понеделник, юли 6, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

До края на януари: Тръгва прием по подмярка 6.3

С приоритет ще са стопанствата, засегнати от АЧС, птичи грип и чума по овцете

Приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 се очаква да стартира в края на този месец и да продължи до края на март. Критериите за оценка на проекти предстои да бъдат гласувани на 15 януари, когато ще се проведе 14-ят Комитет за наблюдение на ПРСР. Стопанствата, в които са били умъртвени животни или са установени огнища на Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и птичи грип ще събират най-много точки по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.
30 точки ще се отсъждат за проектни предложения на кандидати, които към момента на подаване на проектното предложение имат регистрирани животновъдни обекти за дребни преживни животни, свине или птици. Минимално изискване е когато СПО на земеделското стопанство на кандидата включва животни от приоритетните сектори. 1 евро СПО, формирано от отглежданите към момента на унищожаване на животните в животновъдния обект, ще се умножава по коефициента 0,00375. Така например 30 точки ще се присъждат при наличието на 9 свине майки; 85 кози майки; 109 овце месо/мляко; 782 бройлера; 539 кокошки носачки.

Допълнителни 20 точки ще могат да бъдат събрани от стопанства, където животнтие са били убити вследствие на заболяване. 15 точки пък ще се присъждат там, където има огнища на болести. Максимумът за този критерий ще се събира когато огнището е установено в населеното място. 10 точки се дават, когато е в община, а 5 точки в административна област.

15 точки ще се дават и за проекти с по-малък размер на СПО на земеделското стопанство. Съответно 15 точки за проекти в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 3999 евро. 10 точки в границите между левовата равностойност на 4000 евро и 5999 евро и 5 точки между 6000 евро и 7999 евро.

Предимство също така е, когато стопанството се намира в планински район, като за това може да се получат допълнителни 10 точки. За образование на кандидата в областта на ветеринарната медицина също се присъждат 10 точки.

Подпомагат се проектни предложения получили, най – малко 15 точки съгласно критериите за оценка.

NivaBG.com
Виктор Павлов