сряда, септември 27, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

На първо четене: Комисията по земеделие прие данъчните облекчения за фермерите

Народните представители в Комисията по земеделие, храните и горите в Народното събрание единодушно приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Предстои Комисията по бюджет и финанси също да гласува предложените промени в ЗИД на Закона за данъците върху доходите.

Според предложените промени в Закона, физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение като намалят сумата от годишните данъчни основи с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лева.

Освен това, данъчо задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да намалят данъчната си печалба, реализирана  от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция с размера на получената през годината субсидия, до размера на данъчния финансов резултат преди облагането, но отново с не повече от 100 000 лева.

Данъчното облекчение ще се прилага след постановане на положително решение от ЕК за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие, че ЕК постанови положително решение до 30 април 2024 г., данъчното облекчение ще може да се приложи и за 2023 г.

 

Виктор Павлов