неделя, април 14, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

НОВИНИ

Специално условие за гъстота на посевите трябва да спазват производителите на памук за да са допустими за подпомагане

Едно от условията, които трябва да спазват производителите на памук, за да са допустими за подпомагане по специализираната схема, е минимална гъстота на посевите от 8000 броя на декар. Освен това културата трябва да е прибрана до 30 ноември 2018 година.

Земеделските производители трябва да предоставят сертификат за сортовете, вписани в сортовата листа на страната. Фермерите са длъжни да представят договор за изкупуване на продукция, а при условие че са и преработватели и документи до 1 декември на годината на кандидатстване.

Още
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоНОВИНИ

15 протеинови култури ще бъдат подпомагани през 2018 г.

За подпомагане по схемата за протеинови култури през 2018 година могат да кандидатстват  земеделски производители  отглеждащи  15 вида протеинови култури. Това са  фасул за зърно,  леща.нахут, грах ,фъстъци, соя, бакла; люцерна, еспарзета, фий ,детелина; вигна,  бурчак, лупина и звездан. . Както и при другите подобни схеми и тук изискването е площите да са допустими за подпомагане  по СЕПП, а минималния размер на всеки парцел трябва да е 0,1 хектара. Кандидатите по тази схема фермери могат да изпълняват с площите с протеинови култури и изискванията за екологично насочени площи (ЕНП) , в случай че изискванията са приложими за стопанството им, което ще им позволи да получават зелени плащания.

Още
ЗърнопроизводствоНОВИНИ

17 450 т/ха добив трябва да докажат фермери производители на зеле, за да получат подпомагане

Земеделските производители отглеждащи главесто зеле трябва да докажат годишно производство от 17 460 тона от хектар, за да са допустими  за подпомагане по специална схема за обвързана подкрепа. По нея могат да кандидатстват още производители на дини и пъпеши, които трябва  да докажат производство съответно от 24 870 и 8 450 тона от хектар. Както и при другите подобни схеми и тук изискването е площите да са допустими за подпомагане  по СЕПП, а минималния размер на всеки парцел трябва да е 0,1 хектара.   Документите доказващи произведените количества зеленчуци за кампания 2018 трябва да са издадени в периода 1 февруари 2018-31 януари 2019 година. Фермерите получават завишено подпомагане за първите 30 заявени хектара. Кандидатите с площи в преход и за биопроизводство декларират производство на 50% по-ниско от това за конвенционалните производители .

Още
ПРСР 2014-2020РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Полското производство на 9 култури осигурява подпомагане по схемата за обвързана подкрепа

По схемата за обвързана подкрепа за зеленчуци могат да кандидатстват  фермери отглеждащи  9 култури полско производство. Това са: домати, пипер, краставици, корнишони, кромид лук (зрял), патладжан,  моркови, чесън (зрял) и  картофи. За целта площите трябва да са допустими за подпомагане  по СЕПП, а минималния размер на всеки парцел трябва да е 0,1 хектара. На подпомагане подлежат всички площи за които има доказани реализирани добиви. По тази схема за подпомагане може да кандидатстват и производители на оранжерийна продукция от домати, пипер и краставици, отглеждани заедно или по отделно. Производителите с площи в преход или с площи за биопроизводство доказват произведени количества на 50% по-ниски от тези на конвенционалните производители.  Документите доказващи произведените количества зеленчуци за кампания 2018 трябва да са издадени в периода 1 февруари 2018-31 януари 2019 година. Фермерите получават завишено подпомагане за първите 30 заявени хектара за подпомагане.

Освен това оранжерийните производители имат право на подпомагане по специална схема като площите трябва да са допустими за подпомагане по СЕПП. Земеделските производители получават подпомагане по нея при реализиран минимален добив от заявените култури. Размерът на помощта се определя на база допустими площи, за които има на пазара реализиран добив от съответната култура.  И тук важи условието за кандидатите с площи в преход и за биопроизводителите.

