четвъртък, юни 20, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

От 1 октомври фонд „Земеделие” приема заявления за кредити за семена и торове

Кандидатите за кредитиране не трябва да имат просрочени задължения към фонда

График дни отворени врати ДФЗ
365Четения
NivaBG.com

Между 1 октомври и 16 ноември земеделските производители могат да подават заявления за кредити за семена и торове за производство на пшеница през 2019 година, като документите се приемат в областните дирекции на фонда.

За кредит могат да кандидатстват физически и юридически лица, еднолични търговци както и кооперации, регистрирани като земеделски производители. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към ДФЗ да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.

NivaBG.com