понеделник, септември 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаРастителна защитаТорове и препарати

Бюлетин за растителна защита 13 / 2017

ПОЯВА

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

БЮЛЕТИН №13

 

ДОМАТИ  и ПИПЕР

 

Основни вредители за периода са:

Краставична мозайка (жилкова некроза) (Cucumber mosaic virus)

Картофена мана по домати (Phytophthora infestans)

Кафяви листни петна (Алтернария) (Alternaria solani)

Мана по пипера (Phytophthora capsici)

Листни въшки (сем. Aphididae)

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

Поветицова цикада (Hyalesthes obsoletus)

Трипси

Памукова нощенка

 

Вирусни болести по зеленчуковите

 

Продължава разпространението на вирусните болести по домати и пипер – основно бронзовост, тютюнево мозаечен вирус и краставично мозаечен вирус. Борбата трябва да се извежда срещу векторите-трипси, листните въшки. Въпреки редовните третирания продължава разпространението на вирозите в редица области на страната- Пловдив, Пазарджик, Благоевград и др. Да продължат редовните третирания срещу векторите. Регистрирани ПРЗ за борба с калифорнийския трипс са:

ПРЗ

ДОЗА

А. в-во:  спинозад

Синеис 480СК

10– 37.5 мл/дка при домати

10 – 25 мл./дка при краставици, пипер, патладжан

А. в-во:  ацетамиприд

Моспилан 20 СГ

35- 40 г/дка

при декоративни култури

А. в-во:  делтаметрин

Дека ЕК/Деша ЕК/ Дена ЕК/ Полеци/ Десижън

30мл/дка

А. в-во:  метомил

Ланат 25 ВП

80г/дка

А. в-во:  зета циперметрин

Фюри 10 ЕК

0,015%

А. в-во:  форметанат

Дикарзол 10 СП

556мл/дка

и др. регистрирани ПРЗ

Листни въшки (сем. Aphididae)

Редовно да се обследват площите и при необходимост, да се извърши незабавно третиране с някои от разрешените ПРЗ.  Регистрирани ПРЗ са: Вазтак нов 100 ЕК-30мл/дка; Моспилан 20 СП, Газел-0,0125%; Биская 240 ОД-0,06%; Калипсо 480 СК-20мл/дка; Суми алфа 5 ЕК-20мл/дка; Фюри 10 ЕК-0,015%; Маврик 2Ф-25мл/дка; Пикадор 20 СЛ, Конфидор 200 СЛ, Уорант20 СЛ, Кохинор200СЛ, Малет 20 СЛ-0,05%; Конфидор енерджи ОД-0,06%; Актара 25 ВГ-0,007%; Данадим прогрес 400 ЕК-0,05-0,075%, Нексид 015 КС-0,02% и др.

 

 Картофена мана (Phytophthora infestans)

Високите температури ограничават развитието на оомицетните гъби, включително и на причинителя на картофената мана. През месец юни се наблюдавахме слаба степен на нападение от патогена. През юли  – честите краткотрайни валежи, градушките, поливките налагат да продължат профилактичните третирания с контактни фунгициди:

ПРЗ

ДОЗА

А. в-во:  манкоцеб

Дитан М-45

Дитан ДГ

Манкоцеб 80 ВП

Санкоцеб 80 ВП

Манфил75 ВГ

Пенкоцеб 75ВГ

Пенкоцеб 80ВГ

200 г/дка

200 г/дка

0,25%

200 г/дка

210г/дка

210г/дка

200г/дка

А. в-во:  меден оксихлорид

М. оксихлорид50ВП

0,25%

А. в-во:  меден хидроокис

Фунгуран ОН 50 ВП

Шампион ВП

0,15%

0,15%

А. в-во:  меден сулфат

Купроксат ФЛ

0,3%

А. в-во:  метирам

Полирам ДФ

0,2%

А. в-во:  пропинеб

Антракол  70 ВГ

150г/дка

и други регистрирани ПРЗ

А след проява на симптомите на болестта, каквито вече откриваме  използвайте системните фунгициди:ПРЗ

