петък, март 24, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Кандидатстващите по схемата за преходна национална помощ за овце и кози трябва да задържат животните за период от 100 дни

Фермерите трябва да отглеждат минимум 50 овце или кози майки

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ имат фермери отглеждащи над 50 овце или кози майки.  За целта животните трябва да са индентифицирани с ушни марки и електронни индентификационни средства в случай че животните са родени след 31 декември 2009 година. За родените преди тази дата се избира едно от двете средства. .

За кампания 2018 периодът на задържане на животните е от 12 юни до 19 септември  нормална кампания за заявяване на помощта.. Фермерите заявяващи помощ само по тази схема не са длъжни да са регистрирани като земеделски производители. В случай че отговарят на условията за подпомагане и по схемата за овце и кози-майки под селекционен контрол, могат да кандидатстват само по една от двете. Подпомагане за едно и също животно може да се заяви само по една от двете схеми.