събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК пусна нов инструмент за картографиране състоянието на почвите

Условия за опазване на почвите в добро състояние – национални стандартиУсловия за опазване на почвите в добро състояние – национални стандарти

Европейската комисия стартира нов инструмент, с чиято помощ може да се оценява състоянието на почвите и да се разбере къде протичат процеси на деградация на почвите, информира AG-Press.eu. Той вклчва хармонизиран набор от данни за почвите и нова методология за оценка на здравето на почвите и се управлява от Европейската агенция за мониторинг на аграрните култури.

В информацията се казва още, че този инструмент идва в подкрепа на намерението на ЕС да приеме специален регламент, третиращ здравето на почвите, както и че то е част от стратегията на ЕС за почвите за 2030 г. Неговата цел е да се уточнят условията за здрава почва, да се определят варианти за мониторинг на почвата и да се определят правила, които водят до устойчиво използване и възстановяване на почвата.

Според данните към момента 61% от почвите са в лошо здравословно състояние, като е твърде вероятно този процент да е по-висок, ако се вземат предвид и други липсващи данни като информация за замърсяването на почвите. Най-разпространените видове деградация на почвата са: загубата на органичен въглерод-48%, загубата на почвено биоразнообразие-37,5% и водна ерозия на почвата- 35%.

Инструментът се основава на набор от 15 индикатора за процеси на деградация на почвата, обхващащи следните девет теми: ерозия на почвата, замърсяване на почвата, хранителни вещества, загуба на органичен въглерод в почвата, загуба на почвено биоразнообразие, уплътняване на почвата, засоляване на почвата, загуба на органични почви и запечатване на почвата.