ДОЗА

А. в-во:  алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

0,15%

А. в-во:  азоксистробин

Куадрис 25СК

75мл/дка

А. в-во:  манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голд МЦ 68ВГ

0,25%

А. в-во:  мандипропамид

Ревус 250ЕК

0,05%

/50мл/дка/

А. в-во:  симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

0,04%

/40 г/дка/

А. в-во:  диметоморф+манкоцеб

Акробат плюс ВГ*

200 г/дка

А. в-во:  диметоморф+–меден оксихлорид

Акробат Р

0,25%

/250 г/дка/

А. в-во:  диметоморф+фолпет

Виностар

Свинкс екстра

180 г/дка

180г/дка

А. в-во:  диметоморф +аметоктрадин

Орвего

70мл/дка

А. в-во:  бентиаваликарб+фолпет

Винкер ВГ

200г/дка

А. в-во:  мандипропамид+ фолпет

Пергадо мед 27 ВГ

500 г/дка

и други регистрирани ПРЗ

 Кафяви листни петна / Алтернария  (Alternaria solani)

 

През настоящата година отчитаме по-слабо нападение от алтернария-слаба степен на нападение през месец юни и средна степен за началото на юли . Ако все още не установявате  във вашите площи  до появата  на симптомите  по растенията     третирайте с контактни фунгициди.

ПРЗ

ДОЗА

А. в-во:  манкоцеб

Дитан М-45

Дитан ДГ

Пенкоцеб 80 ВП

Пенкоцеб 75 ВГ

0,2%

0,2%

200 гр/дка

210 гр/дка

А. в-во:  .метирам

Полирам ДФ

0,2%

и други регистрирани ПРЗ

При налични  симптоми и очертаващите се  благоприятни климатични условия за развитие  прилагайте системно действащи продукти за растителна защита:ПРЗ

ДОЗА

А. в-во:  азоксистробин

Куадрис 25 СК-(оранж.)

Куадрис 25 СК-(полско)

0,075%

75 мл/дка

А. в-во:  дифеноконазол

Скор 250 ЕК

0,04%

А. в-во:  симоксанил+манкоцеб

   

А. в-во:  металаксил-М+манкоцеб

Ридомил голд МЦ 68 ВГ

250 г/дка

А. в-во:  диметоморф+манкоцеб

Акробат плюс ВГ

200 г/дка

А. в-во:  самоксанил+ фозетил алуминий+ меден оксихлорид

Витене трипло Р

400 -500 г/дка

А. в-во:  пропамокарб хидрохлорид+фенамидон

Консенто СК 200 мл/дка

Консенто СК 200 мл/дка

и други регистрирани ПРЗ

Мана по пипера (Phytophthora capsici)  

 

Констатирани са първи прояви на патогена при пипер полско производство. През месец юли се очаква повишаване степента на нападение и по-масови прояви на патогена в районите с отглеждане на пипер. Патогенът се пренася чрез поливните води и по въздуха. За да се избегне прякото намокряне на кореновата шийка и заразяването на растенията, вадите да се продълбочат. Болните растения веднага да се отстранят и почвата под тях да се обеззарази с 2 % р-р на амониева селитра. Здравите растения да се напръскат със системни фунгициди, при по-голям разход на работен разтвор.

 

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

 

През месец юни констатирахме разселване и повишаване популационната плътност при полско производство на зеленчукови култури. При храненето си ларвите отделят „медена роса” и замърсяват листата. През последните години неприятелят нанася значителни поражения при полското и оранжерийно производство. Отчита се резистетност към голяма част от употребените ПРЗ. Важно за успешния контрол на оранжерийната белокрилката на полето, е навременното и качествено третиране на растенията, с фина струя насочена към долната част на листата, където се намират възрастните, ларвите и яйцата. Регистрирани ПРЗ са:

