато не са активирани, поради иновативната технология за сушене на бактериите.

КАКВО ПОКАЗВАТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА

За демонстриране на приложението и ползите от продуктите Амалгерол Есенс и Нутрибио N през 2022г. беше проведен опит в Института по царевицата в Кнежа. Опитът обхваща две култури – слънчоглед и царевица и показва ефекта от приложението на биостимуланта и азотфиксиращите бактерии.

>>> ОПИТ В СЛЪНЧОГЛЕД 2022Г.

Поради непоникване на основната култура, слънчогледът е засят като втора култура в оптимален срок – края на м. Юни. Непосредствено след сеитбата падналите валежи способстваха за дружно и бързо поникване на растенията в посева.

От изключително значение за получените сравнително високи добиви като втора култура повлияха отчетените валежи в края на м. Август и началото на м. Септември.

Доц. д-р Емил Василев споделя, че резултатите по този показател отразени в таблицата показват същественото влияние на приложените биостимуланти във фази 4/6 лист и в бутонизация на културата. Превишенията на изпитаните варианти (2,3) са значителни – от 56,5 до 64,9 кг/дка или от 16,1 до 18,5%.

Най-висок добив (415,7 кг/дка) продуцира вариант 3. В него най-ясно проличава предимството на двукратното приложение на продуктите Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка и еднократното внасяне на Нутрибио N в доза 5 г/дка във фаза 4/6 лист.

>>> ОПИТ В ЦАРЕВИЦА 2022Г.
Проучването бе проведено на опитното поле на ИЦ – Кнежа върху почвен тип „Типичен чернозем“ с цел установяване въздействието на биопрепаратите Амалгерол Есенс и Нутрибио N при царевица за зърно. Царевицата бе третирана с биопрепаратите във фази 7/8 лист и начало на изметляване с препоръчани дози на приложение с работен разтвор 20 л/дка.
За установяване на добив зърно от обраните кочани на всяка парцелка бяха взети представителни проби за установяване рандемана на зърното в кочаните както и такива за влажността му.


Полученият добив в контролата е 794 кг/дка. Еднократното третиране с 200 мл/дка във фаза 7/8 лист води до минимално повишаване на добива с 15,2 кг/дка (Вариант 2).

Значително превишение спрямо контролата от 117,2 кг (14,8 %) е отчетено във Вариант 3, при двукратното третиране с Амалгерол Есенс в доза 200мл/дка в комбинация с Нутрибио N 5г/дка.

> В обобщение, резултатите от проведените опити в ИЦ Кнежа показват висока ефективност на продуктите дори и при намалена норма на минерален азот. Причината за това отдаваме на отличната комбинация и симбиоза между Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка (или Амалгерол в доза 300 мл/дка) и Нутрибио N 5г/дка, естествена хранителна среда за развитието на бактериите.

Дългогодишните клиенти, които са се убедили в производствените резултати от прилагането на биостимулантите Амалгерол и Амалгерол Есенс и азотфиксиращите бактерии на Нутрибио N, знаят как да действат. Тези, които са се доверили на технологията при пшеница и са направили първо пръскане, в момента правят второ третиране с продуктите. За всички останали, които не са направили, да побързат! Сега е времето за третиране на слънчоглед и царевица.

Двата продукта успешно могат да бъдат прилагани освен в царевица и слънчоглед, и в другите пролетни култури, есенниците, ягодоплодните, зеленчуците, етерично-маслените култури и трайните насаждения.

Приложението на биостимулантите и азотфиксиращите бактерии щади околната среда и спомага за по-добро усвояване на хранителните вещества от корените в почвата. Спазването на фазите на приложение при царевица и слънчоглед е наложително за тяхната ефективност.

ТЕХНОЛОГИЯТА СПЕСТЯВА 6-8 КГ АЗОТ АКТИВНО ВЕЩЕСТВО ИЛИ ДО 30-35% УПОТРЕБАТА НА АЗОТНИ ТОРОВЕ
Практиката доказа, че продуктите Амалгерол, Амалгерол Есенс и Нутрибио N са от необходимост и в полза на българските земеделски производители, а като сертифицирани за биологично земеделие в ЕС, те са в пълно съответствие с изискванията за насърчаване на зеленото торене и органичното хранене на растенията. С тяхното приложение се осигуряват най-малко 10 % от потребностите на културите от азот от максималното количество азот (внесен с гранулирана тор) до 15 кг/дка, каквито са изискванията за Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал по новата Обща Селскостопанска Политика (ОСП).

ЗАЩОТО ИНВЕСТИЦИЯТА В ПРАВИЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ И В ДОБРИТЕ ПРОДУКТИ НЕ Е РАЗХОД! ТЯ НОСИ САМО ПОЛЗИ!

За повече информация относно технологията и изгодните пакетни* предложения се обърнете към нашите търговски представители.

Още
Бюлетин растителна защита

Сега е моментът за правилна инвестиция при отглеждането на царевица и слънчоглед

С „Меди+Р” – готови за „Зелената сделка” и ОСП!

