неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

817 млн. евро е бюджетът по директни плащания в Кампания 2024 г.

817 млн. евро е бюджетът за интервенциите по директни плащания за Кампания 2024 г. От тях над 503 млн. евро е бюджетът по основните, необвързани с производство плащания, а 203,6 млн. евро по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (т. нар. „еко схеми“), които се финансират от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Това стана ясно по време на информационната кампания за директни плащания 2024 г. в град Велико Търново, която беше открита от заместник-министъра на земеделието и храните Таня Георгиева.

Плащанията за еко схемите се извършват на база допустими за подпомагане хектари при спазване на екологичните практики, определени в дадената еко схема и при съответната ставка. Еко схемите са доброволни едногодишни ангажименти и земеделските стопани имат възможността да заявяват цялото или част от стопанството си за подпомагане. Върху една и съща площ може да се приложи повече от една практика, включена в различна еко схема, но трябва да се съблюдава допустимостта на комбинациите, които са посочени в Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

В еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, при насърчаване на зелено торене и органично наторяване, са разграничени междинните и покривните култури, които са на полето в различните периоди. Конкретизиран е обхвата на органичните подобрители на почвата – органични подобрители, органични торове, органо-минерални торове, микробиални торове, растителни биостимуланти и обработен оборски тор.

Преформулирани са екологичните практики по еко схемата за намаляване използването на пестициди. При схемата за екологично поддържане на трайните насаждения са допълнени две нови екологични дейности за междуредията на трайните насаждения. Включена е възможност за поддържането им с естествена растителност и/или мулчиране в междуредията.

Към допустимите за подпомагане култури по екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури са добавени трайни насаждения, които ще се приемат за една култура. За да се облекчат изискванията към фермерите, делът на основната култура е завишен до максимум 95%, в сравнение с 2023 г. – 90%.

По време на срещата присъстваха близо 200 земеделски стопани от областите Велико Търново и Габрово. Утре информационната кампания продължава в градовете Русе, Ямбол и Бургас.

Виктор Павлов