вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Амистар Прайм – ИЗПРЕВАРВА БЪДЕЩЕТО!

Рентабилна и сигурна защита от икономически важните болести, подходяща за първо третиране на житни култури.

Амистар Прайм осигурява защита от основните болести, които се появяват през пролетта и могат да компрометират в значителна степен потенциала за добив от житните култури.

Двойно системната комбинация от Азоксистробин и Фенпропидин има изключително добър синергизъм на активните вещества, което допринася за високата ефикасност срещу гъбните патогени.

Фунгицидният ефект на продукта има отлично превантивно и лечебно действие върху брашнеста мана, септориози и ръжди.

Освен отличната защита на житните култури от болести, активното вещество Азоксистробин има допълнителен зелен ефект, който се отразява изключително благоприятно на растенията, особено в този период на развитие.

Амистар Прайм може да се прилага и при ниски температури 5OС и повече.

Продуктът има много добри нива на смесимост с хербициди, растежни регулатори и инсектициди.

Амистар Прайм – уникална комбинация с отлично съотношение качество-цена!