 

Неотдавна в емблематичния за Пловдив хотел „Тримонциум“, екипът на Меди+Р събра на семинар свои партньори и клиенти от цялата страна, за да разшири познанията им за  печелившата технология от биостимулант и азотфиксиращи бактерии. 

Земеделските производители споделиха, че са изправени пред предизвикателствата на „Зелената сделка“ и условията за преминаване към по-устойчива система на селскостопанско производство. Специалистите от „Меди+Р” поставиха акцент върху възможността с използване на по-малко количество азотни торове,  да се постигнат същите добиви, както при третиране с пълна азотна торова норма.

 

По какъв начин действа и какви ползи носи техн    ологията на земеделците при царевица и слънчоглед? 

Тайната е в двукратното прилагане на Амалгерол Есенс (2х200 мл/дка) и еднократното прилагане на азотфиксиращите бактерии на Нутрибио N (5 г/дка). 

Комбинацията от двата продукта кара кореновата система да нарасне многократно, при което растението достига до труднодостъпните хранителни елементи в почвата. 

Амалгерол Есенс е висококачествен биостимулатор, който благоприятства задържането на водата в почвата, благодарение на водораслите и сухото вещество в него. Съдържа антиоксиданти, които повлияват положително на растенията при биотичен и абиотичен стрес. 

Амалгерол или Амалгерол Есенс действат както след хербициден стрес така и след градушка. Препоръчително е тяхното използване във всички ситуации, а не само след настъпване на неблагоприятни условия и стрес.

Нутрибио N представлява уникален органичен микробиален листен тор, създаден на базата на микоризни гъби, азотфиксиращи бактерии (CERES Azotobacter salinestris) и други, който позволява на растенията да фиксират азота от атмосферата, като по този начин те се снабдяват с една трета от нужното количество азот. Бактериите в продукта са живи в продължение на 4 год., когато не са активирани, поради иновативната технология за сушене на бактериите. 

 

КАКВО ПОКАЗВАТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА

 

За демонстриране на приложението и ползите от продуктите Амалгерол Есенс и Нутрибио N през 2022г. беше проведен опит в Института по царевицата в Кнежа. Опитът обхваща две култури – слънчоглед и царевица и показва ефекта от приложението на биостимуланта и азотфиксиращите бактерии.

>>> ОПИТ В СЛЪНЧОГЛЕД 2022Г.

Поради непоникване на основната култура, слънчогледът е засят като втора култура в оптимален срок – края на м. Юни. Непосредствено след сеитбата падналите валежи способстваха за дружно и бързо поникване на растенията в посева.

От изключително значение за получените сравнително високи добиви като втора култура повлияха отчетените валежи в края на м. Август и началота на м. Септември.

Доц. д-р Емил Василев споделя, че резултатие по този показател отразени в таблицата показват същественото влияние на приложените биостимуланти във фази 4/6 лист и в бутонизация на културата. Превишенията на изпитаните варианти (2,3) са значителни – от 56,5 до 64,9 кг/дка или от 16,1 до 18,5%. 

Най-висок добив (415,7 кг/дка) продуцира вариант 3. В него най-ясно проличава предимството на двукратното приложение на продуктите Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка и еднократното внасяне на Нутрибио N  в доза 5 г/дка във фаза 4/6 лист.

>>> ОПИТ В ЦАРЕВИЦА 2022Г.

Проучването бе проведено на опитното поле на ИЦ – Кнежа върху почвен тип „Типичен чернозем“ с цел установяване въздействието на биопрепаратите Амалгерол Есенс и Нутрибио N при царевица за зърно. Царевицата бе третирана с биопрепаратите във фази 7/8 лист и начало на изметляване с препоръчани дози на приложение с работен разтвор 20 л/дка.

За установяване на добив зърно от обраните кочани на всяка парцелка бяха взети представителни проби за установяване рандемана на зърното в кочаните както и такива за влажността му. 

Полученият добив в контролата е 794 кг/дка. Еднократното третиране с 200 мл/дка във фаза 7/8 лист води до минимално повишаване на добива с 15,2 кг/дка (Вариант 2).

Значително превишение спрямо контролата от 117,2 кг (14,8 %) е отчетено във Вариант 3, при двукратното третиране с Амалгерол Есенс в доза 200мл/дка в комбинация с Нутрибио N 5г/дка. 

>>> В обобщение, резултатите от проведените опити в ИЦ Кнежа показват висока ефективност на продуктите дори и при намалена норма на минерален азот. Причината за това отдаваме на отличната комбинация и симбиоза между Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка (или Амалгерол в доза 300 мл/дка) и Нутрибио N 5г/дка, естествена хранителна среда за развитието на бактериите.

 

Дългогодишните клиенти, които са се убедили в производствените резултати от прилагането на биостимулантите Амалгерол и Амалгерол Есенс и азотфиксиращите бактерии на Нутрибио N, знаят как да действат. Тези, които са се доверили на технологията при пшеница и са направили първо пръскане, в момента правят второ третиране с продуктите. За всички останали, които не са направили, да побързат! Сега е времето за третиране на слънчоглед и царевица. 

