петък, май 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Актуализираха сроковете за държавни помощи и директни плащания

До 31 август кандидатстват животнвъдите, чиито животни са засегнати от чумата

Схеми за национални доплащания и специфично подпомагане през 2011 годинаСхеми за национални доплащания и специфично подпомагане през 2011 година
560Четения
NivaBG.com
До 10 август земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки могат да кандидатстват по схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. Това стана ясно от  приеми по схемите за Държавни помощи и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020,които Държавен фонд земеделие актуализира.

Според новата информация до 31 август е приемането на заявления от животнвъдите, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в обл. Ямбол и обл. Бургас. Те могат да кандидатстват по схемата за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013.
NivaBG.com
Виктор Павлов