ПРЗ

ДОЗА

А. в-во:  алфациперметрин

Вазтак нов 100 ЕК

0,03%

А. в-во:  ламбда-цихалотрин+ тиаметоксам

Ефория 045 ЗК

125 мл/дка

А. в-во:  ацетамиприд

Моспилан 20 СП Моспилан 20 СГ

Газел

Хипо СП

0,02%

35-40 г/дка 0,02%

0,02%

А. в-во:  диметоат

БИ-58

0,1%

А. в-во:  делтаметрин

Децис 2,5 ЕК

Дека ЕК/Деша ЕК/

Дена ЕК/Полеци/ Десижън

Метеор

0,05%50мл/дка80-90мл/дка

А. в-во:  зета циперметрин

Фюри 10 ЕК

0,02%

А. в-во:  пиридабен

Санмайт 20 ВП

0,075%

А. в-во:  пирипроксифен

Адмирал 10 ЕК

Мулиган

При домати и патладжаниБраи

При домати

0,05%

25-95 мл/дка50-112,5 мл/дка

А. в-во:  гама-цихалотрин

Нексид 015 КС

0,04%

А. в-во:  делтаметрин + тиаклоприд

Протеус О-ТЕК*

0,05-0,06% – домати и патладжани

А. в-во:  тиаметоксам

Актара 25 ВГ

При листно третиране на открито да се прилага след цъфтеж на културата!

40 г + 40 г/дка – двукратно чрез система за капково напояване

0,03%-краставици и домати40 г + 40 г/дка – двукратно чрез система за капково напояване

Beauveria bassiana, щам ATCC

Натуралис 75-100 мл/дка

Натуралис 75-100 мл/дка

и др. регистрирани ПРЗ

Доматен миниращ молец

(Tuta absoluta)

През месец юни констатирахме рязко повишаване на броя уловени пеперуди в заложените феромонови уловки- до 100-150 пеперуди на уловка за седмица Наблюдават се мини по листната маса и единични повреди по плодовете. През настоящата година очакваме по-силна степен на нападение от неприятеля, което налага извършването на редовни третирания. Важно условие за успешен химичен контрол срещу молеца е редуването на инсектициди с различен механизъм на действие. Ефектът на третиранията рязко намалява при използването на активни вещества с еднакъв механизъм на действие и завишаване на регистрираните дози, поради лесно създаване на устойчивост в неприятеля.

 

Регистрирани ПРЗ са:

А. в-во:  Метафлумизон – А л в е р д е С К-0.1%;Максимален брой приложения две през 7-10 дни, Карантинен срок (КС)-3 дни;

А. в-во:  Индоксакарб – Авант 150 ЕК-25мл/дка;Максимален брой приложения –  три през 10-14 дни, КС -3 дни;

А. в-во:  Ламбда цихалотрин+хлоратранилипрол-Амплиго 150 ЗК—40мл/дка; Максимален брой приложения-  2, КС 7 дни

А. в-во:  Хлорантранилипрол Алтакор ВГ – 8-12г/дка; Максимален брой приложения – 2, КС-3дни;

А. в-во:  Делтаметрин Децис 2.5ЕК – 0.05%; Максимален брой приложения – 2, КС-7дни;

А. в-во:  Метомил-  Ланат 20 СЛ; Максимален брой третирания –  2, КС-7 дни

А. в-во:  Имидаклоприд+делтаметрин – Конфидор Енерджи ОД – 0.08%; Максимален брой приложения –  две, КС -3 дни;

А. в-во:  Ацетамиприд-Моспилан 20СП-0.02%; Хипо СП -0.02%; Максимален брой приложения две, КС- 3дни;

А. в-во:  Имидоклоприд Пикадор 20 СЛ-0.05%; Уорант 20СЛ-0.05%;Максимален брой приложения три, КС 7 дни

А. в-во:  Абамектин – Волиам тарго 063СК – 0.08%; Максимален брой приложения две, КС -7 дни;

А. в-во:  Емамектин бензоат – Афърм 095 СГ-015%; Максимален брой приложения 2-4, КС -3 дни;

А. в-во:  Спинозад – Синеис 480 СК – 0.025%; КС -3 дни;

А. в-во:  Азадирахтин – Ним азал Т/С – 0.3% – Биоинсектицид;

Поветицова цикада (Hyalesthes obsoletus)

 

Установена е поява на неприятеля по плевелната растителност през месец юни. Неприятелят обитава главно долната страна на листата, а често пълзи и по повърхността на почвата. Редовно да се унищожават плевелите в близост до зеленчуковите култури. През втората половина на месец юли се очакват масови прояви от столбур по чувствителните култури. Това налага редовно обследване на посевите  за установяване процента на нападнатите растения.При третиранията с инсектициди да се направи окрайчване на ивицата плевелна растителност около културата.

ПИВ: 2 бр. възрастни/10 откоса със сак – след разсаждане в начало на вегетация, юни-юли.