 

Двата продукта успешно могат да бъдат прилагани освен в царевица и слънчоглед, и в другите пролетни култури, есенниците, ягодоплодните, зеленчуците, етерично-маслените култури и трайните насаждения. 

 

Приложението на биостимулантите и азотфиксиращите бактерии щади околната среда и спомага за по-добро усвояване на хранителните вещества от корените в почвата. Спазването на фазите на приложение при царевица и слънчоглед е наложително за тяхната ефективност. 

 

ТЕХНОЛОГИЯТА СПЕСТЯВА 6-8 КГ АЗОТ АКТИВНО ВЕЩЕСТВО ИЛИ ДО 30-35% УПОТРЕБАТА НА АЗОТНИ ТОРОВЕ

 

Практиката доказа, че продуктите Амалгерол, Амалгерол Есенс и Нутрибио N  са от необходимост и в полза на българските земеделски производители, а като сертифицирани за биологично земеделие в ЕС, те са в пълно съответствие с изискванията за насърчаване на зеленото торене и органичното хранене на растенията. С тяхното приложение се осигуряват най-малко 10 % от потребностите на културите от азот от максималното количество азот (внесен с гранулирана тор) до 15 кг/дка, каквито са изискванията за Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал по новата Обща Селскостопанска Политика (ОСП).

 

ЗАЩОТО ИНВЕСТИЦИЯТА В ПРАВИЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ И В ДОБРИТЕ ПРОДУКТИ НЕ Е РАЗХОД! ТЯ НОСИ САМО ПОЛЗИ!

 

За повече информация относно технологията и изгодните пакетни* предложения се обърнете към нашите търговски представители.

*Един пакет за 150 дка съдържа: 60л Амалгерол Есенс и 0.750 кг Нутрибио N

Още
Агро експертите съветват

НОВО ЗЛАТО ЗА “ДИВЕС ЕСТЕЙТ” ОТ ВИНАРИЯ ‘2023

Винарна “ДиВес Естейт” се представи повече от успешно на провелата се Международна изложба за лозарство и винарство Винария‘2023 в гр. Пловдив. Две от нейните вина бяха определени за най-добри и грабнаха златни медали.

Топлият червен цвят и завладяващия аромат на горски плодове, и черна череша, донесоха на винарната златен медал за Каберне Совиньон & Мерло Барик Гранд Резерва, реколта 2019.
Висококвалифицираното жури на Винария не пропусна да даде и отличната си оценка, награждавайки със златен медал и Сладко вино Мускат, реколта 2018, което се отличава освен с фините си медени нотки с нюанси на сушени смокини, стафиди и фурми, но и с благородната си сладост.Това е поредното признание, което винарната от историческия хълм Симеонова могила до Поморие, получава за високото качеството на вината си както на българския така и на международния пазар. Вината с търговска марка „ДиВес” са известни с едно емблематично отличие – Дивес Мерло Барик Специална Селекция, реколта 2012 е носител на първия Златен медал за България от най-големия и най-престижния винен конкурс в света „Decanter World Wine Awards”.
След зимна пауза, Винарска изба „ДиВес Естейт”, ще отвори врати на 5 Май 2023г., за всички почитатели на виното, които желаят да пробват за първи път или да изпитат отново удоволствието от „Специален винен и исторически тур”. В концепцията за това преживяване се съчетават пленителната история на местността Симеонова могила, свързана с Битката при река Ахелой, основни факти за гроздобера и производството на вина с дегустацията на 5 превъзходни вина с 5 вида български храни. Винените турове се провеждат всеки ден до 30 Септември.


Винарната придоби популярност в последните две години, и с незабравимото предложение „Арома дегустация на 5 сорта висококачествена българска лавандула“, разположена на тераси около винарната с пленителна гледка към Черно море.
Всеки ден от 5 Юни до 31 Юли, посетителите ще имат възможност да се насладят на ярките цветове и невероятен аромат на напълно разцъфналата лавандула. Емоционалното преживяване действа успокояващо на ума и сърцето, като оставя човек освободен от стрес или неприятни мисли и зареден с енергия.
Арома дегустациите продължават и от 1 Август до 30 Септември, когато растенията ще са частично разцъфнали, но туристите ще могат да се докоснат до тях и да се насладят на аромата на различните сортове чрез използване на специална техника. След всяко арома изживяване, гостите си тръгват освен с торбичка сух лавандулов цвят, но и с много нова и полезна информация за нежното растение и ползите от употребата на лавандуловото масло.
Екипът на винарна „ДиВес” винаги се стреми да запази най-добрите качества на тероара и да предлага вино, което да впечатлява със своята неподправена естественост, както и да предоставя незабравими арома дегустации. Най-високата оценка остава удоволствието от консумацията на вината и радостта, която създават у хората.
За допълнителна информация и контакти:
Web site: https://divesestate-bg.com/
Facebook: https://www.facebook.com/DiVes.winery/
Instagram: @diveswinery

Още
Бюлетин растителна защита

КАК ЩЕ СИ РЕШИТЕ ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА СКЪПИТЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ ПРИ ЦАРЕВИЦАТА?

