понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветватБолести по пшеницата

ВЕРБЕН® – характеристика и предимства – фунгицид пшеница

ВЕРБЕН е двойнокомпoнентен, двойносистемен фунгицид за борба с всички важни икиономически гъбни заболявания при зърненожитните култури.

В състава му влизат активните вещества – ПРОТИОКОНАЗОЛ и ПРОКИНАЗИД, които попадат в две различни химични групи и се характеризират с различен начин и механизъм на действие. Това е причината за тяхното взаимно допълване и отличен синергизъм, кето прави продукта уникален по своя начин на действие и допринася за безкомпромисен контрол при раличните патогени, дори и при видим симптоми  на заболяването.

 

ПРОТИОКОНАЗОЛ е активно вещество от групата на триазолините – подклас триазоли. Една от най-мощните и ефективни молекули от  тази група. Притежава пълно системно действие, благодарение на което, продуктите в чийто състав влиза, се отличават, както с много добро предпазно, така и с отлично – лечебно действие. Един от триазолите с най – добро лечебно действие и респективно по – дълъг период на защита.

Благодарение на отличната мобилност по ксилема и флоема на растителните тъкани, той осигурява фунгицидна защита дори и в  младия прираст на третираните растения.

ВЕРБЕН притежава способността да се придвижва трансламинарно, като преминава през напречното сечение на листата и по този начин ги защитава и от долната страна, където трудно попада работен разтвор.

ПРОТИОКОНАЗОЛ е силно широкоспектърен активно вещество с фунгицидно действие.

При пшеницата той е ефективен при: видове ръжди, видове септориоза, жълто – кафеви листни петна (видове дрешлера), брашнеста мана, снежна плесен, фузариози в корена и по класовете, петносване по плевиците.

При ечемик се характеризира с контрол срещу: мрежовидни петна, листен пригор ( ринхоспориум), листна ръжда, снежна плесен, фузариози.

ПРОКИНАЗИД е от групата на КИНОЛИНИТЕ. Притежава локално-системно действие и също се придвижва трансламинарано в растенията, като осигурява много добро превантивно и лекуващо действие. Освен тези свойства, друго предимство е газовата фаза, с която това активно вщество превъзхожда много от останалите в този сегмент. Тя се реактивира след всеки дъжд и по този начин се защитават и нетретираните части от растенията, както и младия прираст. ПРОКИНАЗИД притежава още едно уникално качество, а то е, че ПОДСИЛВА ДОПЪЛНИТЕЛНО ИМУННАТА УСТОЙЧИВОСТ НА РАСЕНИЯТА,  чрез своето физиологично действие, дори и срещу вече проявена зараза.

Освен, че активните вещества в състава на ВЕРБЕН са силно ефективни, те са и в много висока концентрация. ВЕРБЕН е фунгицидът, които дава най – много активно вещество на декар по отношение на ПРОТИОКОНАЗОЛ, пресметнато през регистрираните и препоръчвани дози. Факт е, че при най – ниската доза от 60мл. се подават 12 гр./дка.а.в. , количество, което във високия клас на конкурентните хербициди се подава в средните и високите дози. Това е и причината, ВЕРБЕН да се смята за един от най – надеждните и сигурни продукти в съотношение цена – качество.

Вследствие на отличното взаимодействие между активните вещества, ВЕРБЕН е отлично решение срещу всички икономически важни болести при пшеницата и ечемикът, тъй като благодарение на този синергизъм значително се повишава процентът на ефикасност спрямо различните видове патогени.

ВЕРБЕН е най – ефективното фунгицидно решение в борбата с брашнестата мана, както в начални фази от развитието на болеста, така и при вече видима симптоматика.

ВЕРБЕН е фунгицидът с най – силно въздействие срещу видивете фузариози – видове коренови гниенета и фузариум  по класа. Ефикасноста фърху тези патогени достига приблизително 80%, което го прави подходящ за полета, в които има предпоставки за тяхното развитие, и респективно нападение. Например – царевичен предшественик и почви, които предразполагат към кореново задушаване. За постигане на тази ефикасност е необходимо внасяне, късно  наесен или рано напролет заедно с хербицида или около него.

При ечемикът, ВЕРБЕН е еталон за борба с най – вредоносните болести, а именно мрежовидни петна и листен пригор(ринхоспориум). Приложен напролет, след излизане на културата от зимния покой в доза 70 – 75 мл.. той отлично проконтролира тези патогени и много често при оптимални условия на околната среда, не се налага повторно третиране с фунгицид.

ВЕРБЕН се предлага в подобрена, специална  формулация, в съставът му влизат емулгатори, стимулатори, подобрители и аджуванти, които способстват за по–бързото усвояване на активните вещества и по–доброто им транслосиране до отделните части на третираните растения, което го прави по – ефективен дори и от разделно смесване на същите активни вещества.