С поредна серия незаконосъобразни анекси Българската агенция за безопасност на храните продължава да излива милиони в мобилни инсинератори със съмнителен капацитет. Това заявяват от Антикорупционния фонд.

Те посочват, че с четири анекса от 15 декември 2020 г. БАБХ е удължила сроковете на действащите договори за обезвреждане на животински отпадъци, сключени през 2018 г. с фирмите изпълнители “Син кръст 2016” ООД (с ново име от 12 октомври 2020 г. “ИДДД Логистик” ЕООД) и “Еко БГ – СЖП” ЕООД.

Освен това Агенцията по храните дава допълнителни 2,8 млн. лева на изпълнителя “ЕКО БГ – СЖП”. По този начин за миналата година “Еко БГ – СЖП” получава от БАБХ общо 30,16 милиона лева над предвидените по договор. Общо за периода март 2018 г. – декември 2020 г. двете фирми получават 49 млн. лева, като сумите са получени чрез анекси, сключени в противоречие с правилата за възлагане на обществени поръчки, твърдят от АКФ.

Още от август 2019 г. Антикорупционният фонд сигнализира за нередности в договорните отношения между БАБХ и “Еко БГ – СЖП” ООД и “Син кръст 2016” ООД. От Фонда посочват, че нарушенията са свързани най-вече с предоставяне на допълнителни средства чрез многократно подписване на анекси и възлагане на допълнителни услуги по обезвреждане на животински отпадъци на едни и същи фирми без спазване на законовите изисквания за изменение на договорите за обществени поръчки. Разследванията на АКФ повдигат обосновано съмнение за това дали отчетените и заплатени от БАБХ рекордни количества животински отпадъци изобщо могат да се обезвредят със заявения пред БАБХ технически капацитет от мобилни инсинератори на двете фирми, както и дали БАБХ упражнява ефективен контрол върху дейността на изпълнителите, изтъква се в позицията.

БАБХ продължава порочните си практики да дава допълнителни средства на едни и същи облагодетелствани изпълнители въпреки множеството подадени сигнали за нарушения, въпреки спечеленото от АКФ дело срещу БАБХ и въпреки започналата проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция, заяви директорът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев.

БАБХ твърди, че поредните промени в договорите се налагат поради две групи взаимно изключващи се причини.От една страна се посочва наличие на “извънредни обстоятелства”, които не са могли да бъдат разумно предвидени от възложителя – удължаването срока на регламента, който допуска нотифицирана държавна помощ в областта на обезвреждане на животински отпадъци, отпускането на допълнителни средства от Държавен фонд “Земеделие” и промяната в наименованието на изпълнителя “Син кръст 2016” ЕООД. Според АКФ обаче нито едно от тези обстоятелства не е обстоятелство от непредвидено естество.

От друга страна БАБХ твърди, че възможността за промени била предвидена в документацията за обществената поръчка и в договорите. Правният анализ на АКФ обаче сочи, че документацията по обществената поръчка не само че не предвижда възможност за удължаване срока на договорите след 31 декември 2020 г., но изрично забранява такова подновяване. Според АКФ клаузата е незаконосъобразна, тъй като се стреми да въведе възможност за безкрайно продължаване на договора.

От Фонда са категорични, че сключването на нови анекси при очевидни нарушения на Закона за обществените поръчки възпрепятства свободната конкуренция, ограничава прозрачността и накърнява възможността за икономично и ефективно разходване на публични средства.

Припомняме, преди година Антикорупционният фонд осъди БАБХ да предостави информация за инсинераторите за животински отпадъци.