Пролетната кампания по засяването на царевицата в някои региони на страната е към края си, а в други вече е приключила.

На много места посевите от царевица вече са във фаза 2-3-ти лист и скоро ще се изведат първите растително-защитни мероприятия. Пред фермерите стои един проблем, който има скъпо решение.  Как да се подхранят оптимално посевите, без да се правят излишни разходи?

Оптимизирането на минералното хранене при полските култури е главна предпоставка за високи и стабилни добиви. Азотният дефицит е един от основните фактори, който оказва влияние върху добива и качеството на царевицата.

Конвенционалната технология залага на подхранване чрез окопаване на царевицата с карбамид или амониев нитрат. За много фермери това не разход, който са готови да направят, тъй като цените на тези два продукта растат всеки ден. В тази ситуация екипът на фирма Меди Плюс Р ООД има решение – отличната комбинация от Амалгерол Есенс и Нутрибио N. Прилагането на растителния биостимулатор и  азотфиксиращи бактерии позволява снабдяването с ~ 30% до ~ 50% от азота,  нужен за културите през вегетацията, фиксирайки 8 – 10 кг активно вещество азот (N) на декар (~ 25-30 кг/дка Амониев нитрат) от атмосферата в самото растение.

Взаимодействието на двата продукта и тяхното приложение по време на внасяне на хербицидите в царевица, показва научния прогрес в намирането на алтернатива за азотното хранене по познатия досега конвенционален начин. Технологията за намалени норми на азотното торене в царевица се осъществява в два срока:

* Висока ефективност на продуктите дори и при намалена норма на минерален азот. Причината за това отдаваме на отличната комбинация и симбиоза между Нутрибио N и Амалгерол в доза 300 мл/дка или Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка, естествена хранителна среда за развитието на бактериите.

Двата продукта успешно могат да бъдат прилагани освен в царевица и в другите пролетни култури, есенниците, ягодоплодните, зеленчуците, етерично-маслените култури и трайните насаждения.

Амалгерол Есенс и Нутрибио N са БИОПРОДУКТИ, одобрени и използвани в много страни от ЕС, както в конвенционалното, така и в органичното биоземеделие. Предимствата, с които се отличават от останалите продукти на пазара са следните:

 • С прилагането на двата продукта се спазват мерките по климатичната стратегия „Зелена сделка“ – намаляватсе емисиите въглероден двуокис и замърсяването на водите с нитрати.
 • Комбинираното им приложение намаляваизползването на постоянно поскъпващите минералните азотни торове, като същевременно запазва и дори в някои случаи повишава добива на царевица.
 • В парично изражение, употребата на двата продукта няма алтернатива, защото е многопо-евтина! Намалява себестойността на продукцията, гарантира повишаване качеството и количеството на реколтата и увеличава осезаемо печалбата на производителя!

 

Други интересни материали и съвети за употребата на Амалгерол Есенс и Нутрибио N можете да откриете на следните линкове:

https://www.mediplusr.com/nutribio-n-corn/    

https://www.mediplusr.com/amalgerol-essence/

Още
Бюлетин растителна защитаНОВИНИ

Пролетно засушаване – как да подхраним с азот рапицата и пшеницата сега?

Студените и сухи пролетни дни на 2022 година и липсата на азотни торове поставят родните селскостопански производители в трудна ситуация – кога да направят пролетно подхранване,

с какво да го направят?

 

Все въпроси, за които трябва да се направи бърза оценка и да се намери най-доброто решение. Редуването на студени и топли дни предразполага културите към стрес, а опитните фермери знаят едно – при студена пролет, плевелната растителност е забавена в развитие и с ниска плътност, което води до отлагане на първите хербицидни пръскания.

За да се преодолее стресът след презимуването на есенниците  екипът на МеДи+Р ООД съветва фермерите да инвестират в едно предварително третиране на посевите си от пшеница и рапица с добре познатата комбинация от Амалгерол Есенс и Нутрибио N. Колкото по-рано в растенията се внесат биостимулиращите съставки на Амалгерол Есенс, толкова по-бързо те ще започнат да растат енергично след презимуване, а азотфиксиращите бактерии на Нутрибио N ще им осигурят азотно хранене през цялата вегетация.

Микробиалния тор позволява снабдяването с ~ 30% до ~ 50% от азота,  нужен за културите, фиксирайки 8-10 кг активно вещество азот (N) на декар (~ 25-30 кг/дка Амониев нитрат) от атмосферата в самото растение през кореновата система. Четирите вида бактерии в Нутрибио N могат да преживеят неблагоприятни климатични условия като температури под 0 градуса. При всяко покачване на температурите бактериите се реактивират, увеличават метаболизма си и започват формирането на нови колонии.

