събота, септември 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаОвощарствоРастителна защита

Бюлетин Растителна Защита 21: Растителна защита през зимните месеци

Унищожете растителните остатъци в зеленчуковата градина

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Растителна защита през зимата при ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

През 2014 година основен проблем при опазване на зеленчуковите култури се оказаха маните, столбура, бронзовостта по пипера и доматите, тютюневия и калифорнийския трипс, оранжерийната белокрилка.

Важен елемент от опазването на зеленчуковите култури от вредители е навременното унищожаване на растителните остатъци след прибиране на реколтата, тъй като много икономически важни вредители зимуват в растителните остатъци-причинителите на вирозите, бактериозите, брашнеста мана, вертицилийно увяхване, трипсите, нощенките, паяжинообразуващите акари и др.

По този начин се постига намаляване на  количеството на първоначалната зараза за следващата година.

Дълбоката есенна оран също е от важно значение, особено за районите с прояви на вирусни болести-бронзовост, трипси и др.

 

Растителна защита през зимата при ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Крушова листна бълха

Да се извърши третиране срещу неприятеля преди прибиране в местата на зимуване с цел да се намали плътността на популацията за следващата година.

Регистрирани инсектициди срещу вредителя са:  Вазтак нов 100 EК – 0,02%; Дека ЕК – 75 мл/дка, Децис 100 ЕК – 12,25 мл/дка; Сумицидин 5 ЕК / Суми Алфа 5 ЕК   – 0,03%  и др.

С това третиране се засягат и възрастните индивиди на крушовия пъпкопробивач.През невегетационния период в овощните насаждения се извършват редица профилактични дейности, чиято цел е, да се намалят  химичните третирания през вегетационния период чрез  намаляване на инфекциозния фон от патогени и зимуващия запас от неприятели :

 • Резитби изкореняване на изсъхналите и нападнати от вредители дървета. Изрязване и изгаряне на клоните с повреди от вредители. Премахване и изгаряне на старата и напукана кора на дърветата. Изрязване и унищожаване на гъсеничните гнезда, изсъхналите и мумифицирани плодове. Замазване на раните, получени при рязане, отсичане и др. с овощарски мехлем или блажна боя;
 • Обработка на почвата- изораване или прекопаване на  дълбочина 18-20 см в реда, а в близост до ство-ловете – на 8-10 см. По този начин се унищожават голяма част от зимуващите форми на редица вредители  или се създават неблагоприятни условия за презимуване.
 • Семкови овощни видове необходимо е да се извърши третиране с Карбамид – 5-7% воден разтвор към края на листопада, с последваща добра обработка на почвата. Това е, важно мероприятие по отношение намаляване инфекциозния фон на  струпясването  по ябълка  и круша.
 • Костилкови овощни видове– при 70-80% окапала листна маса извършете третиране с един от регистрираните ПРЗ:
 • за предпазване от къдравост по прасковатаДитан ДГ-0,3%;  Дитан М 45-0,3%; Санкоцеб 80 ВП-0,3%;  Скор 250 ЕК-0,02%;  Тирам 80 ВГ- 0,3%; Фунгуран ОН 50 ВП, Шамп ВП-0,3%;
 • срещу сачмянка при сливата – Тирам 80 ВГ-0,3%;
 • срещу гномониоза по кайсията-Карбамид-5%;
 • при  вишна и череша срещу бяла ръжда 5-7%карбамид, срещу сачмянка при 80% окапали листа –Тирам 80ВГ-0,3%; Дитан ДГ-0,3%; Дитан М-45-0,3%;

Третирането да се извършва в  тихи, слънчеви дни, при температура на въздуха 5ОС. За постигане на добро покритие на дърветата и листната маса работете със  150 литра работен разтвор / декар.

 • Предпазване от гризачи и измръзване обвиване на стъблата на младите дръвчета с хартия, велпапе или други материали, или намазване с репелент за предпазване от гризачи. Варосване на стъблата и скелетните клони до настъпване на студовете за предпазване от измръзване.

Огнен пригор по овощните видове

Тази вътрешнокарантинна за нашата страна болест напада предимно семковите овощни видове. През невегетационния период е необходимо провеждането на някои мероприятия с цел предпазване на здравите дървета и ограничаване разпространението на болестта:

 • изкореняване и изгаряне на силно заразените дървета;
 • изрязване на болните части на 20-50 см под границата между болната и здравата тъкан и изгаряне на отрязаните дървесни части;
 • обеззаразяване на инстру-ментите след всеки отрез с 10% р-р на  белина или формалин;
 • замазване на раните с 10% р-р на белина или формалин;

след резитбата пръскане с 2% бордолезов разтвор.

Вашият коментар