Още
ПРСР 2014-2020

Фермери отглеждащи минимум 5 декара с плодове имат право на обвързана подкрепа

Фермери отглеждащи най-малко 5 декара плодове имат право на обвързана подкрепа по специалната схема за целта те трябва да отглеждат някои от следните плодове- ябълки, кайсии, круши, зарзали,праскови, нектарини, череши, вишни, ягоди и малини.

Освен това площите които се заявяват за подпомагане, трябва да са допустими за субсидиране и по СЕПП, като минималният размер на всеки парцел трябва да е 0,21  хектара.

Субсидиите за подпомагане по тази схема се изплащат на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат площите за които е доказано минимално количество произведена продукция.

Кандидатите с площи за биопроизводство или с такива, намиращи се в преход, удостоверяват добиви на 50% по-ниски в сравнение с конвенционалните производители. Документите за кампанията през 2018 г. , доказващи реализираната продукция, трябва  да са издадени в периода 1 февруари 2018 г.-31 януари 2019 г.

Фермерите получават завишени плащания  на площ до  първите 30 хектара, и плащания с по-нисък размер за площите над 30 хектара, които са допустими за подпомагане.

 

Схема за обвързана подкрепа за производителите на десертно грозде и сливи

 

И по тази схема могат да кандидатстват земеделски производители, които отглеждат сливи или десертно грозде на минимум 0,5 хектара, като за целта трябва да докажат произведени количества. Освен това площите трябва да са допустими по СЕПП. Кандидатите с площи за биопроизводство или такива в преход  са длъжни да удостоверят минимални добиви в размер от 50% от тези на конвенционалните производители. Документите доказващи добивите за кампания 2018 трябва да са издадени в периода 1 февруари 2017 г. -31 януари 2018 г.

Още
ПРСР 2014-2020

Кандидатстващите по схемата за преходна национална помощ за овце и кози трябва да задържат животните за период от 100 дни

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ имат фермери отглеждащи над 50 овце или кози майки.  За целта животните трябва да са индентифицирани с ушни марки и електронни индентификационни средства в случай че животните са родени след 31 декември 2009 година. За родените преди тази дата се избира едно от двете средства. .

За кампания 2018 периодът на задържане на животните е от 12 юни до 19 септември  нормална кампания за заявяване на помощта.. Фермерите заявяващи помощ само по тази схема не са длъжни да са регистрирани като земеделски производители. В случай че отговарят на условията за подпомагане и по схемата за овце и кози-майки под селекционен контрол, могат да кандидатстват само по една от двете. Подпомагане за едно и също животно може да се заяви само по една от двете схеми.

Още
ЖИВОТНОВЪДСТВО Агрокалендар

Фермери отглеждащи минимум 70% от декларираните през 2009 г. животни, имат право на необвързана подкрепа

Фермерите които са запазили в стопанствата си минимум 70% от декларираните  през 2009 г. животни към 11 юни 2018 г. имат право да кандидатстват за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството.

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали Над 10 говеда или  биволи, регистрирани в индентификационната система на агенцията по храните и продължават да извършват земеделска дейност. Животновъдите които заявяват че желаят да получават преходна национална помощ не са длъжни да са регистрирани като земеделски стопани. Те могат да заявят подкрепа и по други  схеми обвързани с производството стига животните да отговарят на необходимите условия.

Още
ЖИВОТНОВЪДСТВО

Ако отглеждат над 10 женски бивола животновъдите имат право на подпомагане

Ако сте животновъди и отглеждате  над 10 женски бивола на възраст над 18 месеца, имате право да кандидатствате за подпомагане по специална схема за обвързана подкрепа. За целта животните трябва да са индентифицирани с ушни марки, да са регистрирани в системата за индентификация на агенцията по храните , да са снабдени с индивидуален паспорт и да са вписани в регистъра на стопанството. За кампания 2018 периодът на задържане на животните е от 12 юни до 30 август при нормална кампания за заявяване на помощта. За времето от 30 октомври 2017 г. до 30 септември 2018 година животновъдите трябва да докажат реализирана млечна продукция равна на 400 литра мляко за всяко допустимо животно.