От съществено значение за фермерите, освен навременното подхранване, е и създаването на структурирана почва. Биостимулантът Амалгерол Есенс, базиран на седем естествени компонента, активира живота в почвата, подобрява нейната структура, насърчава растежа на корените и увеличава съхранението на вода. Всеки опитен производител знае, че само здравата и плодородна почва създава добри условия за растеж на растенията.

Майката природа винаги ще има свои собствени планове, но отделянето на малко допълнително време за самостоятелно третиране с Амалгерол Есенс и Нутрибио N ще ви помогне да направите подхранването с азот (N) в най-точния момент и когато културите имат най-голяма нужда от биостимулатори и азотен тор.

 

Още интересни материали и съвети за употребата на Амалгерол Есенс и Нутрибио N можете да откриете на следните линкове:

 

 

 

Още
Амалгеролс Есенс
Бюлетин растителна защита

ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА ПРОПУСКАМЕ ПРОЛЕТНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ПШЕНИЦА С АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС?

Кореновата система има много важна роля в развитието на младите растения. Известен факт е, че наличието на силна такава позволява на младо поникналата пшеница да усвоява най-балансирано и в най-висока степен водата и хранителните вещества от почвата. Наличието на по-добре развита коренова система спомага за по-доброто преодоляване на стресовите условия, на които са подложени растенията.

Есента на 2020-та година, в някои части на страната, беше благоприятна за есенни третирания на пшеницата. Такъв е и случая при земеделски производител от региона на град Видин. Той е направил есенно третиране на пшеницата си с биостимуланта Амалгерол Есенс. Приложената доза е 200 мл/дка в комбинация с инсектицид. В съседство на неговото поле има засята пшеница в същият ден. При направеното сравнение между двата посева, в средата на февруари 2021г., ясно се вижда предимството на пшеницата, подхранена с Амалгерол Есенс. Растенията, които са третирани имат ясно изразена и добре оформена коренова система с формирани два пъти повече братя. Амалгерол Есенс е помогнал на растенията да презимуват по-добре и да се справят с капризите на времето.

Голяма част от българските фермери, които се стремят към високи добиви на пшеница (над 700-800 кг. от декар) и към по-високо съдържание на глутен при хлебните сортове, имат създадена традиция за есенно третиране с Амалгерол Есенс.

За тази част от фермерите, които поради една или друга причина не са успели да го направят през есента, е задължително да помислят за такова през пролетта. Причините, които водят до невъзможност да се проведе есенно третиране най-често са късно поникване на пшеницата през есента или есенни дъждове. През пролетния период, след традиционното подхранване на пшеницата с азотсъдържащи торове, е необходимо третирането с хербицид да се комбинира с Амалгерол Есенс. Това е оптималния вариант, който ще позволи на растенията да усвоят по-голям процент от азота и ще доведе до развитието на по-мощна коренова система, която ще позволи оптимално асимилиране на хранителните вещества.

Приложението на биостимулатори и азот фиксиращи бактерии позволява намаляване на минералното торене без това да намали добива и качеството на продукцията, като в същото време поддържа нивото на нитратите под ограниченията, наложени от регламентите на ЕС в контекста на „Зелената сделка”. Тяхното приложение щади околната среда  и спомага за по-добро усвояване на хранителните вещества от корените в почвата. Амалгерол Есенс и Нутрибио N една отлична комбинация и симбиоза между два продукта, която има възможността за фиксиране на атмосферния азот. Спазването на фазите на приложение е наложително за тяхната ефективност.

В зависимост от климатичните условия в различните региони на страната азотното торене при пшеницата се осъществява в 2 или в 3 срока.

Най-убедително доказателство за ефикасността от приложението на продукта са отзивите на фермерите, които се довериха на Амалгерол Есенс.

Денис Бистъров – Земеделски производител – гр. Видин

През пролетта на 2021г. използвахме Амалгерол Есенс при пшеница. Приложихме го във фазата на братене в комбинация с хербицид. Ефекта на продукта се появи почти мигновено, на 2-3 ден след третирането забелязахме драстична промяна в състоянието на културата. Средния добив от декар се повиши с около 60 кг. Тази есен го приложихме отново във фаза 3-ти лист на културата за стимулиране на братенето и по-добро презимуване на пшеницата. Препоръчвам Амалгерол Есенс на всички колеги, защото съм убеден в неговия резултат! Амалгерол Есенс се справя много добре при стресови ситуации: студ, слана и хербициден стрес!

Правили сме опити с много продукти и можем да твърдим, че биостимуланта Амалгерол Есенс превъзхожда всички останали. Посевите ни от пшеница бяха подгоряли всичките, като след третирането им с продукта имаше пълно възстановяване. Много бърз и видим ефект. Средния добив се покачи с 40 кг/дка спрямо другите продукти, които използвахме.  Не само ще продължа, но и ще увелича третираната площ  с Амалгерол Есенс!

