четвъртък, декември 7, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК компенсира с 16,75 милиона евро българските фермери заради украинското зърно

Еврокомисар Януш Войчеховски представи пред министрите на земеделието на днешното им заседание предложение на Европейската комисия за подкрепа на стойност 56,3 милиона евро, финансирана от селскостопанския резерв, която се очаква да компенсира засегнатите фермери за икономическите загуби, дължащи се на увеличения внос на зърнени и маслодайни семена, и да ограничи въздействието на пазарните дисбаланси върху техните решения за засаждане, съобщи ЕК.

Земеделските производители в страните, граничещи с Украйна, изразяват загриженост относно ефектите от увеличения внос на украински зърнени и маслодайни култури на местните пазари. Смущенията в търговията, предизвикани от руската агресия, не трябва да се извършват за сметка на фермерите от съседните страни.

Въз основа на оценката, изпратена от засегнатите държави членки, Комисията анализира положението, като разгледа прекомерното предлагане на продукти на национално и регионално равнище и възможното въздействие върху цените на вътрешното производство. Беше взет предвид и натискът върху логистичните вериги, който тежи върху цените и пазарните възможности за земеделските стопани в близост до границата, особено за Румъния.

Финансовата помощ ще бъде разпределена на трите държави-членки, които след това ще я разпределят на земеделските стопани възможно най-скоро. Комисията предлага да се отпуснат 29,5 млн. евро за Полша, 16,75 млн. евро за България и 10,05 млн. евро за Румъния. Трите държави могат да допълнят тази подкрепа от ЕС до 100% с национални средства, които биха възлизали на обща финансова помощ в размер на 112,6 милиона евро за засегнатите земеделски стопани.

Комисията би очаквала плащанията за земеделските стопани да бъдат извършени до 30 септември 2023 г., като трите държави също така ще уведомят Комисията как са разпределени средствата и как са помогнали на земеделските стопани, наред с другото.

Проектът за мярка на Комисията, под формата на регламент за прилагане, понастоящем се обсъжда с държавите членки, които ще го гласуват на заседанието на комисията за общата организация на селскостопанските пазари, насрочено за 30 март. Ако мярката бъде одобрена, тя ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз в началото на април и ще влезе в сила в деня след публикуването й, за да могат България, Полша и Румъния да я приложат незабавно.

България настоя да бъде увеличен размерът  на подпомагане за страната от земеделския резерв на Европейския съюз. Това бе поискано в рамките двустранна среща между заместник-министъра на земеделието Георги Събев и европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски, по инициатива от българската страна, в Брюксел.  Аграрният заместник-министър запозна еврокомисаря с актуалната обстановка на пазара на селскостопански продукти, както и с трудностите, пред които са изправени българските земеделски производители вследствие на прекомерния внос от Украйна. В разговора Георги Събев отново подчерта, че страната ни е солидарна с Украйна и подкрепя необходимостта от осигуряване на доставки на селскостопански продукти, за да се гарантира световната продоволствена сигурност, но това не трябва да поставя в риск конкурентоспособността на стопаните в ЕС. Той информира още, че сериозни притеснения буди натискът, който вносът от Украйна оказва върху пазара в страната ни, като по думите му най-сериозните смущения се наблюдават на пазара на маслодаен слънчоглед, а данните показват, че интензивният внос продължава и през 2023 г. „Обезпокоителни са количествата зърно, съхранявани в складовете на територията на България, без възможности за реализация и липса на търговия“, посочи заместник-министърът. Освен България, още само 2 държави се очаква да получат подпомагане от земеделския резерв – това са Полша и Румъния.

Виктор Павлов