Още
ПРСР 2014-2020

За родените след 31.12.2009 г. животни се изисква да имат и електронно средство за индентификация

За родените след 31.12.2009 г. животни  се изисква да имат и електронно средство за индентификация. Това е едно от условията за допустимост на животните за подпомагане по схемата за отглеждане на овце и кози-майки в планински райони.  Право на подпомагане по тази схема имат фермери отглеждащи между 10 и 49 овце или кози –майки  в планински райони. Освен това животните трябва да са регистрирани в системата за индентификация на агенцията по храните и да са вписани в регистъра на стопанството.

По схемата за подпомагане отглеждането на овце и кози под селекционен контрол имат право на подпомагане, фермери отглеждащи над 50 овце майки под селекционен контрол или 20 или повече кози-майки под селекционен контрол от една порода. И тук за животните родени след 31.12.2009 година се изисква да са снабдени освен с ушни марки и с електронно идентификационно средство, да са вписани в родословната книга и в регистъра по член 18 от закона за животновъдството, като  информацията да е отразена в системата за индентификация на агенцията по храните. Животните трябва да имат издаден зоотехнически сертификат. За кампанията през тази година периодът на задържане на животните е от 12 юни до 30 август 2018 година при стандартна кампания.

За някои породи овце и кози като Плевенска черноглава овца или алпийска коза , които са заявени за подпомагане се изисква доказване на произведено количество мляко от 70 килограма на животно. За животновъдите заявили за подпомагане породи овце или кози като Старопланински цигай или Романовска трябва да декларират най-малко по 1 новороден приплод за животно. Регистрацията на новородени приплоди в стопанството ще се проследява в системата  за идентификация и регистрация на животните на агенцията по храните  за периода 1 октомври 2017 г.-30 септември 2018 година.  При заявяване за подпомагане на животни от автохтонни породи, фермерите нямат ангажименти за доказване на произведени количества мляко или на брой новородени приплоди.

При условие че фермерите отговарят на всички условия за допустимост по схемите за обвързано подпомагане на овце и кози-майки под селекционен контрол и за преходна национална помощ за овце или кози майки, обвързана с производството за едно животно, могат да кандидатстват само по една от тях. Като бенефициенти могат да кандидатстват и по двете схеми, но за едно и също животно могат да получават помощ само по една от тях.

 

Още
НОВИНИ

Животновъдите кандидатстващи за подпомагане по схемите за месодайно говедовъдство трябва да имат регистрирани новородени телета

Животновъдите кандидатстващи за подпомагане по схемите  за месодайно говедовъдство трябва да имат регистрирани новородени телета съответстващи  на най-малко 0.4 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на 2017 г. до 30 септември на 2018 г. Юниците, заявени за подпомагане по схемата, дори да са родени в цитирания период не  могат да бъдат използвани за доказване на изискването за регистрирани новородени телета. Животновъдите не трябва да забравят своевременно да подават информацията за всяко новородено теле.

Допустими по тази схема са животновъди, отглеждащи пет или повече месодайни крави или юници. Месодайни крави са кравите, регистрирани в системата за индентификация с предназначение за отглеждане на месо. . Като такива са допустими и юници т.е. женски говеда на възраст над осем месеца, които не са се отелвали и са регистрирани в системата  със същото предназначение. За да са допустими за подпомагане по тази схема, животните трябва да са индентифицирани с ушни марки, да са регистрирани в системата за индентификация на агенцията по храните и да имат отбелязано предназначение за месо. За Кампания 2018 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни до 30 август  2018 г. при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления. За фермерите кандидатстващи освен по тази схема, и по схемата за месодайни животни под селекционен контрол трябва да представят декларация от 5 до 1 октомври , в която е отбелязан броят на съответните приплоди.  За да са допустими за подпомагане по схемата за месодайни крави под селекционен контрол, животновъдите трябва да отглеждат в стопанството си минимум 20 животни под селекционен   контрол, регистрирани в главния раздел на родословната книга, да са вписани в регистрите по чл. 18 от закона за животновъдство и да са с издаден зоотехнически сертификат. . За Кампания 2018 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни до 30 август  2018 г. при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления.За схемата за месодайни крави под селекционен контрол, фермерите трябва да имат новородени телета за стопанството, съответстващи на най-малко 0.5 телета на допустимо за подпомагане животно.