 

Екипът на Институт по Растителни и Генетични Ресурси – Садово и МеДи Плюс Р ООД препоръчва на българските фермери да инвестират в пролетното третиране на пшеницата с Амалгерол Есенс и Нутрибио N, което ще им осигури по-силни и здрави растения.

Запомнете начина на приложение при пшеница:

През м. Март:  Хербицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка + Нутрибио N 5 г/дка

През м. Април:  Фунгицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка

Това в никакъв случай няма да бъде разход, а сигурна инвестиция за по-висок и качествен добив!

Комбинацията от двата продукта ще ви спести около 30 кг/дка Амониев Нитрат.

Допълнителна информация и интересни материали и съвети за употребата на Амалгерол Есенс и Нутрибио N можете да откриете на следните линкове:

https://youtu.be/NdnCZ5E2l0s?t=372

https://www.mediplusr.com/webinar/

Още
Бюлетин растителна защита

КОИ СА ПЕТТЕ РАЗЛИЧНИ ПОЛЗИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА ЦАРЕВИЦА С АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС? (Част I)

АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС е многофункционален, висококачествен природен биостимулант за листно приложение при зърнени, маслодайни, овощни и зеленчукови култури, лозя и други. Ненадминатото му действие е познато на много фермери в над 30 държави.

1.АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС – опит в ИРГР Садово – по-високи и качествени добиви

Екипът на фирма „Меди Плюс Р” демонстрира приложението и ползите от продукта при проведен опит в ИРГР Садово в царевица.

При контролата е извършено основно торене с нитратен азот в доза 40 кг/дка като е използвана конвенционална технология на отглеждане на царевица. Контролата е сравнена с вариант, при който е приложен двукратно биостимуланта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка и намалена доза на азотно торене – 30 кг амониев нитрат на дка. Първото приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС е направено във фаза 3-4 същински лист, а второто – във фаза изметляване. Полученият добив при контролата е 650 кг/дка, а при варианта с употребата на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС е 915 кг/дка. Увеличението съответно е 41%.

Разликата е в развитието на растенията и в техния хабитус. Наблюдава се видимо разграничение между контролата (в дясно) и третираните растения с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС (в ляво).

Александър Методиев, търговски представител на австрийската фирма производител, споделя, че при контролата по-високата доза на азотно торене не води до по-здрави и развити растения, докато при намалената доза на азотно торене в комбинация с двукратно приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС растенията са по-добре изхранени, по-балансирани и по-здрави.

 

2.АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС засилва действието на хербициди

АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС има ключова роля при борбата с плевели при царевица. Това доказва следния пример от практиката: за сравнение са взети две полета в района на град Видин, на които царевицата е засадена по едно и също време при двама различни земеделски производители. В двете полета царевицата е третирана на 9-ти май 2020 г. с един и същ препарат за растителна защита – хербицид с активно вещество мезотрион. При второто поле царевицата е третирана с хербицида в

комбинация с биостимуланта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка.

Резултатите от второто поле, третирано с  хербицид в комбинация с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, показват активно усвояване на хранителните вещества от почвата 10-15 пъти по-бързо спрямо нормални условия, защото употребата на биостимуланта увеличава многократно обема на корените. В следствие на това растенията на царевицата използват хранителните вещества и водата по-ефективно и увеличават размерите си,  а плевелите усвояват по-активно хербицида, което води до по-бързото им загиване. Резултатите са изумителни – 48 часа след третирането се наблюдава видимо действие при плевелите – пожълтяват и се забелязва загиване на вегетационните им върхове, а след 4 дни те са почти изчезнали. При царевицата, третирана единствено с хербицид с мезотрион, няма видим бърз резултат след третирането, както при второто поле.

АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС осигурява високи и качествени добиви като действа в много направления: почва, корени, растения, борба с плевели, помощ при стресови ситуации, действие като прилепител, засилване на имунитета на растенията, разлагане на растителните остатъци.

Очаквайте продължение на статията скоро!

Видео с Първия онлайн семинар на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС с много интересни теми:

https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=715s

За повече информация: https://www.mediplusr.com/webinar/

Важно!

* Резултатите от употребата на Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка са сходни с резултатите, които се показват и при приложение на класически Амалгерол в доза 300 мл/дка.

Още
Бюлетин растителна защита

КОИ СА ШЕСТТЕ РАЗЛИЧНИ ПОЛЗИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД С АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС? (Част II)

България има силни позиции в производството на слънчоглед сред страните в ЕС и пред всеки роден производител стои предизвикателството как да увеличи количеството и качеството на добива като същевременно запази плодородието на почвата. Отговорът е един – употребата на уникалния по състав биостимулант АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, който действа едновременно в три направления:  почва, корени и  растение.

Първата част на статията ще откриете на следния линк: https://nivabg.com/koi-sa-shestte-razlichni-polzi-pri-tretirane-na-slanchogled-s-amalgerol-esens-chast-i/

Продължение на Част I:

4. АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при високоолеинови хибриди слънчоглед

На база на дългогодишни опити, проведени в български институти и опита на земеделските производители, доверили се на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, наблюдаваме следните резултати при слънчоглед:

 • Нивото на масленостпри стандартна технология е 42-45%.
 • При прилагане на стандартна технология с употребата на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНСмаслеността се повишава до 46-48%.

