Електронни наръчници за кандидатсване по мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020

МЗХ публикува на сайта си наръчник за кандидатсване по мерките Агроекология, Биологично земеделие, Натура 2000 и Райони с природи ограничени
   Прочетена: 1766 пъти
Електронни наръчници за кандидатсване по мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020
Електронни наръчници за кандидатсване по мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020
Автор  
ОЩЕ ПО ТЕМАТА