вторник, ноември 20, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоНОВИНИ

Производство на царевица през маркетинговата 2013/14 година се очаква да достигне до 1 006 млн. тона, с 15% повече спрямо предходната година

Средният добив от царевица в ЕС отбелязват ръст от 9

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

137Четения
NivaBG.com

По данни на Информационната система за земеделските пазари към Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO – AMIS) от март 2014 г., световното производство на царевица през маркетинговата 2013/14 година се очаква да достигне до 1 006 млн. тона, с 15% повече спрямо предходната година, в резултат от по-високите добиви в основните производители.

Глобалното потребление на царевица се прогнозира да нарасне с около 8% спрямо предходния сезон до 950 млн. тона, основно поради увеличение на потреблението за изхранване на животните.

Търговията през настоящия сезон се очаква да се увеличи с 6 млн. тона до 107 млн. тона, стимулирана от по-ниските цени и по-големите наличности за износ.

Запасите от царевица в края на пазарната 2013/14 г. се прогнозира да достигнат 175 млн. тона, при 131 млн. тона година по-рано, основно поради възстановяване на нивата в САЩ.

В своя анализ от края на м. март 2014 г. Международният съвет по зърното (IGC) предвижда производство на царевица в световен мащаб за маркетинговата 2013/14 година да достигне рекордните 959 млн. тона, с около 11% повече в сравнение с предходната година. Повишението e в резултат основно от силното възстановяване на добива в САЩ, след миналогодишния спад.

Глобалното потребление на царевица през маркетинговата 2013/14 се прогнозира да нарасне с около 8% на годишна база до 931 млн. тона, вследствие на повишеното търсене за изхранване на животните и за нуждите на индустрията.

Обилната реколта през 2013/14 се очаква да позволи натрупването на повече запаси в края на пазарната година, като голямото нарастване на предлагането повече от компенсира увеличението на потреблението.  

Предварителните проекции на Международния съвет по зърното за маркетинговата 2014/15 година сочат леко нарастване на площите с царевица и, при положение, че добивите са близки до тези от предходната година, световното производство се прогнозира да нарасне с 0,3% до 961 млн. тона. Въпреки че търсенето също се прогнозира да нарасне, в края на 2014/15 се очаква световните стокови запаси отново да се разширят, поради голямото увеличение в САЩ.

Таблица 3. Световно предлагане и потребление  на царевица през маркетинговите 2011/12 – 2013/14 години, млн. тона


 

USDA

IGC

FAO-AMIS

2011/12

2012/13

оценка

2013/14

прогноза

2011/12

2012/13

оценка

2013/14

прогноза

2012/13

оценка

2013/14

прогноза

Производство

886

863

968

877

861

959

875

1 006

Предлагане

1 015

996

1 103

1 007

992

1 086

1 010

1 138

Потребление

883

861

944

876

864

931

880

950

Търговия

104

100

113

97

96

112

101

107

Крайни запаси

133

135

158

131

127

155

131

175

Източник: USDA (данни към 12.03.2014 г.), IGC (данни към 27.03.2014 г.) и FAO-AMIS (данни към 12.03.2014 г.)

 

 

По данни на Департамента по земеделие на САЩ (USDA) от началото на м. март 2014 г., през маркетинговата 2013/14 година световното производство на царевица се прогнозира да достигне рекордно високия размер от 968 млн. тона. Това представлява ръст от 12% спрямо предходната година, основно в резултат на увеличеното производство в Украйна, Русия, САЩ, ЕС и Китай, вследствие на благоприятните агрометеорологични условия през годината.

Глобалното потребление на царевица през пазарната 2013/14 година също се прогнозира да нарасне спрямо предходния сезон – с близо 10%, до 944 млн. тона, основно поради увеличение на потреблението в САЩ.

По информация на Европейската Комисия от началото на м. март 2014 г., производството на царевица в ЕС през 2013 г. се оценява на 65,7 млн. тона, с 10,8% над нивото от предходната година. Средният добив от царевица в ЕС отбелязват ръст от 9,1% (до 661 тона/ха), в резултат от силно възстановяване на добивите в Унгария, Румъния и България, след слабите добиви, причинени от сушата през предходната година.  

През маркетинговата 2013/14 година се предвижда леко нарастване на потреблението на  царевица за фураж в ЕС до 58,2 млн. тона, вследствие на по-високото производство на месо и мляко, подкрепено от по-ниските цени на фуражните култури от началото на пазарната година.

Според ранните прогнози на експертите от Европейската комисия, през следващата 2014/15 маркетингова година производството на царевица в ЕС може да достигне 69,4 млн. тона, с 5,6% повече спрямо предходната година.

NivaBG.com

Вашият коментар