Регистрирани ПРЗ Моспилан 20 СП, Газел  (а.в.ацетамиприд) в доза 25 г/дка; Ефория 045 ЗК- 125 мл/дка.

Паяжинообразуващи акари

  Наблюдава се повишаване на популационната плътност на паяжинообразумащите акари през месец юни и първата десетдневка на месец юли. Борбата се затруднява от начина на живот на акарите-обитават долната страна на листата и ги оплитат с паяжина. Извършвайте своевременни третирания, при достигане регистрираните ПИВ(домати 10% нападнати растения; пипер 5-6броя подвижни форми средно на лист;патладжан 10-15% нападнати растения или 5подвижни форми средно на лист; тиквови култури краставици, дини пъпеши 5% нападнати растения). Да се редуват акарициди с различни активни бази и къс карантинен срок. Регистрирани ПРЗ са: Флорамайт 240 СК -40мл/дка; Ним азал Т/С-0,3%;  Ортус 5 СК-0,05;Данитрон-0,05%; Санмайт 20 ВП-0,075%.Масай ВП 25 г/дка; Вертимек 018 ЕК- 60 мл/дка , Валмек-15-100 мл/дка 15 – 80 мл/дка – патладжан; Зуум 11 СК-12,55-25мл/дка

 

Памукова нощенка

Видът развива три поколения годишно. Наблюдаваме развитие на второ поколение на неприятеля. Констатирани са първо повреди по домати полско производство. Третирането е ефикасно, когато е насочено срещу преобладаващи млади гъсеници от втора до трета възраст. ПИВ /домати -5% нападнати плодове; или 20 яйца/100 растения. Регистриран ПРЗ: Авант 150 ЕК – 25 мл/дка; Афърм 095 СГ – 150 г/дка; Цитрин макс – 10 мл/дка; Децис 100ЕК – 7.5-12.5мл/дка.

Бактериози по  домати и пипер

Падналите валежи, градушки придружени със силни ветрове създадоха предпоставка за развитие на бактериози основно по доматите -бактериално изсъхване, бактериално увяхване и бактериално струпясване. Това налага провеждането на профилактични третирания с медсъдържащи фунгициди след тези природни явления: Фунгуран ОН 50 ВП-0,3%; Купроксат ФЛ 0,3% и др. регистрирани ПРЗ.

 

КРАСТАВИЦИ

Основни вредители за периода:

Мана (Pseudoperonospora cubensis)

Брашнеста мана (Sphaerotheca fuliginea)

Листни въшки (сем. Aphididae)

Ъгловати петна (Pseudomonas  syringae pv. Lachrimans)

Ъгловати петна по краставиците

     Падналите валежи придружени със силни ветрове са предпоставка за развитие на патогена.  При установено нападение от болестта да се извършат 2-3 последователни третирания с мед-съдържащи фунгициди.

 

Мана (Pseudoperonospora cubensis)

 

Високите температури ограничават развитието и разпространението на патогана. През месец юни и първата десетдневка на юли констатираме ниска степен на нападение при полско производство на краставици. При установяване на първи признаци да се третира със системни фунгициди през 7 дни.

Регистрирани ПРЗ: Куадрис 25 СК 0,075% ; Алиет флаш 0,3% ; Верита ВГ 0,15%; Ридомил голд МЦ 68 ВГ 0,25%  Икуейшън про 0,04%; Корсейт Р ДФ 0,25% ;Галбен 8 М 65 0,25%.; Инфинито СК 120-160 мл/дка.

 

Брашнеста мана (Sphaerotheca fuliginea)

 

Констатирани са първи прояви от патогена по тиквови култури в началото на месец юли. Условията през месец юли ще благоприятстват развитието и разпространението на патогена. При поява на първи признаци от болестта до нейното ограничаване третиранията да се извършат през интервал от 12 дни с някой от регистрираните фунгициди.

Регистрирани ПРЗ: ОРТИВА ТОП СК-100 мл/дка ,  Вивандо-20мл/дка, ДОМАРК 10 ЕК-50мл/дка, Куадрис25СК-0,075%,    КУСТОДИЯ-50-100мл/дка,  Систан  20 ЕВ- 37,5 мл/100л  вода( от 18,8 – 37,5мл/дка), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ-65–165 мл/дка;  Топаз 100 ЕК-0,015%;  ЦИДЕЛИ ТОП-100мл/дка.

Вашият коментар