петък, декември 4, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Нови европейски правила ще улеснят употребата на вода за напояване

Те дават възможност за използване на регенерирани отпадъчни води за нуждите на земеделието

1.09ХилядиЧетения

Чрез приемане на нови правила, ЕС предприема мерки за намаляване риска от недостиг за вода от напояване, съобщава AGPress.eu. Те регламентират използването на пречистени градски води в селското стопанство.

Правилата ще помогнат на Европа да се адаптира към последиците от изменението на климата. Регулацията, която е в пълно съответствие с кръговата икономика, ще подобри наличието на вода и ще насърчи нейното ефективно използване“, се казва още в прессъобщението. Наличието на повече вода особено в периоди на засушаване ще спомогне зза предотвратяване на недостига на реколта, а оттам и на храна.

Правилата дават право на всяка отделна страна членка, съобразно спецификите на климатичните условия сама да решава, дали да използва регенерирани отпадъчни води за нуждите на селското стопанство. Проекторегламентът беше приет на първо четене в началото на месеца, и се очаква да бъде публикуван след окончателното му приемане/