четвъртък, август 22, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

1,7 млн. лева допълнително получават развъдните организации

Бюджетът по държавната помощ се увеличава от 5 500 000 лв. на 7 200 000 лв.

VІ-та Есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце - 22 октомври 2011VІ-та Есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце - 22 октомври 2011
715Четения
NivaBG.com

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели допълнителен ресурс от 1,7 млн. лева за развъдните асоциации по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ за 2018 г.

С отпуснатите допълнителни средства бюджетът по държавната помощ се увеличава от 5 500 000 лв. на 7 200 000 лв.

Увеличението се налага поради факта, че заявената сума от развъдните организации за извършени дейности през 2018 г., надвишава одобрения през март тази година бюджет. Припомняме, че тогава с решение на УС на ДФЗ бяха утвърдени 5 500 000 лв. за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните.

По линия на помощта се подпомагат до 100 % от административните разходи за водене на родословна книга и до 70% от разходите за определяне на продуктивните и генетичните качества на животните. Бюджетът на помощта за периода на прилагане 2015 – 2020 г. е в размер на 35 689 883 лв.

NivaBG.com
Виктор Павлов