събота, януари 23, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Отстъпката от акциза за литър газьол ще е 0.36 лева тази година

Като ставката е с 1 стотинка на литър по-ниска спрямо миналата година.

541Четения

Фермерите ще получат тази година отстъпка от акциза за литър закупен газьол в размер на 0.36 лева, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през миналата година, съобщиха от агроминистерството.

Общо 84 млн. лв. е стойността на държавната помощ, като ставката е с 1 стотинка на литър по-ниска спрямо миналата година.

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите “Растениевъдство” и “Животновъдство” под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея. Друго условие е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

Интересът към държавата помощ отстъпка от акциза за газьола е голям и нараства с всяка изминала година. За Кампания 2016 са били подпомогнати 6716 фермери, за Кампания 2017 финансиране са получили 8250 стопани, за Кампания 2018 – те са били 9597, а за Кампания 2019 г. получилите подкрепа вече са 10 734.

От началото на прилагането на схемата до 2019 г., включително, на земеделските стопани са изплатени общо над 330 млн. лева.

Виктор Павлов