четвъртък, март 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Брюксел потвърди: Всяка страна членка трябва сама да изгради връзките между отделните интервенции в стратегическите планове

Препоръките изпратени до страните членки ще се включат в процеса на одобрение на стратегическите планове

48Четения

Всяка страна членка трябва сама да изгради връзките между отделните интервенции в стратегическите планове за новата ОСП Това потвърдиха в отговори на наши въпроси от Европейската комисия. Те трябва да се основават на регионалните и климатични особености, както и на особеностите в развитието на земеделието. „Това е целта на националните стратегически планове. Държавите-членки следва да анализират националните и регионалните нужди и условията на своя земеделски сектор и селските райони. Въз основа на този анализ те трябва да решат кои инструменти на ОСП да се прилагат с цел постигане на целите на ОСП и целите на Зелената сделка. Това се отнася за всички инструменти на ОСП: преки плащания, пазарни мерки и развитие на селските райони“, се казва в отговорите на ЕК.

От отговорите на говорител на Европейската комисия става ясно, че указанията за това, как да се изградят междуинтервенционните връзки са изпратени на 18 декември с така наречените препоръки, които са „част от структурирания диалог между Комисията и държавите-членки в контекста на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Европейската зелена сделка“.

„Те имат за цел да подпомогнат държавите-членки при изготвянето на техните стратегически планове за ОСП, като идентифицират ключовите области, върху които всяка държава-членка трябва да се съсредоточи, за да гарантира постигането на целите на ОСП, както и да допринесе за постигането на целите на Зелената сделка“.

Идеята според ЕК е да се гарантира, че отделните страни членки се възползват в пълна степен от бъдещата ОСП и нейните инструменти за подпомагане на фермерите в прехода към повишена устойчивост на агро-хранителните вериги, като в същото време се вземат предвид техните местни условия и нужди.

От Брюксел припомнят още, че ще подкрепят страните членки в процеса на подготовка на стратегическите планове чрез организирането на семинари с национални експерти. Припомнят се организираните вече няколко уеб семинара чрез Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD), с цел да се подпомогнат държавите-членки при подготовката на стратегическите планове на ОСП. По-специално, на 2 октомври 2020 г. уебинар на тема „Проектиране на стратегията за интервенция“, на 25 ноември 2020 г. още един на тема „Проектиране на интервенции“ и накрая, на 9 февруари 2021 г., на тема „Програмиране на интервенции на регионално ниво“.

Оттам припомнят, че през 2018 година са били създадени многонационални хъбове т.нар. Geo Hubs за всяка държава членка, в подкрепа на стратегическите планове за ОСП. „Geo Hub играят основна роля в структурния диалог с държавите-членки, преди официалното представяне на плановете за ОСП, очаквано до края на 2021 г/“, уточняват от комисията

От комисията не дават конкретен отговор на въпроса, как и дали ще бъде направена оценка за ефективността на изградените междуинтервенционни връзки, така че те да се отнасят до деветте основни цели на ОСП. След като стратегическите планове бъдат официално представени от страните членки, ЕК ще започне процедура на одобрение. В процеса на одобрение, който ще се основава на критериите в бъдещия регламент за стратегическите планове, ЕК ще използва отправените препоръки като важен референтен документ, пишат още от ЕК.