*Стойността на получените резултати зависи и от заложения потенциал на хибрида.

Все по-често сме свидетели на тенденцията търговците на слънчоглед да осигуряват допълнителна премия за високо съдържание на масленост, а продукцията с по-висока масленост се изкупува на по-висока цена. Този факт първо наблюдавахме при фирмите износители, а сега и българските маслобойни следват техния пример.

На пазара има специални хибриди – високоолеинови хибриди слънчоглед, за които се изисква да имат минимално съдържание на олеинова киселина 80%. Практиката показва, че високоолеиновите хибриди, третирани по стандартна технология в комбинация с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС имат съдържание на олеинова киселина 88-90% и се изкупуват на по-висока цена.

При добива на слънчоглед след употребата на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС отчитаме увеличение в зависимост от това дали растенията са третирани еднократно или двукратно. Приложение: първо третиране във фаза 2-4 двойка листа; второ третиране в началото на фаза бутонизация преди затваряне на лехата (обикновено в комбинация с продукти за контрол на балур). Препоръчителната доза е 200 мл/дка.

5. АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при възстановяване след градушка

Следващият пример от практиката показва как АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС безспорно доказа действието си при слънчоглед, пострадал от градушки. Земеделското стопанство се намира в района на гр. Димитровград, където опустошителна градушка почти унищожава насажденията от слънчоглед. Намерението на фермера е да разорава въпросното поле, но в следствие на консултация с търговския представител на фирма Меди Плюс Р променя решението си и се доверява на продукта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС. Вегетационният връх на растенията е жив и полето е третирано в доза 200 мл/дка, в резултат на което растенията започват да се възстановяват. След седмица, за съжаление, полето е ударено от втора градушка, поради което земеделският производител прилага биостимуланта още веднъж в доза 200 мл/дка. Растенията се възстановяват напълно и дават добър добив.

 6. АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС при локални повреди от мана

Маната по слънчогледа е рисков фактор за реколтата, защото състоянието се овладява трудно и нанася значителни щети върху засетите площи. Земеделски производител от региона на Нова Загора заложи на експрес толерантен сорт, който е чувствителен към мана. Маната се наблюдава на по-долните етажи на растенията. Чрез бързата намеса и третиране единствено с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка след 3та двойка същински листа спорите на маната са калцирани.

След 10 дни се наблюдава видим ефект при слънчогледа: растенията са преодолели  маната, има нормален растеж и развитие, листата са чисти с добър зелен цвят и се формира бутон. Фермерът беше изключително впечатлен от ефекта на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в тази стресова ситуация. Той е потребител на биостимуланта през последните години с цел повишаване количеството и качеството на добивите си, но за пръв път приложи продукта в такава екстремна ситуация и се убеди още веднъж в уникалния състав и действие на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС.

Видео с Първия онлайн семинар на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС:

https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=715s

За повече информация: https://www.mediplusr.com/webinar/

Важно!

* Резултатите от употребата на Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка са сходни с резултатите, които се показват и при приложение на класически Амалгерол в доза 300 мл/дка

Още
Бюлетин растителна защита

КОИ СА ШЕСТТЕ РАЗЛИЧНИ ПОЛЗИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД С АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС? (Част I)

България има силни позиции в производството на слънчоглед сред страните в ЕС и пред всеки роден производител стои предизвикателството как да увеличи количеството и качеството на добива като същевременно запази плодородието на почвата. Отговорът е един –

употребата на уникалния по състав биостимулант АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, който действа едновременно в три направления:  почва, корени и  растение.

1.АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС – тестван в ИРГР Садово – високи и качествени добиви при слънчоглед

За демонстриране на приложението и ползите от продукта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС беше проведен опит в Института по растителни и генетични ресурси в Садово. Опитът обхваща три култури – пшеница, слънчоглед и царевица и показва ефекта от приложението на биостимуланта.

Слънчогледът е засят в края на месец март 2019 г. Растенията поникнаха в срок и се развиха добре. Първото третиране с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка е в средата на април във фаза 5-6 двойка листа. Следващото приложение е в началото на фаза бутонизация. При контролата е използвана конвенционална технология за отглеждане на слънчоглед и полученият добив е в размер на 132 кг/дка. Контролата сравняваме с вариант, при който биостимуланта е внесен двукратно в доза 200 мл/дка и добивът е 232 кг/дка. Отчитаме увеличение в добива спрямо конвенционалната технология в размер на 75%.

Гл. ас. д-р Николая Велчева от ИРГР Садово споделя изумителен резултат от приложението на продукта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС: „48 часа след приложението на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС се забелязва потъмняване на листата, което говори за много добра осигуреност с азот. Растенията преодоляха много добре стреса, породен от суша през 2019 година. При двукратното приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС се получават много добре охранени пити, липса на празни семена, по-тъмни листа с голяма площ, показващи много добра фотосинтетична активност. Ние, учените от ИРГР в Садово, убедено препоръчваме продукта на земеделските производители и сме убедени в ефекта както в екологично, така и в стопанско отношение.

2. АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС стимулира растежа на корените

Биостимулантът  АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС активира и стимулира кореновата система на растенията чрез растителните хормони и органичния въглерод, част от седемте елемента в състава на продукта. При третираното растение наблюдаваме по-гъста коренова система, която осигурява по-добър достъп до хранителни вещества (N) и вода, дори те да са разположени по-далеч и да са по-малко подвижни (P,K).

3. АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС след употребата на грешен хербицид

Фермер от региона на Свиленград е заложил на Clearfield технология за толерантни хибриди слънчоглед. Хербицидите, с които се третират, са на база активно вещество Имазамокс. Поради допусната грешка, площ от 300 дка е третирана с хербицид на база Трибенурон-метил активно вещество, който се използва за Експрес толерантни хибриди слънчоглед. В следствие на третирането с грешния препарат за растителна защита целият посев пожълтява, а на 1-2% от растенията дори започва да загива вегетационният връх. Повредите са силно изразени и в такава ситуация обичайният подход е разораване на цялата засегната площ, защото хибридът загива.

Следвайки качествата на уникалния по състав биостимулант АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и способностите му да доказва действието си в кризисни ситуации, фермерът не се отказва, а залага на правилния биостимулант.

Извършени са две приложения на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС по препоръка на търговския представител на фирма Меди Плюс Р:

 • Първото третиране е в доза 220 мл/дка 4 дни след пръскането с грешния хербицид.
 • Второто е 6 дни след първото третиране в доза 200 мл/дка.

Само 20 дни след първото третиране с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС резултатите са налице: листната маса се е увеличила, растенията са здрави и мощни, цветът на листата е маслено зелен и няма никакви следи от пожълтяване и стрес.

 

Очаквайте продължение на статията скоро!

 

Видео с Първия онлайн семинар на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС:

За повече информация: https://www.mediplusr.com/webinar/

 

Важно!

* Резултатите от употребата на Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка са сходни с резултатите, които се показват и при приложение на класически Амалгерол в доза 300 мл/дка.

Още
Бюлетин растителна защита

ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА ПРОПУСКАМЕ ПРОЛЕТНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ПШЕНИЦА С АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС?

Кореновата система има много важна роля в развитието на младите растения. Известен факт е, че наличието на силна такава позволява на младо поникналата пшеница да усвоява най-балансирано и в най-висока степен водата и хранителните вещества от почвата. Наличието на по-добре развита коренова система спомага за по-доброто преодоляване на стресовите условия, на които са подложени растенията.

Есента на 2020-та година, в някои части на страната, беше благоприятна за есенни третирания на пшеницата. Такъв е и случая при земеделски производител от региона на град Видин. Той е направил есенно третиране на пшеницата си с биостимуланта Амалгерол Есенс. Приложената доза е 200 мл/дка в комбинация с инсектицид. В съседство на неговото поле има засята пшеница в същият ден. При направеното сравнение между двата посева, в средата на февруари 2021г., ясно се вижда предимството на пшеницата, подхранена с Амалгерол Есенс. Растенията, които са третирани имат ясно изразена и добре оформена коренова система с формирани два пъти повече братя. Амалгерол Есенс е помогнал на растенията да презимуват по-добре и да се справят с капризите на времето.

Голяма част от българските фермери, които се стремят към високи добиви на пшеница (над 700-800 кг. от декар) и към по-високо съдържание на глутен при хлебните сортове, имат създадена традиция за есенно третиране с Амалгерол Есенс. За тази част от фермерите, които поради една или друга причина не са успели да го направят през есента, е задължително да помислят за такова през пролетта. Причините, които водят до невъзможност да се проведе есенно третиране най-често са късно поникване на пшеницата през есента или есенни дъждове. През пролетния период, след традиционното подхранване на пшеницата с азотсъдържащи торове, е необходимо третирането с хербицид да се комбинира с Амалгерол Есенс. Това е оптималния вариант, който ще позволи на растенията да усвоят по-голям процент от азота и ще доведе до развитието на по-мощна коренова система, която ще позволи оптимално асимилиране на хранителните вещества.

Екипът на ХЕХЕНБИХЛЕР ГмбХ и МеДи Плюс Р ООД препоръчва на българските фермери да инвестират в пролетното третиране на пшеницата с Амалгерол Есенс, което ще им осигури по-силни и здрави растения. Това в никакъв случай няма да бъде разход, а сигурна инвестиция за по-висок и качествен добив!

Допълнителна информация и интересни материали и съвети за употребата на Амалгерол Есенс можете да откриете на следните линкове:

https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=1037s

https://www.mediplusr.com/webinar/

От екипа на ХЕХЕНБИХЛЕР ГмбХ и МеДи Плюс Р ООД

Още